Tài liệu

CÁC YẾU TỐ TỰ SỰ, MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN BIỂU CẢM

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4204     Tải về: 6     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu CÁC YẾU TỐ TỰ SỰ, MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN BIỂU CẢM - tài liệu, sách iDoc.VnCÁC YẾU TỐ TỰ SỰ, MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN BIỂU CẢM,Hiểu rõ vai trò của các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm, đánh giá và có ý thức vận dụng chúng một cách có hiệu quả.…
background image

Tiết 3 : 

 

CÁC YẾU TỐ TỰ SỰ, MIÊU TẢ 

TRONG VĂN BẢ

N BIỂU CẢM 

 

 

I. Mục tiêu cần đạt : 

 

   Giúp HS. 

 

- Hiểu rõ vai trò của các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm, đánh giá và 

có ý thức vận dụng chúng một cách có hiệu quả. 

 

- Biết cách đưa yếu tố tự sự, miêu tả vào trong văn bản biểu cảm đúng nơi, đúng 

chỗ, đúng dung lượng để đạt hiệu quả cao nhất. 

 

- Kỹ năng vận dụng : có khả năng phân tích các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản 

biểu cảm. 

 

II. Chuẩn bị : 

 

1. Giáo viên : 

 

 

- Tham khảo tài liệu, soạn giáo án. 

 

 

- Chuẩn bị những đoạn văn mẫu phục vụ cho bài dạy. 

 

2. Học sinh : 

 

 

- Xem lại bài “Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm”. 

 

 

- Thực hiện các yêu cầu mà GV đã giao. 

 

III. Tiến trình tiết dạy : 

 

1. Ổn định tổ chức (1’) 

background image

 

 

- Kiểm tra tác phong, điểm danh : 

7A2 : đủ 

7A3 : đủ 

7A6 : đủ 

 

 

- Giới thiệu GV dự giờ (nếu có) 

 

2. Bài mới : 

 

    a) Giới thiệu bài : (1’) 

 

Trong văn biểu cảm, các yếu tố tự sự và miêu tả đóng vai trò quan trọng. Mối quan 

hệ này được hình thành trên cơ sở tác động qua lại tất yếu giữa các phương thức biểu đạt. 

Hơn  nữa,  mọi  cảm  xúc  của  con  người  đều  hướng  về  cuộc  sống.  Đó  là  những  sự  việc, 

những  hình ảnh,  những cảnh đời. Nếu không kể  lại, không tả  lại thì  làm sao giúp  người 

khác hiểu được cảm xúc của mình. 

 

   b) Tiến trình bài dạy : 

 

TT 

Hoạt động của thầy 

Hoạt động của trò 

Nội dung 

16’ 

HOẠT ĐỘNG 1 

 

Hướng dẫn HS tìm hiểu yếu tố tự sự và miêu tả trong 

văn bản biểu cảm : 

I/ Tìm  hiểu  yếu  tố 

tự  sự  và  miêu  tả 

trong văn bản biểu 

background image

 

-  GV  cho  HS  đọc  bài  thơ 

“Bài ca nhà tranh bị gió thu 

phá”. 

-  Xác  định  yếu  tố  tự  sự  và 

miêu  tả  trong  bài  thơ  trên? 

Nêu tác dụng của nó. 

 

- HS đọc bài thơ. 

 

 

TL  (  HS  thảo  luận 

nhóm) 

 

ĐH * Phần 1 : 

- 2 câu đầu : tự sự 

- 3 câu tiếp : miêu tả 

->  với  ý  nghĩa  dựng  lại 

một  bức  tranh  toàn  cảnh 

về sự việc và cảnh vật để 

làm nền cho tâm trạng. 

* Phần 2 : 

Tự  sự  :  4  câu  đầu,  có  ý 

nghĩa  kể  chuyện  và  giải 

thích  cho  tâm  trạng  bất 

lực lòng ấm ức. 

 

cảm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

CÁC YẾU TỐ TỰ SỰ, MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN BIỂU CẢM

Hiểu rõ vai trò của các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm, đánh giá và có ý thức vận dụng chúng một cách có hiệu quả. - Biết cách đưa yếu tố tự sự, miêu tả vào trong văn bản biểu cảm đúng nơi, đúng chỗ, đúng dung lượng để đạt hiệu quả cao nhất. - Kỹ năng vận dụng : có khả năng phân tích các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm