Tài liệu

Căn Duyên Tiền Định

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7852     Tải về: 69     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 263
Tài liệu Căn Duyên Tiền Định - tài liệu, sách iDoc.VnBÀI DẪN GIẢI Kính thưa quí vị, Nếu quí vị cần xem đến quyển CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH này hẳn quý vị có đặt một
http://www.tuvilyso.com 1
S 1: COI TUI GÌ, NHM MNG GÌ
GIÁP TÝ T SU Mng KIM Vàng dướI bin,
BÍNH DN ĐINH MO Mng HA La trong lò,
MU THÌN K T Mng MC y rng ln,
CANH NG TÂN MÙI Mng TH Đất đường l,
NHÂM THÂN QUÍ DU Mng KIM Vàng gươm nhn,
GIÁP TUT T HI Mng HA La trên i,
NH TÝ ĐINH SU Mng THY Nước dưới sông,
MU DN K MO Mng TH Đất đầu thành,
CANH THÌN TÂN T Mng KIM Vàng chân đèn,
NHÂM NG QUÍ I Mng MC y dưỡng liên,
GIÁP THÂN T DU Mng THY Nước trong giếng,
BÍNH TUT ĐINH HI Mng TH Đất c nhà,
MU TÝ K SU Mng HA La sm chp,
CANH DN TÂN MO Mng MC Cây tòng ,
NHÂM TN QUÍ T Mng THY Nước chy dài,
GIÁP NG T MÙI Mng KIM Vàng trong cát,
BÍNH THÂN ĐINH DU Mng HA La dưới i,
MU TUT K HI Mng MC y đất bng,
CANH TÝ TÂN SU Mng TH Đất vách nhà,
NHÂM DN QUÍ MO Mng KIM Vàng lá trng,
GIÁP THÌN T T Mng HA La ngn đèn,
NH NG ĐINH I Mng THY Nước trên tri,
MU THÂN K DU Mng TH Đất nn chòi,
CANH TUT TÂN HI Mng KIM Vàng đeo tay,
NHÂM TÝ QUÍ SU Mng MC Cây dâu tm ăn,
GIÁP DN T MO Mng THY Nước khe ln,
BÍNH THÌN ĐINH TÝ Mng TH Đất trong cát,
MU NG K MÙI Mng HA La trên tri,
CANH TN N DU Mng MC y lu ln,
NHÂM TUT QUÝ HI Mng THY Nước bin ln.
BNG LC GIÁP ĐỦ 60 TUI
S 2: BNG CH DN TM TUI
(Dùng năm T T y làm tiêu chun)
năm 1965 là 42 tui 1966 43 tuI 1967 là 44 tui
TuI GP
T T BÍNH NG ĐINH MÙI.
T SU nt 41 nt 42 nt 43
BÍNH DN nt 40 nt 41 nt 42
ĐINH MO nt 39 nt 40 nt 41
MU THÌN nt 38 nt 39 nt 40
K T nt 37 nt 38 nt 39
CANH NG nt 36 nt 37 nt 38
TÂN I nt 35 nt 36 nt 37
NHÂM THÂN
nt 34 nt 35 nt 36
QUÍ DU nt 33 nt 34 nt 35
GIÁP TUT nt 32 nt 33 nt 34
T HI nt 31 nt 32 nt 33
BÍNH TÝ nt 30 nt 31 nt 32
http://www.tuvilyso.com 2
ĐINH SU nt 29 nt 30 nt 31
MU DN nt 28 nt 29 nt 30
K MO nt 27 nt 28 nt 29
CANH THÌN nt 26 nt 27 nt 28
TÂN T nt 25 nt 26 nt 27
NHÂM NG nt 24 nt 25 nt 26
QUÍ MÙI nt 23 nt 24 nt 25
GIÁP THÂN nt 22 nt 23 nt 24
T DU nt 21 nt 22 nt 23
BÍNH TUT nt 20 nt 21 nt 22
ĐINH HI nt 19 nt 20 nt 21
MU TÝ nt 18 nt 19 nt 20
K SU nt 17 nt 18 nt 19
CANH DN nt 16 nt 17 nt 18
TÂM M O nt 15 nt 16 nt 17
NHÂM THÌN nt 14 nt 15 nt 16
QUÍ T nt 13 nt 14 nt 15
GIÁP NG nt 12 nt 13 nt 14
T MÙI nt 11 nt 12 nt 13
BÍNH THÂN nt 10 nt 11 nt 12
ĐINH DU nt 9 nt 10 nt 11
MU TUT
nt 8 nt 9 nt 10
K HI nt 7 nt 8 nt 9
năm 1965 là 6 tui 1966 là 7 tuI 1967 8 tui
TuI CANH
T T BÍNH NG ĐINH MÙI.
N SU nt 5 nt 6 nt 7
NM DN nt 4 nt 5 nt 6
QUÍ MO nt 3 nt 4 nt 5
GIÁP THÌN nt 2 nt 3 nt 4
T T nt 1 nt 2 nt 3
BÍNH NG nt 60 nt 1 nt 2
ĐINH MÙI nt 59 nt 60 nt 1
MU THÂN
nt 58 nt 59 nt 60
K DU nt 57 nt 58 nt 59
CANH TUT
nt 56 nt 57 nt 58
N HI nt 55 nt 56 nt 57
NHÂM nt 54 nt 55 nt 56
QUÍ SU nt 53 nt 54 nt 55
GIÁP DN nt 52 nt 53 nt 54
T MO nt 51 nt 52 nt 53
BÍNH THÌN nt 50 nt 51 nt 52
ĐINH T nt 49 nt 50 nt 51
MU NG nt 48 nt 49 nt 50
K I nt 47 nt 48 nt 49
CANH THÂN
nt 46 nt 47 nt 48
TÂN DU nt 45 nt 46 nt 47
NHÂM TUT
nt 44 nt 45 nt 46
QUÍ HI nt 43 nt 44 nt 45
http://www.tuvilyso.com 3
MC LC
Trang s
Bài s 1. Coi tui gì, nhm mng gì...........................................................................1
2. Bng ch dn tm tui.................................................................................2
3. Năm mng s thay đổi v chng.................................................................4
4. Sơ đồ định hướng lương dun..................................................................6
5. Tui Giáp Tý...............................................................................................7
6. Tui t Su..............................................................................................14
7. Tui Bính Dn...........................................................................................20
8. Tui Đinh Mo..........................................................................................26
9. Tui Mu Thìn...........................................................................................33
10. Tui K T...............................................................................................41
11. Tui Canh Ng........................................................................................47
12. Tui Tân i...........................................................................................54
13. Tui Nhâm Thân.....................................................................................60
14. Tui Quý Du..........................................................................................66
15. Tui Giáp Tut........................................................................................74
16. Tui t Hi..............................................................................................81
17. Tui Bính Tý...........................................................................................89
18. Tui Đinh Su.........................................................................................95
19. Tui Mu Dn.......................................................................................101
20. Tui K Mo..........................................................................................108
21. Tui Canh Thìn.....................................................................................114
22. Tui Tân T...........................................................................................120
23. Tui Nhâm Ng.....................................................................................126
24. Tui Quí i.........................................................................................132
25. Tui Giáp Tn.....................................................................................139
26. Tui t Du...........................................................................................146
27. Tui Bính Tut......................................................................................152
28. Tui Đinh HI.......................................................................................159
29. Tui Mu Tý..........................................................................................166
30. Tui K Su..........................................................................................174
31. Tui Canh Dn......................................................................................180
32. Tui Tân Mo........................................................................................186
33. Tui Nhâm Thìn....................................................................................192
34. Tui Quí T...........................................................................................198
35. Tui Giáp Ng.......................................................................................205
36. Tui t i............................................................................................212
37. Tui Bính Thân.....................................................................................219
38. Tui Đinh Du.......................................................................................225
39. Tui Mu Tut.......................................................................................232
40. Tui K HI...........................................................................................239
41. Tui Canh Tý........................................................................................246
42. Tui Tân Su........................................................................................252
43. Tui Nhâm Dn.....................................................................................258
44. Tui Quí Mo........................................................................................264
45. Tui Giáp Thìn......................................................................................271
46. Tui t T .............................................................................................277
47. Tui Bính Ng.......................................................................................284
48. Tui Đinh i........................................................................................290
49. Tui Mu Tn......................................................................................296
50. Tui K Du..........................................................................................303
Căn Duyên Tiền Định
BÀI DẪN GIẢI Kính thưa quí vị, Nếu quí vị cần xem đến quyển CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH này hẳn quý vị có đặt một phần nào tin tưởng đến lời đoán đúng hay sai của quyển sách. Trước cần phải tìm hiểu cho đúng nguyên do của mỗi đôi bạn. Có 3 điểm cần biết: 1. Phải biết đúng tuổi của người chồng và người vợ.     2. Phải nhớ đúng tháng sanh âm lịch.     3. Phải biết hướng trời, để định hướng lương duyên. Thí dụ: Quý vị muốn xem cặp đôi bạn sắp kết hôn mà quý vị không biết tuổi con giáp  là  tuổi  gì, TÝ, SỬU, DẦN, MẸO…  chi  đó  chỉ biết người  trai năm nay 18  tuổi, người con gái  là 17,  thì xem ngay bảng tầm  tuổi sẽ  thấy rõ  ràng năm này 18  tuổi  là MẬU TÝ, còn 17 tuổi là tuổi KỶ SỬU, cứ tìm đến số trang 167 sẽ thấy tựa đề (Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổ KỶ SỬU) 
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7852     Tải về: 69     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Diễn Cầm Tam thế Lượt tải: 222 Lượt xem: 25734
Căn duyên tiền định pdf Lượt tải: 205 Lượt xem: 15564
Thuật phong thủy xưa và nay Lượt tải: 62 Lượt xem: 8558
Xem chỉ tay - phần 1 Lượt tải: 132 Lượt xem: 7993
Có thể bạn quan tâm
Xem chỉ tay - phần 1 Lượt tải: 132 Lượt xem: 7993
Căn Duyên Tiền Định Lượt tải: 69 Lượt xem: 7851
Tử vi nhập môn Lượt tải: 81 Lượt xem: 5645
Hướng dẫn sử dụng thước Lỗ Ban Lượt tải: 11 Lượt xem: 4853
Lược Giải Kinh Dịch Lượt tải: 50 Lượt xem: 4504
Cách xem chỉ tay 2 Lượt tải: 47 Lượt xem: 4367