Tài liệu

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN (PHƯƠNG PHÁP CHIA TỈ LỆ)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1163     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN (PHƯƠNG PHÁP CHIA TỈ LỆ) - tài liệu, sách iDoc.VnHS luyện tập giải các bài toán có lời văn sử dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng. II. NỘI DUNG: A. Phương pháp chia t
CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CÓ LỜIN
(PHƯƠNG PHÁP CHIA TLỆ)
I. MỤC TIÊU:
- HS luyn tập gii các bài toán có lời văn sử dụng phương pháp sơ đ
đoạn thẳng.
II. NỘI DUNG:
A. Phương pháp chia tỉ lệ:
một phương pháp gii toán dùng để giải các bài toán vtìm 2 s
khi biết tổng và tscủa 2 sđó hoặc tìm hai skhi biết hiu và tscủa 2
số đó.
Các bước giải bài toán bằng phương pháp chia tỉ lệ:
Bước 1: Tóm tắt đề toán bằng đđoạn thẳng. Số phần bằng nhau
của các đoạn thẳng tương ứng với tỉ số của các số cần tìm.
Bước 2: Tìm tổng (hoặc hiệu) số phần bằng nhau.
Bước 3: Tìm giá trị của một phần
Bước 4: Xác định mỗi số cần tìm.
B. Luyện tập thực hành:
I. ng dụng phương pháp chia tỉ lệ giải các bài tập vtìm 2 skhi
biết tổng và tsố của 2 sđó:
Bài 1. Trong đợt thi đua chào mừng ngày 20/11 bn Hải đạt được 36
điểm tốt (gồm cả 9 10). Trong đó sđiểm 9 bằng
3
1
s điểm 10. Tính
xem bn Hải đã đạt được bao nhiêu điểm mỗi loại.
Đáp số: 9 điểm 9, 27 điểm 10
Bài 2. Lớp 4A hiện nay 28 học sinh, trong đó số học sinh nữ bằng
4
3
shọc sinh nam. Tính số học sinh nam và học sinh nữ của lớp 4A.
Đáp số: 12 nữ, 16 nam.
Bài 3. Tuổi chị và tuổi em hiện nay bằng 32. Khi tuổi chị bằng tuổi
em hiện nay thì tuổi chị gấp 3 lần tuổi em. Tính stuổi của mỗi người hiện
nay.
Đáp số: Chị 20 tuổi, em 12 tuổi.
II. Ứng dụng phương pháp chia tỉ lệ giải các bài tập về tìm 2 skhi
biết hiệu và tsố của 2 số đó:
Bài 1. Scây đào trong vườn nhà Loan gấp 4 lần số cây mận. Hỏi
vườn nhà Loan bao nhiêu cây đào bao nhiêu cây mận? Biết rằng số
cây đào nhiu hơn số cây mận là 12 y.
Đáp số: 16 cây đào, 4 cây mn
Bài 2. Hai đội vn tải được huy đng trở xi măng phục vụ cho ng
trình thulợi. Đội thứ nhất chở nhiều hơn đội thứ 2 là 124 tấn và sxi măng
đội 1 trở bằng
5
9
s xi măng đội 2 đã chở. Hỏi mỗi đội đã ch được bao
nhiêu tn xi măng?
Đáp số: Đội 1: 279 tn, Đội 2: 155
tấn.
Bài 3. Một cửa hàng đồ sắt 2 loại đinh: đinh 5 phân đinh 10
phân. Sđinh 5 phân nhiều n số đinh 10 phân là 36 kg. Hi cửa hàng
bao nhiêu kg đinh mỗi loại? Biết rằng
8
3
sđinh 5 phân bằng
7
6
sđinh 10
phân.
Đáp số: 64 kg đinh 5 phân, 28 kg đinh 10 pn.
CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN (PHƯƠNG PHÁP CHIA TỈ LỆ)
HS luyện tập giải các bài toán có lời văn sử dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng. II. NỘI DUNG: A. Phương pháp chia tỉ lệ: Là một phương pháp giải toán dùng để giải các bài toán về tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó hoặc tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của 2 số đó. Các bước giải bài toán bằng phương pháp chia tỉ lệ: Bước 1: Tóm tắt đề toán bằng sơ đồ đoạn thẳng. Số phần bằng nhau của các đoạn thẳng tương ứng với tỉ số của các số cần tìm. Bước 2: Tìm tổng (hoặc hiệu) số phần bằng nhau.
Nội dung trích xuất từ tài liệu

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

(PHƯƠNG PHÁP CHIA TỈ LỆ)

I. MỤC TIÊU:

- HS luyện tập giải các bài toán có lời văn sử dụng phương pháp sơ đồ

đoạn thẳng.

II. NỘI DUNG:

A. Phương pháp chia tỉ lệ:

Là một phương pháp giải toán dùng để giải các bài toán về tìm 2 số

khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó hoặc tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của 2

số đó.

Các bước giải bài toán bằng phương pháp chia tỉ lệ:

Bước 1: Tóm tắt đề toán bằng sơ đồ đoạn thẳng. Số phần bằng nhau

của các đoạn thẳng tương ứng với tỉ số của các số cần tìm.

Bước 2: Tìm tổng (hoặc hiệu) số phần bằng nhau.

Bước 3: Tìm giá trị của một phần

Bước 4: Xác định mỗi số cần tìm.

B. Luyện tập thực hành:

I. Ứng dụng phương pháp chia tỉ lệ giải các bài tập về tìm 2 số khi

biết tổng và tỉ số của 2 số đó:

Bài 1. Trong đợt thi đua chào mừng ngày 20/11 bạn Hải đạt được 36

điểm tốt (gồm cả 9 và 10). Trong đó số điểm 9 bằng 3 1 số điểm 10. Tính

xem bạn Hải đã đạt được bao nhiêu điểm mỗi loại.

Đáp số: 9 điểm 9, 27 điểm 10

Bài 2. Lớp 4A hiện nay có 28 học sinh, trong đó số học sinh nữ bằng

4 3 số học sinh nam. Tính số học sinh nam và học sinh nữ của lớp 4A.

Đáp số: 12 nữ, 16 nam.

Bài 3. Tuổi chị và tuổi em hiện nay bằng 32. Khi tuổi chị bằng tuổi

em hiện nay thì tuổi chị gấp 3 lần tuổi em. Tính số tuổi của mỗi người hiện

nay.

Đáp số: Chị 20 tuổi, em 12 tuổi.

II. Ứng dụng phương pháp chia tỉ lệ giải các bài tập về tìm 2 số khi

biết hiệu và tỉ số của 2 số đó:

Bài 1. Số cây đào trong vườn nhà Loan gấp 4 lần số cây mận. Hỏi

vườn nhà Loan có bao nhiêu cây đào và bao nhiêu cây mận? Biết rằng số

cây đào nhiều hơn số cây mận là 12 cây.

Đáp số: 16 cây đào, 4 cây mận

Bài 2. Hai đội vận tải được huy động trở xi măng phục vụ cho công

trình thuỷ lợi. Đội thứ nhất chở nhiều hơn đội thứ 2 là 124 tấn và số xi măng

đội 1 trở bằng 5 9 số xi măng đội 2 đã chở. Hỏi mỗi đội đã chở được bao

nhiêu tấn xi măng?

Đáp số: Đội 1: 279 tấn, Đội 2: 155

tấn.

Bài 3. Một cửa hàng đồ sắt có 2 loại đinh: đinh 5 phân và đinh 10

phân. Số đinh 5 phân nhiều hơn số đinh 10 phân là 36 kg. Hỏi cửa hàng có

bao nhiêu kg đinh mỗi loại? Biết rằng 8 3 số đinh 5 phân bằng

7 6 số đinh 10

phân.

Đáp số: 64 kg đinh 5 phân, 28 kg đinh 10 phân.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 220 Lượt xem: 68604
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 735 Lượt xem: 67331
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 38 Lượt xem: 65440
Có thể bạn quan tâm