Tài liệu

Cảm nhận về bài thơ "Xa ngắm thác núi Lư"

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 19345     Tải về: 79     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Cảm nhận về bài thơ "Xa ngắm thác núi Lư" - tài liệu, sách iDoc.VnCảm nhận về bài thơ "Xa ngắm thác núi Lư",Cảm nhận về bài thơ "Xa ngắm thác núi Lư " (dịch : Vọng Lư sơn bộc bố - Lí Bạch) Một bài thơ thể hiện được chất thần của…
Cảm nhận về bài thơ "Xa ngắm thác núi Lư"

Cảm nhận về bài thơ "Xa ngắm thác núi Lư " (dịch : Vọng Lư sơn bộc bố - Lí Bạch)
Một bài thơ thể hiện được chất thần của nhà thơ tiên Lí Bạch

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 19345     Tải về: 79     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan