Thành viên idoc2012

Cẩm nang: Thực tập sửa chữa điện lạnh dân dụng

- 09/22/2012
Chia sẻ
/27 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (27 trang)
Thành viên idoc2012

Cẩm nang: Thực tập sửa chữa điện lạnh dân dụng

- 09/22/2012
8,425
Báo lỗi

Điện lạnh nhìn chung có thể nói đơn giản là kỹ thuật lạnh (bao gồm cả các thiết bị áp dụng cho lạnh công nghiệp, dân dụng và điều hòa không khí). bây giờ dù phân chia kỹ thuật lạnh ra làm 2 phần là lạnh và điều hòa không khí. Nhưng xét về nguồn gốc thì điều hòa không khí là con của lạnh. Điện lạnh bao gồm các việc như sữa chửa, bảo trì, thiết kế, thi công các công trình dân dụng hay công nghiệp như máy lạnh (máy điều hòa) các mạch điện kho lạnh, điều hòa....

Nội dung
Untitled

Cẩm nang

Thực tập sửa chữa điện lạnh dân dụng

GVHD:VÕ ANH HÀO TTSC LẠNH DÂN DỤNG

NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC Page 1

LỜI NÓI ðẦU. Xã hội ngày càng phát triển ñời sống vật chất của con người ngày một nâng

lên kèm theo ñó là sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật nhằm phục vụ ngày

càng tốt hơn những nhu cầu thiết yếu của con người trong ñó phải kể ñến ñó là các

thiết bị ñiện dân dụng trong gia ñình từ tivi,tủ lạnh,máy ñiều hòa,.v.v.những vật dụng

ñó thật gần gũi với chúng ta,nhưng trong quá trình sử dụng các vật dụng ñó thường

xuyên hỏng hóc cần ñược khắc phục.

Vì vậy nhằm ñáp ứng yêu cầu trên ñược sụ ñồng ý của giáo viên hướng dẫn

Võ Anh Hào nhóm chúng tôi tiến hành nghiên cứu,thu thập những kinh nghiệm quý

báu của thầy cô ,bạn bè,tài liệu chuyên nghành ñể cho ra cuốn cẩm nang " thực tập

sửa chữa lạnh dân dung" với mong muốn ñây chính là tài liệu quý cho người thợ

nghành ñiện lạnh .

Tuy chúng tôi ñã có nhiều cô gắng song không tránh khỏi những thiếu sót chúng

tôi rất biết ơn nếu có ñược sự ñóng góp ý kiến từ ñọc giả.

Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cãm ơn vì ñã bỏ chút thời gian ñể xem qua

lời tựa này,chúc tất cả sức khỏe và thành công.

Nhóm tác giả.

Nhóm 2 (07cdnl1)

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm

GVHD:VÕ ANH HÀO TTSC LẠNH DÂN DỤNG

NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC Page 2

MỤC LỤC Bai2: Tháo Và Nạp Dầu Máy Nén

I.Mục ñích- yêu cầu

1 Mục ðích

2.Yêu Cầu

3.Dụng Cụ

II. Phương Pháp Thực Hiên

1. Tháo Dầu 2. Nạp Dầu

III.Kiểm Tra Máy Nén

1 Kiểm Tra Nén 2 Kiểm Tra ðộ Kín Clape 3 Kiểm Tra Dội Áp 4 Kiểm Tra Rò Rỉ ðiện

Bài 2:Làm Sạch Dàn Nóng Và Dàn Lạnh

I.Mục ðích -Yêu Cầu

1 Mục ðích

2 Yêu Cầu

3. Dụng Cụ

II. Hàn Nối ðường ống

1. Phương Pháp Hàn Nối ống 2. Chú ý

Bài 3:Cân Cáp

I. Mục ðích- Yêu Cầu

1 Mục ðích

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm

GVHD:VÕ ANH HÀO TTSC LẠNH DÂN DỤNG

NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC Page 3

2 Yêu Cầu

3 Dụng Cụ

II. Phương Pháp Thực Hiện

Bài 4:.Thử Kín

I.Mục ðích Yêu Cầu

1 Mục ðích

2 Yêu Cầu

3 Dụng Cụ

II.Phương Pháp Thực Hiện

Bài 5: Hút Chân Không

I. Mục ðích-Yêu Cầu

1 Mục ðích

2 Yêu Cầu

3 Dụng Cụ

II. Phương Pháp Thược Hiện

Bài 6:.Sạc Gaz Và Bấm ống

I. Mục ðích- Yêu Cầu

1 Mục ðích

2 Yêu Cầu

3 Dụng Cụ

II.Phương Pháp Thực Hiện

Bài 7:.Một Số Hư Hỏng Thường Gặp

• Tài Liệu Tham Khảo

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm

GVHD:VÕ ANH HÀO TTSC LẠNH DÂN DỤNG

NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC Page 4

BÀI 1: THÁO NẠP DẦU LỐC TỦ LẠNH

I.MỤC ðÍCH YÊU CẦU.

1 MỤC ðÍCH NẠP DẦU: • Bôi trơn cho máy nén và hệ thống • Giảm mài mòn các chi tiết của máy nén • Giải nhiệt cho máy nén • Làm kín cho chi tiết hút và ñẩy

2YÊU CẦU CHUNG: • ðối với nạp dầu ta nên nạp vừa ñủ không nạp dư hoặc nạp

thiếu ,nếu thực hiện không ñúng yêu cầu có thể dẫn tới hư hỏng thiết bi. 3 DỤNG CỤ

STT DỤNG CỤ-THIẾT BỊ SL GHI CHÚ 1 Máy nén 1 2 Dầu mới 1 3 Máng ñựng dầu cũ 1 4 Ampe kìm 1

2.PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm

GVHD:VÕ ANH HÀO TTSC LẠNH DÂN DỤNG

NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC Page 5

1.THÁO DẦU.

1.2 THAO TÁC (h.2)

• Thao tác như hình vẽ • Dốc ngược máy nén cho dầu chảy hết ra ñầu hút của máy nén.

2.NẠP DẦU.

� Chú Ý • Lượng dầu nạp từ (250ml-330ml) tùy theo công suất máy nén • Dầu nạp phải ñảm bảo về yêu cầu kỹ thuật,không bị cặn bẩn • Lượng dầu nạp ñúng loại dầu mà nhà sản xuất khuyến cáo • Chỉ ñược nạp mới hoàn toàn • Không ñược nạp bổ sung

� THAO TÁC • Cho lốc hoạt ñộng • Bịt một ñầu hút,ñầu hút còn lại nối với vòi thả vào trong • Khay ñựng dầu mới cho lốc hút vào máy với lượng dầu vừa ñủ là ñược

khoảng từ (250ml-330ml) tùy theo công suất

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm

GVHD:VÕ ANH HÀO TTSC LẠNH DÂN DỤNG

NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC Page 6

3.KIỂM TRA LỐC.

NÉN KIỂM TRA LỐC � DUNG CỤ

� THAO TÁC.

• Mắc theo sơ ñồ như hình vẽ. h.4 • Khóa van cao áp. • Kẹp ampe kìm • Cho lốc hoạt ñông • Quan sát ñồng hồ cao áp • Quan sát ampe kìm

stt tên dụng cụ sl ghi chú

1 máy nén 1 2 ðồng hồ 1 3 ampe kìm 1

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm

GVHD:VÕ ANH HÀO TTSC LẠNH DÂN DỤNG

NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC Page 7

� NHẬN XÉT. • Kim lên nhanh > 500PSI ( lốc tốt) • Kim lên khoang 400 PSI ( lốc trung bình) • Kim lên < 400 PSI ( lốc yếu)

2.KIỂM TRA ðỘ KÍN CLAPE. � MẮC NHƯ SƠ ðỒ TRÊN.

• Cho lốc hoạt ñông • Nén lên khoảng 150 psi • Tắt máy và quan sát • Nếu kim không tuột clape kín • Nếu kim tuột clape bị hở

3.KIỂM TRA DỘI ÁP.

� MẮC THEO SƠ ðỒ H.4. • Cho lốc hoạt ñông nén lên khoảng 100PSI thì tắt máy. • Cho lốc hoạt ñộng trở lại. • Nếu lốc ñề ñược thì lốc không phải dùng tụ khi ñề • Nếu lốc không ñề ñược,dùng tụ ñề ñươc thì ñó là lốc dùng tụ.

4.KIỂM TRA RÒ RỈ ðIÊN.

� CHO LỐC HOẠT ðÔNG • Dùng ñồng hồ ño ñiện ñể kiên tra sự rò rỉ ñiện ở vỏ lốc.

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm

GVHD:VÕ ANH HÀO TTSC LẠNH DÂN DỤNG

NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC Page 8

BÀI 2: LÀM SẠCH DÀN NÓNG VÀ DÀN LẠNH

I.MỤC ðÍCH-YÊU CẦU.

1.MỤC ðÍCH.

• Làm sạch dàn nóng và dàn lạnh tạo sự trao ñổi nhiệt tốt hơn • Làm sạch cặn bẩn bên trong dàn nóng và dàn lạnh nguyên nhân

gây ngẹt phin sau này.

2. YÊU CẦU.

• Sau làm sạch dàn nóng và dàn lạnh phải sạch ,không còn căn bẩn • Phải ñảm bảo an toàn cho người và thiết bị

� Chú ý.

• Dùng nito (N2) thổi sạch bên trong. • Không dùng O2 ñể vệ sinh vì có thể gây ra hỗn hợp nổ nguy

hiểm

3..DỤNG CỤ

stt DỤNG CỤ-THIẾT BỊ SL GHI CHÚ 1 Chai N2 1 2 Dàn nóng 1 3 Dàn lạnh 1 4 Tủ lạnh 1 5 Ampe kìm 1

� THAO TÁC • Ta có thể thổi sạch từng bộ phận riêng. • Nạp N2 vào một ñầu ,ñầu còn lại dùng tai bịt lại khoảng 4-5 s sau

ñó thả ra cho bụi bản bay ra ngoài lặp lại nhiều lần cho tới khi hệ thống sạch thì thôi.

• Trong trường hợp phải dùng không khí thì ta phải hút chân không thật kỹ.

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm

GVHD:VÕ ANH HÀO TTSC LẠNH DÂN DỤNG

NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC Page 9

3.HÀN NỐI ðƯƠNG ỐNG.

3.1DỤNG CỤ.

stt Tên dụng cụ sl Ghi chú 1 Tủ lạnh 1 2 Bình gió hàn 1 3 Kìm bằng 1 4 Bạc hàn,ñũa hàn 2 5 dũa 1

� Thực hiên hàn nối hệ thống theo sơ ñồ sau.

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm

GVHD:VÕ ANH HÀO TTSC LẠNH DÂN DỤNG

NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC Page 10

� CHÚ Ý: • Việc hàn nối ñường ống phải do người có chuyên môn thưc hiên. • Mối hàn phải ñảm bảo chắc chắn,thẩm mỹ. • Phải ñảm bảo an toàn cho người và thiết bị. • Khi nối giữa lốc với ñường ñi và ñường về của hệ thống chúng ta phải

thực hiện thao tác bẫy dầu ở ñường ñi và bẫy lỏng ở ñường về bằng cách uốn cong ống theo hình chữ u hoặc hình tròn v.v..

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm

GVHD:VÕ ANH HÀO TTSC LẠNH DÂN DỤNG

NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC Page 11

BÀI 3: CÂN CÁP

I..MỤC ðÍCH-YÊU CẦU.

1.MỤC ðÍCH.

• Làm giảm áp suất,nhiệt ñộ môi chất lạnh và làm lạnh ngay thiết bị bay hơi.

• Khi chúng ta sửa chữa ,quấn lại lốc,lốc yếu,thay lốc mới chúng ta cần phải cân lại cáp

2.YÊU CẦU

• Cân cáp ñúng yêu cầu,kỹ thuật • Cân ñủ không dư hoặc thiếu

3.DỤNG CỤ

stt Tên dụng cụ sl Ghi chú 1 Tủ lạnh 1 2 Ampe kìm 1 3 ðồng hồ áp suất 1

II.PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

� Măc như hình vẽ • Dùng chính lốc của tủ ñể chúng ta cân cáp. • Sau khi mắc theo sơ ñồ như hình trên ta cho lốc hoạt ñộng và quan sát. • ðối với tủ lạnh ta cân cáp theo chỉ số sau.

TỦ LOẠI NHIỆT ðỘ ðẠT ÁP SUẤT CÂN CÁP

* -6 130-150 PSI ** -12 150-170 PSI *** -18 170-190 PSI

TỦ KEM <-18 200-220 PSI

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm

GVHD:VÕ ANH HÀO TTSC LẠNH DÂN DỤNG

NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC Page 12

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm

GVHD:VÕ ANH HÀO TTSC LẠNH DÂN DỤNG

NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC Page 13

BÀI 4:THỬ KÍN

I.MỤC ðÍCH-YÊU CẦU

1.MỤC ðÍCH.

• Thử kín nhằm mục ñích kiểm tra lại hệ thống sau khi ñã hàn • Buộc phải làm kín hệ thống trước khi cân cáp ñể ñảm bao

rằng hệ thống tuyệt ñối kín • Làm kín trước khi nạp gaz ,ñồng thời thử bền các mối nối.

2.YÊU CẦU.

• Sau khi thử kín phải phát hiên ñược các mối xì nếu có • ðảm bảo mỹ thuật,an toàn cho người và thiết bị. • Thao tác ñúng ,chuẩn

3.DỤNG CỤ.

stt Tên dụng cụ sl Ghi chú 1 Tủ lạnh 1 2 Lốc nén,N2 1 3 ðồng hồ áp suất 1 4 Ampe kìm 1 5 Xà bông thử xì,bút lông 1

II.PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN.

• Mắc ñồng hồ và máy nén theo sơ ñồ như hình vẽ.H.7 • Cho lốc nén hoạt ñộng,mở hết hai van ñồng hồ và quan sát • Áp suất nén vào hệ thống khoảng 120-150 psi sau ñó khóa hai van

và tắt lốc nén,dùng bút lông ñể ñánh dấu vị trí kim ñồng hồ. • Dùng bọt xà bông kiểm tra các mối hàn,rắc co và những chỗ nghi

ngờ. • ðể 15 phút và quan sát ñồng hồ,nếu kim ñứng im vị trí thì hệ thống

ñã kín,nếu kim xuống thì hệ thống ñã bị xì.

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm

GVHD:VÕ ANH HÀO TTSC LẠNH DÂN DỤNG

NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC Page 14

� Chú ý: • ðối với dàn lạnh bằng nhôm không ñược nén quá 10 kg/cm2 ( khoảng

140 psi) vì có thể gây hư hỏng. • Có thể kiểm tra từng thiết bị ( dàn nóng,dàn lạnh v.v)

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm

GVHD:VÕ ANH HÀO TTSC LẠNH DÂN DỤNG

NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC Page 15

BÀI 5: HÚT CHÂN KHÔNG

I.MỤC ðÍCH-YÊU CẦU.

1.MỤC ðÍCH.

• Mục ñích của hút chân không là hút hết không khí ra bên ngoài ñể ñảm bảo khi hoạt ñộng gây ra hiện tương tắc ẩm.

2.YÊU CÂU.

• Thao tác ñúng kỹ thuật,hút hết không khí ra ngoài. • Gọn gàng ñảm bảo an toàn cho người và thiết bị. • Thao tác tự tin nắm vững nguyên tắc.

3.DỤNG CỤ.

stt Tên dụng cụ sl Ghi chú 1 Tủ lạnh 1 2 Máy hút chân không 1 3 ðồng hồ áp suất thấp 1 4 Ampe kìm 1 5 Bút lông 1

II.PHƯƠNG PHÁP THỰC HIÊN

� Mắc theo sơ ñồ như hình vẽ.H.8 • Cho lốc tủ lạnh hoạt ñộng • Cho máy hút chân không hoạt ñộng • Mở hết hai van ñồng hồ,thời gian hút tối thiểu là 15 phút • Kiểm tra kim ñồng hồ chỉ ở mức -30 psi hoặc 760mmHg là ñược.

• Khóa chặt hai van,tắt lốc và và máy hút. • Nếu sau một thời gian kim không lên thì có thể tiến hành sac gaz,nếu

tuột nên kiểm tra lại.

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm

GVHD:VÕ ANH HÀO TTSC LẠNH DÂN DỤNG

NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC Page 16

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm

GVHD:VÕ ANH HÀO TTSC LẠNH DÂN DỤNG

NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC Page 17

BÀI 6: SẠC GAZ VÀ BẤM ỐNG.

I.MỤC ðÍCH –YÊU CÂU

1.MỤC ðÍCH

• Sạc gaz cho hệ thống ñể hoàn tất công việc,cho tủ hoạt ñông bình thường sau khi sửa chữa.

2.YÊU CẦU.

• Sạc gaz vừa ñủ cho hệ thống hoạt ñộng tôt,thao tác ñúng kỹ thuật,tuyệt ñối an toàn cho người và thiết bị,khôn ñể gaz rò rỉ ra ngoài môi trường gây ô nhiễm..

3.DỤNG CỤ.

Stt Tên dụng cụ sl Ghi chú 1 Tủ lạnh 1 2 Chai gaz R 12 1 3 ðồng hồ áp suất thấp 1 4 Ampe kìm 1 5 Bút lông 1 6 Máy ño nhiệt ñộ 1 7 Bộ hàn gió ñá,bạc hàn 1 8 Kềm cắt,kềm bằng 2 9 Máy hút chân không 1

10 Kềm bấm ống 1

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm

GVHD:VÕ ANH HÀO TTSC LẠNH DÂN DỤNG

NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC Page 18

II.PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

� Mắc theo sơ ñồ như hình vẽ.

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm

GVHD:VÕ ANH HÀO TTSC LẠNH DÂN DỤNG

NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC Page 19

� CÁC BƯỚC THAO TÁC • Gắn bình gaz vào dây giữa ñồng hồ sạc gaz • ðuổi gió không khí trong giây gaz • Cho lốc hoạt ñộng,kẹp ampe kìm • Mở chậm van thấp áp,ñóng van cao áp • Nạp ñến OPSI thì kiểm tra (ñầu ñẩy ấm lên,dàn lạnh có tiếng ga phun) • Thao tác cho gaz vào ñều (từ OPSI-5PSI,5PSI-10PSI,10PSI-15PSI) mỗi

giai ñoạn ngừng 15' ñể kiểm tra hệ thống. • Kiểm tra ñủ gaz,nhiệt ñô ñạt -20oC ở ngăn ñông 10oC-17oC ở ngăn

chứa rau quả,dàn nóng nóng ñều,dàn lạnh lạnh ñều,ampe ñủ ñịnh mức,ñường về ñọng sương. .

� CHÚ Ý: • Trong quá trình ñang sạc gaz nếu lượng gaz dư nhiều chúng ta tiến

hành thu gaz vao bình như sau. • Khóa van thấp áp,mở van chai gaz và van cao áp nhờ có áp suất cao

do máy nén vì vậy gaz sẽ trở về bình sau ñó khóa van cao áp và chai gaz tắt lốc.

� BẤM ỐNG. • Sau khi ñã sạc gaz ñầy ñủ ta tiến hành bấm ống ñể thu gom ñồ

dùng như sau: • Tắt máy ngừng 5' kiểm tra khẳ năng ñề lại của lốc • Dùng kìm bấm ống và hàn bít

� CHÚ Ý • Bấm cao áp trước,thấp áp sau

.

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm

GVHD:VÕ ANH HÀO TTSC LẠNH DÂN DỤNG

NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC Page 20

BÀI 7:NHỮNG HƯ HỎNG – CÁCH SỬA CHỮA

I. KIỂM TRA, XÁC ðỊNH TÌNH TRẠNG LÀM VIỆC CỦA TỦ LẠNH.

1. Dấu hiệu hoạt ñộng bình thường của 1 tủ lạnh:

- Cắm ñiện, vặn thermostat ra khỏi số 0, thermostat phải ñóng ñiện và ñộng cơ block phải làm việc ñược.

- Máy chạy êm, không có tiếng gõ lạ, tiếng gừ của block.

- ðầu ñẩy từ block ñến dàn nóng phải nóng dần và giảm dần ở cuối dàn ñến phin lọc.

- Mở cửa tủ nghe rõ tiếng gas phun vào dàn lạnh, nhiệt ñộ trong tủ giảm dần. Sau 15 phút rờ vào dàn lạnh thấy dính tay, lớp tuyết phủ ñều là tủ còn tốt.

- Khi tủ chạy bình thường, dàn nóng phải nóng ñều, dàn lạnh bám hết tuyết, có thể

làm ñá trong thời gian từ 3 → 6 giờ

- Kiểm tra hoạt ñộng của thermostat, relay khởi ñộng, relay bảo vệ phải ñảm bảo tốt.

- Dòng ñiện ñịnh mức và dòng ñiện ño ñược ở tủ phải gần bằng nhau.

2. Xác ñịnh dòng ñiện ñịnh mức ở ñộng cơ block:

- Dùng Amper kềm và Amper kế ñể ño dòng làm việc của block. Dòng ñiện này giúp ta phán ñoán các hư hỏng sau này của ñộng cơ block cũng như các hư hỏng khác.

- Nếu dòng ño ñược bằng hoặc bé hơn dòng ñịnh mức thì xem như tủ bình thường, nếu lớn hơn thì tủ dễ bị sự cố (dư gas, ñộng cơ yếu...)

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm

GVHD:VÕ ANH HÀO TTSC LẠNH DÂN DỤNG

NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC Page 21

II. NHỮNG HƯ HỎNG VÀ CÁCH SỮA CHỮA

- Khi có 1 biểu hiện hư hỏng, có thể do 1 hay nhiều nguyên nhân gây hư hỏng. Một số nguyên nhân gây hư hỏng thường gặp như :

1. Những hư hỏng khi máy nén vẫn làm việc:

- Khi ñộng cơ chạy tốt, máy nén ñủ áp suất nhưng tủ vẫn có thể mất lạnh, lạnh ít hoặc 1 số hư hỏng khác:

a. ðộ lạnh kém do:

- Thiếu gas → khắc phục chỗ hở, thay phin, thử kín, hút chân không, nạp lại gas.

- Hỏng thermostat → kiểm tra lại, nếu hư thay mới.

- Tắt ống mao → xả gas thay ống mao, thay phin, thử kín, hút chân không, nạp lại gas.

- Tắt ẩm: Xử lý không khí trong gas, “tách khí không ngưng” nếu không ñược buộc lòng xả gas nạp lại.

- Máy tắt ẩm thì không nên dùng lửa hàn ñốt phin dễ gây rã hạt hút ẩm làm nghẹt ống mao.

- ðộ lạnh kém: Máy nén làm việc nhưng không bình thường: Do clape bẩn, vênh,

thủng hoặc do piston, xilanh mòn hay vỡ ống ñẩy trong block → tùy nguyên nhân mà sửa chữa.

- Tủ không kín, cách nhiệt bị ẩm hoặc thủng → tùy nguyên nhân mà xử lý.

b. Tủ mất lạnh hoàn toàn:

- Tủ hết gas.

- Khắc phục chỗ rò rồi nạp lại gas

- Tắt ống mao.

- Tắt phin lọc.

- Hư hỏng bên trong.

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm

GVHD:VÕ ANH HÀO TTSC LẠNH DÂN DỤNG

NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC Page 22

2. ðộng cơ máy nén không làm việc:

- Không có ñiện vào.

- ðộng cơ hỏng.

- Máy nén hỏng.

- Nạp quá nhiều gas nên máy không khởi ñộng ñược → Tùy theo mà xử lý.

3. Những hư hỏng khác:

- Rò ñiện ra vỏ và các chi tiết → kiểm tra hộp ñấu dây, công tắc, ñuôi ñèn, thermostat, relay khởi ñộng vàbảo vệ, tụ.

- Máy làm việc ồn → chỉnh máy cho ñúng vị trí, hoặc do máy nén quá tải, các bộ phận, cơ cấu không ñược neo giữ cố ñịnh hợp lý nên bị rung tủ và các bộ phận khác.

- Máy chạy liên tục → kiểm tra thermostat, vị trí ñặt máy làm việc và ngừng không ñúng theo quy luật: Do tắt ẩm, relay bảo vệ cắt, nhiệt ñộ tăng nên lại thông mạch, do ổ cắm không chặt, tiếp xúc khộng tốt, thermostat hư hỏng.

- Relay bảo vệ hoạt ñộng liêm tục: Coi lại ñiện áp, chủng loại relay, ñộng cơ máy nén.

