Tài liệu

Cảm nhận về bài thơ "Xa ngắm thác núi Lư"

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 19670     Tải về: 79     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Cảm nhận về bài thơ "Xa ngắm thác núi Lư" - tài liệu, sách iDoc.VnCảm nhận về bài thơ "Xa ngắm thác núi Lư " (dịch : Vọng Lư sơn bộc bố - Lí Bạch) Một bài thơ thể hiện đư
Cảm nhận về bài thơ "Xa ngắm thác núi Lư"
Cảm nhận về bài thơ "Xa ngắm thác núi Lư " (dịch : Vọng Lư sơn bộc bố - Lí Bạch) Một bài thơ thể hiện được chất thần của nhà thơ tiên Lí Bạch
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan