Thành viên nguyenlong0981

Câu hỏi cuộc thi chinh phục

- 12 tháng trước
Chia sẻ Download
Hệ thống đang nâng cấp. Tài liệu này chưa thể xem online
Thành viên nguyenlong0981

Câu hỏi cuộc thi chinh phục

- 12 tháng trước
196
Báo lỗi

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TỔNG TỢPThời gian làm bài: phút; (29 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 130Họ, tên thí sinh:..........................................................................Số báo danh:...............................................................................Câu 1: Ở ruồi giấm, bộ NST (2n = 8), vào kì sau của nguyên phân một tế bào có:A. 8 NST kép B. 16 NST đơn C. 8 NST đơn D. 16 NST képCâu 2: Nước quả vải chín sau 3 - 4 ngày thì có mùi rượu là do:A. Xảy ra quá trình phân giải hiếu khí của vi sinh vậtB. Nấm mốc phân giải đường đơn.C. Xảy ra quá trình hô hấp hiếu khí.D. Nấm men từ không khí hoặc trên vỏ quả lên menCâu 3: Một người đứng trong một thang máy đang chuyển động và cảm thấy mình “nhẹ đi” tức là trọng lượng người này giảm xuống. Vậy thang máy đang chuyển động như thế nàoA. Đi lên chậm dần B. Chuyển động đều C. Đi xuống chậm dần D. Đi lên nhanh dầnCâu 4: Muối gì dùng tẩy trắng Mang nặng mùi clo Bảo quản nơi khô mát Mong bạn nhớ choA. Nước Giaven NaClO B. Bectolo KClO3C. Cloruavôi CaOCl2 D. CaCl2Câu 5: Sân thi đấu cầu lông,chiều cao của lưới là bao nhiêu?A. 1,50m, B. cả a,b,c đều sai. C. 1,45m, D. 1,55m,Câu 6: từ tháng 9 - 1977 Việt nam là thành viên thứ bao nhiêu của Liên Hợp Quốc?A. 147 B. 149 C. 148 D. 150Câu 7: Tên một kim loại do nhà hoá học Đức Mactin Claprot phát hiện năm 1789?A. Mendelevi B. Nhôm C. Cadimi D. UranCâu 8: Cấu trúc có mặt trong cả tế bào động vật, thực vật và vi sinh vật là:A. Lưới nội chất và ti thể B. Lưới nội chất và không bàoC. Màng sinh chất và thành tế bào D. Màng sinh chất và ribôxômCâu 9: Giai đoạn quan trọng nhất trong môn nhảy xa là giai đoạn nào?A. Trên không B. Tiếp đất C. Chạy đà D. Giậm nhảyCâu 10: Bóng bàn là một trong những môn thể thao phổ biến nhất thế giới,bạn có biết nguồn gốc của môn thể thao này xuất phát từ nước nào?A. Anh B. Mỹ C. Pháp D. Trung QuốcCâu 11: Trong mắt, tế bào que có khả năng hưng phấn cao hơn tế bào hình nón là do tếbào queA. có khả năng hưng phấn với ánh sáng mạnh. B. có khả năng hưng phấn với ánh sáng yếu.C. không có khả năng hưng phấn. D. khả năng hưng phấn ngang nhau.Câu 12: Tổng : 1+ 2+ 3+...+97 + 98+ 99+ 100+ 99+ 98+...+3 + 2+ 1 bằngA. 10000 B. 9890 C. 9900 D. 10000Câu 13: Bạn có biết trong bàn cờ vua có bao nhiêu hình vuông không ?A. 64 B. 96 C. 204 D. 100Câu 14: Tên chu để chỉ các hạt cơ bản của hạt nhân:Proton,nơtron là:A. Mozon B. Nucleon C. Xiclon D. Hạt nhânCâu 15: Ta vui chăm bón mùa màng Thoạt nghe tưởng một tiểu bang Hoa Kì Đố phụ lão,đố thiếu nhi Ta đây nguyên tố tên gì đáp nhanh ?A. N B. F C. K D. CaCâu 16: Tắm nắng là một hình thức rèn luyện sức khỏe và chửa bệnh. Ta nên tắm vào khoảng thời gian nào là hợp lý.A. Trước 8h hoặc sau 14h. B. Trước 8h hoặc sau 16hC. Sau 8h hoặc sau 16h D. Trước 8h hoặc sau 15h.Câu 17: Cho biết chiều dài của tín gậy trong nội dung chạy tiếp sức của môn điền kinhA. 35-40cm. B. 30 - 35cm, C. 26-27cm, D. 28-30cmCâu 18: Quả cầu lông có bao nhiêu long vủ gắn vào đế cầu.A. 14, B. 15, C. 16, D. 18.Câu 19: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của:A. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân. B. Giai cấp lãnh đạo.C.

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM

MÔN TỔNG TỢP

Thời gian làm bài: phút;

(29 câu trắc nghiệm)

Mã đề thi 130

Họ, tên thí sinh:..........................................................................

Số báo danh:...............................................................................

Câu 1: Ở ruồi giấm, bộ NST (2n = 8), vào kì sau của nguyên phân một tế bào có:

A. 8 NST kép B. 16 NST đơn C. 8 NST đơn D. 16 NST kép

Câu 2: Nước quả vải chín sau 3 - 4 ngày thì có mùi rượu là do:

A. Xảy ra quá trình phân giải hiếu khí của vi sinh vật

B. Nấm mốc phân giải đường đơn.

C. Xảy ra quá trình hô hấp hiếu khí.

D. Nấm men từ không khí hoặc trên vỏ quả lên men

Câu 3: Một người đứng trong một thang máy đang chuyển động và cảm thấy mình “nhẹ đi” tức là trọng lượng người này giảm xuống. Vậy thang máy đang chuyển động như thế nào

A. Đi lên chậm dần B. Chuyển động đều C. Đi xuống chậm dần D. Đi lên nhanh dần

Câu 4: Muối gì dùng tẩy trắng

Mang nặng mùi clo

Bảo quản nơi khô mát

Mong bạn nhớ cho

A. Nước Giaven NaClO B. Bectolo KClO3

C. Cloruavôi CaOCl2 D. CaCl2

Câu 5: Sân thi đấu cầu lông,chiều cao của lưới là bao nhiêu?

A. 1,50m, B. cả a,b,c đều sai. C. 1,45m, D. 1,55m,

Câu 6: từ tháng 9 - 1977 Việt nam là thành viên thứ bao nhiêu của Liên Hợp Quốc?

A. 147 B. 149 C. 148 D. 150

Câu 7: Tên một kim loại do nhà hoá học Đức Mactin Claprot phát hiện năm 1789?

A. Mendelevi B. Nhôm C. Cadimi D. Uran

Câu 8: Cấu trúc có mặt trong cả tế bào động vật, thực vật và vi sinh vật là:

A. Lưới nội chất và ti thể B. Lưới nội chất và không bào

C. Màng sinh chất và thành tế bào D. Màng sinh chất và ribôxôm

Câu 9: Giai đoạn quan trọng nhất trong môn nhảy xa là giai đoạn nào?

A. Trên không B. Tiếp đất C. Chạy đà D. Giậm nhảy

Câu 10: Bóng bàn là một trong những môn thể thao phổ biến nhất thế giới,bạn có biết nguồn gốc của môn thể thao này xuất phát từ nước nào?

A. Anh B. Mỹ C. Pháp D. Trung Quốc

Câu 11: Trong mắt, tế bào que có khả năng hưng phấn cao hơn tế bào hình nón là do tế

bào que

A. có khả năng hưng phấn với ánh sáng mạnh. B. có khả năng hưng phấn với ánh sáng yếu.

C. không có khả năng hưng phấn. D. khả năng hưng phấn ngang nhau.

Câu 12: Tổng : 1+ 2+ 3+...+97 + 98+ 99+ 100+ 99+ 98+...+3 + 2+ 1 bằng

A. 10000 B. 9890 C. 9900 D. 10000

Câu 13: Bạn có biết trong bàn cờ vua có bao nhiêu hình vuông không ?

A. 64 B. 96 C. 204 D. 100

Câu 14: Tên chu để chỉ các hạt cơ bản của hạt nhân:Proton,nơtron là:

A. Mozon B. Nucleon C. Xiclon D. Hạt nhân

Câu 15: Ta vui chăm bón mùa màng Thoạt nghe tưởng một tiểu bang Hoa Kì Đố phụ lão,đố thiếu nhi Ta đây nguyên tố tên gì đáp nhanh ?

A. N B. F C. K D. Ca

Câu 16: Tắm nắng là một hình thức rèn luyện sức khỏe và chửa bệnh. Ta nên tắm vào khoảng thời gian nào là hợp lý.

A. Trước 8h hoặc sau 14h. B. Trước 8h hoặc sau 16h

C. Sau 8h hoặc sau 16h D. Trước 8h hoặc sau 15h.

Câu 17: Cho biết chiều dài của tín gậy trong nội dung chạy tiếp sức của môn điền kinh

A. 35-40cm. B. 30 - 35cm, C. 26-27cm, D. 28-30cm

Câu 18: Quả cầu lông có bao nhiêu long vủ gắn vào đế cầu.

A. 14, B. 15, C. 16, D. 18.

Câu 19: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của:

A. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân. B. Giai cấp lãnh đạo.

C. Đại đa số nhân dân lao động. D. Giai cấp công nhân.

Câu 20: Ở sân ga người ta yêu cầu hành khách phải đứng cách đoàn tàu 1,5 m khi đoàn tàu đang chạy trên sân ga. Tại sao người ta yêu cầu như vậy bởi vì:

A. hành khách đứng gần gây hạn chế tầm nhìn cho người lái tàu.

B. khi đoàn tàu chuyển động kéo theo không khí chuyển động làm áp suất giảm dễ kéo các vật vào đoàn tàu.

C. các bộ phận của đoàn tàu có thể va quệt vào hành khách.

D. đoàn tàu chuyển động tạo ra dòng khí thổi các vật văng ra gây nguy hiểm cho hành khách.

Câu 21: Khí O2 được giải phóng trong quang hợp có nguồn gốc từ:

A. CO2

B. H2O

C. Sự phân giải các sản phẩm trung gian của pha tối

D. Sự tổng hợp NADPH trong pha sáng

Câu 22: tại SeaGames 22 Đoàn thể thao Việt nam dành dược bao nhiêu huy chương vàng.

A. 156.HCV, B. 159 HCV C. 158.HCV, D. 155 HCV,

Câu 23: Câu 10: Axit mạnh nhất có thể hoà tan hầu hết các kim loại được gọi là:

A. Axit picric B. Axit sunfuric đặc, nóng

C. Nước cường toan D. Axit nitric

Câu 24: Nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà chính thức đổi tên thành nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm nào?

A. 1978 B. 1977 C. 1975 D. 1976

Câu 25: Câu nào sau đây nói về chuyển động của phân tử là không đúng?

A. Các phân tử chuyển động không ngừng.

B. Các phân tử khí chuyển động theo đường thẳng giữa hai lần va chạm.

C. Chuyển động của phân tử là do lực tương tác phân tử gây ra.

D. Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.

Câu 26: Vì sao đối với cây trồng, ngay sau khi bón phân cây sẽ khó hấp thụ nước.

A. Vì áp suất thẩm thấu của rễ giảm. B. Vì áp suất thẩm thấu của đất tăng

C. Vì áp suất thẩm thấu của đất giảm D. Vì áp suất thẩm thấu của rễ tăng

Câu 27: Nước chảy từ một vòi nước xuống, ta thấy dòng nước bị “thắt lại”, tức là ở gần vòi tiết diện dòng nước lớn hơn tiết diện phía dưới vì:

A. Vận tốc nước tăng lên thì tiết diện nhỏ đi

B. Do cấu tạo đặc biệt của vòi nước

C. Do lực hút giữa các phân tử nước làm dòng nước thắt lại

D. Do trọng lực tác dụng lên dòng nước kéo dòng nước xuống làm dòng nước thắt lại

Câu 28: Khoanh tròn vào một đáp án mà em cho là đúng nhất.

Phong trào văn hoá Phục hưng ở Tây Âu thời trung đại là cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản trên lĩnh vực nào?

A. Khoa học kĩ thuật. B. Văn hoá và tư tưởng.

C. Văn học. D. Tư tưởng.

Câu 29: Bạn có biết môn thể thao Bóng Đá là do nước nào phát minh ra?

A. Trung Quốc B. Pháp C. Anh D. Braxin

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang