Thành viên Alice024

Cảm nhận về bài thơ "Xa ngắm thác núi Lư"

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/2 trang
Tải xuống
Thành viên Alice024

Cảm nhận về bài thơ "Xa ngắm thác núi Lư"

- 12 tháng trước
22,154
Báo lỗi

Cảm nhận về bài thơ "Xa ngắm thác núi Lư " (dịch : Vọng Lư sơn bộc bố - Lí Bạch)
Một bài thơ thể hiện được chất thần của nhà thơ tiên Lí Bạch

Nội dung

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang