Tài liệu

Cách chia ổ đĩa khi cài Windows XP

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 394     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 12
Tài liệu Cách chia ổ đĩa khi cài Windows XP - tài liệu, sách iDoc.VnCách chia ổ đĩa khi cài Windows XP,Bài viết này sẽ hướng dẫn cách phân chia và định dạng ổ dĩa cứng khi cài đặt Wiondows XP. 1. Trước tiên hãy bật máy vi tính lên, đừng…
background image

Cách chia ổ đĩa khi cài Windows XP

Sau khi lắp ráp các thiết bị phần cứng hoặc khi thay mới ổ dĩa cứng của máy vi 
tính xong, công viêc tiếp theo sẽ là phân chia và định dạng ổ dĩa cứng để cài đặt 
Hệ đều hành.

  
Bài vi t này s  h ng d n cách phân chia và

ế

ẽ ướ

 đ nh d ng

ạ    dĩa c ng khi cài đ t Wiondows XP.

1. Tr

c tiên

ướ

 hãy b t máy vi tính lên,

 đ ng quan tâm nhi u

ề  đ n nh ng gì hi n ra trên màn

ế

 

hình. Cho dĩa Windows XP vào   dĩa CD, kh i đ ng (Restart)

ở ộ

 l i máy b ng cách nh n nút 

Reset 

ho c t  h p phím 

ặ ổ ợ

CtrlAlt + Del. + 

2. Vì đây là   dĩa c ng m i nên ch ng trình cài đ t Windows trên dĩa CD s  ch y

ươ

ẽ ạ  và ti n hành

ế

 cài 

đ t, lúc này b n không th  s  d ng chu t đ c cho nên hãy s  d ng bàn phím. Khi hi n ra màn

ể ử ụ

ộ ượ

ử ụ

 

hình Welcome to Setup, hãy nh n

ấ   phím Enter.

3. T i màn hình 

Windows XP Licensing Agreement, b n có th  đ c n u mu n, sau đó nh n

ể ọ ế

ấ  

phím F8.

background image

4. Màn hình k  ti p s  cho b n l a

ế ế ẽ

ạ ự  ch n cài đ t Windows XP lên   dĩa nào (n u có nhi u   dĩa), do

ế

ề ổ

 

đây là   dĩa c ng m i cho nên

 c n ph i đ c phân chia và đ nh d ng.

ả ượ

 Ch n 

ọ Unpartitioned space 

(m c nhiên nó đã đ c ch n s n) và nh n phím

ượ

ọ ẵ

 C.

5. Màn hình này s  cho

 phép ch n

ọ  dung l ng cho

ượ

 phân vùng này, hãy nh p giá tr  dung l ng

ượ  

(đ n v  tính là MB, 1GB = 1024 MB) Thí du:   dĩa c ng có dung l ng là 80GB, mu n chia phân

ơ ị

ượ

 

vùng này là 30GB30000 (ba m

i ngàn),

ươ

 sau khi nh p xong

 nh n 

ấ Enter. thì có th  nh p giá

 

tr

ị ch n là 

background image

6.    dĩa th  nh t đã đ c t o,

ượ ạ  đây s  là

ẽ    dĩa 

C. Ch n 

ọ Unpartitioned space và nh n phím 

C đ

ể 

ti p t c t o   dĩa th  2.

ế ụ ạ ổ

7. Màn hình này s  cho

 phép ch n

ọ  dung l ng cho

ượ

 phân vùng này, hãy nh p giá tr  dung l ng

ượ  

theo cách bên trên. N u ch  mu n chia thành 2   dĩa thì c  đ  nguyên ho c nh p vào giá tr

ế

ứ ể

ị 

Maximum. N u mu n chia thành 3   dĩa hay nhi u h n thì nh p giá tr  dung l ng cho phân vùng

ế

ơ

ươ

 

này, ph n còn d  s  ti p t c th c hi n nh  b c s  

ư ẽ ế ụ

ư ướ ố 6 và 7 cho đ n khi nào h t   dĩa. Ký t  c a

ế

ế ổ

ự ủ  

các   dĩa này có th  là 

ể DE ho c

ặ  không theo th  t .

ứ ự

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Cách chia ổ đĩa khi cài Windows XP

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách phân chia và định dạng ổ dĩa cứng khi cài đặt Wiondows XP.
1. Trước tiên hãy bật máy vi tính lên, đừng quan tâm nhiều đến những gì hiện ra trên màn hình. Cho dĩa Windows XP vào ổ dĩa CD, khởi động (Restart) lại máy bằng cách nhấn nút Reset hoặc tổ hợp phím CtrlAlt + Del. +

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2003 Lượt tải: 304 Lượt xem: 115551
Giáo trình MS Word 2007 cực hay Lượt tải: 1287 Lượt xem: 48852
100 bài tập Turbo Pascal lớp 8 - tài liệu… Lượt tải: 556 Lượt xem: 47297
Giáo trình Word 2003 Lượt tải: 249 Lượt xem: 20855
sách học excel 2003 Lượt tải: 217 Lượt xem: 20034
Có thể bạn quan tâm
sách học excel 2003 Lượt tải: 217 Lượt xem: 20034
Giáo trình Tin học căn bản Lượt tải: 130 Lượt xem: 19877
trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 66 Lượt xem: 14342
Giáo Trình Microsoft Excel 2010 (Tiếng Việt) Lượt tải: 37 Lượt xem: 12087
Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 42 Lượt xem: 11773