- Tủ lạnh tiêu thụ nhiều ñiện do giải nhiệt không tốt, tủ ñặt gần nguồn nhiệt, cách nhiệt kém, ñiện áp cao và thấp, công suất lạnh giảm, ñặt nhiều sản phẩm → tùy cách xử ly.ù

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm

GVHD:VÕ ANH HÀO TTSC LẠNH DÂN DỤNG

NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC Page 23

* BẢNG TÓM TẮT CÁC HƯ HỎNG THƯỜNG GẶP TRONG TỦ LẠNH GIA ðÌNH:

hưo Triệu chứng

hư hỏng

Các triệu chứng

hư hỏng

Nguyên nhân

Máy nén khô ng

làm việc

Máy nén vẫn chạy nhưng tủ làm việc không bình thường

Rơle bảo vệ

hỏng

Ther most

at

hỏng

Những hư hỏng

khác C

ó ñ

iệ n

v ào

h ộp

n ối

d ây

ñ ộn

g cơ

.

K h

ôn g

có ñ

iệ n

v ào

h ộp

n ối

d ây

ñ ộn

g cơ

.

K ém

lạ n

h .

M ất

lạ n

h .

T u

yế t

b ám

n h

iề u

ở d

àn lạ

n h

.

D àn

lạ n

h ít

b ám

t u

yế t.

T u

yế t

b ám

k h

ôn g

ñ ều

ở d

àn lạ

n h

.

M áy

c h

ạy li

ên t

ụ c.

M áy

n én

c h

ạy , d

ừ n

g k

hô n

g th

eo q

u y

lu ật

M ay

là m

v iệ

c ồn

.

M áy

n én

k hó

k h

ởi ñ

ộn g.

R ơl

e b

ảo v

ệ n

gắ t.

R ơl

e b

ảo v

ệ ñ

ón g

n gắ

t li

ên t

ụ c.

T h

er m

os ta

t ít

n gắ

t m

áy .

T ủ

lạ n

h c

h ạy

k h

i T h

er m

os ta

t ở

số lớ

n .

ð ọn

g sư

ơn g

vỏ t

ủ p

h ía

s au

.

T ủ

c h

ạy t

ốn ñ

iệ n

.

S ờ

và o

tủ b

ị g iậ

t.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1. Hết ga. �

2. Thiếu ga. � � �

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm

GVHD:VÕ ANH HÀO TTSC LẠNH DÂN DỤNG

NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC Page 24

3. Thừa ga. � � �

4. Tắc ống mao. �

5. Tắc ẩm. � �

6. Tắc phin hoàn toàn.

� �

7. Rò ñầu cảm thermostat

� �

8. Lắp ñầu cảm không ñúng

� � � �

9. Thermostat không ñóng

10. RLKð không ñóng.

11. RLKð không phù hợp.

� � �

12. RLKð ñấu sai.

13. RLKð hỏng, tiếp xúc tồi.

� � �

14. Tụ hỏng. � � �

15. Lốc hỏng, kẹt, ma sát lón

� �

16. Chập vòng dây ñộng cơ.

17. Rò ñiện ra vỏ ñộng cơ.

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm

GVHD:VÕ ANH HÀO TTSC LẠNH DÂN DỤNG

NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC Page 25

18. Tiếng kêu lạ trong lốc.

19. Giá ñỡ lốc không tốt.

20. Cháy dây quấn ñộng cơ.

21. Hỏng clapê. � � �

22. ðiện áp thấp qúa.

� � �

23. ðiện áp cao qúa.

� �

24. Mất ñiện lưới. �

25. Rò ñiện từ các ñầu dây.

� �

26. Mất tiếp xúc. �

27. Tuyết bám qúa dày.

� �

28. Cách ñiện bị ẩm.

� � � �

29. Cửa tủ không kín.

� � � �

30. Nắp sau dàn lạnh bị hơ

� � � � �

31. Cửa tủ ñóng ñèn vẫn sáng.

� � �

32.Nhiệt ñộ không khí cao,

� �

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm

GVHD:VÕ ANH HÀO TTSC LẠNH DÂN DỤNG

NHÓM 2: TRẦN HỮU HÙNG NGUYỄN TẤN TƯỜNG TRƯƠNG LẬP LỘC Page 26

không thoáng.

33. Vít giữ dàn ngưng lỏng.

34. Dàn ngưng bẩn.

------------------------------------------

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang