Tài liệu

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN (PHƯƠNG PHÁP CHIA TỈ LỆ)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1115     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN (PHƯƠNG PHÁP CHIA TỈ LỆ) - tài liệu, sách iDoc.VnHS luyện tập giải các bài toán có lời văn sử dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng. II. NỘI DUNG: A. Phương pháp chia t
CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CÓ LỜIN
(PHƯƠNG PHÁP CHIA TLỆ)
I. MỤC TIÊU:
- HS luyn tập gii các bài toán có lời văn sử dụng phương pháp sơ đ
đoạn thẳng.
II. NỘI DUNG:
A. Phương pháp chia tỉ lệ:
một phương pháp gii toán dùng để giải các bài toán vtìm 2 s
khi biết tổng và tscủa 2 sđó hoặc tìm hai skhi biết hiu và tscủa 2
số đó.
Các bước giải bài toán bằng phương pháp chia tỉ lệ:
Bước 1: Tóm tắt đề toán bằng đđoạn thẳng. Số phần bằng nhau
của các đoạn thẳng tương ứng với tỉ số của các số cần tìm.
Bước 2: Tìm tổng (hoặc hiệu) số phần bằng nhau.
Bước 3: Tìm giá trị của một phần
Bước 4: Xác định mỗi số cần tìm.
B. Luyện tập thực hành:
I. ng dụng phương pháp chia tỉ lệ giải các bài tập vtìm 2 skhi
biết tổng và tsố của 2 sđó:
Bài 1. Trong đợt thi đua chào mừng ngày 20/11 bn Hải đạt được 36
điểm tốt (gồm cả 9 10). Trong đó sđiểm 9 bằng
3
1
s điểm 10. Tính
xem bn Hải đã đạt được bao nhiêu điểm mỗi loại.
Đáp số: 9 điểm 9, 27 điểm 10
Bài 2. Lớp 4A hiện nay 28 học sinh, trong đó số học sinh nữ bằng
4
3
shọc sinh nam. Tính số học sinh nam và học sinh nữ của lớp 4A.
Đáp số: 12 nữ, 16 nam.
Bài 3. Tuổi chị và tuổi em hiện nay bằng 32. Khi tuổi chị bằng tuổi
em hiện nay thì tuổi chị gấp 3 lần tuổi em. Tính stuổi của mỗi người hiện
nay.
Đáp số: Chị 20 tuổi, em 12 tuổi.
II. Ứng dụng phương pháp chia tỉ lệ giải các bài tập về tìm 2 skhi
biết hiệu và tsố của 2 số đó:
Bài 1. Scây đào trong vườn nhà Loan gấp 4 lần số cây mận. Hỏi
vườn nhà Loan bao nhiêu cây đào bao nhiêu cây mận? Biết rằng số
cây đào nhiu hơn số cây mận là 12 y.
Đáp số: 16 cây đào, 4 cây mn
Bài 2. Hai đội vn tải được huy đng trở xi măng phục vụ cho ng
trình thulợi. Đội thứ nhất chở nhiều hơn đội thứ 2 là 124 tấn và sxi măng
Liên hệ quảng cáo

đội 1 trở bằng
5
9
s xi măng đội 2 đã chở. Hỏi mỗi đội đã ch được bao
nhiêu tn xi măng?
Đáp số: Đội 1: 279 tn, Đội 2: 155
tấn.
Bài 3. Một cửa hàng đồ sắt 2 loại đinh: đinh 5 phân đinh 10
phân. Sđinh 5 phân nhiều n số đinh 10 phân là 36 kg. Hi cửa hàng
bao nhiêu kg đinh mỗi loại? Biết rằng
8
3
sđinh 5 phân bằng
7
6
sđinh 10
phân.
Đáp số: 64 kg đinh 5 phân, 28 kg đinh 10 pn.
CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN (PHƯƠNG PHÁP CHIA TỈ LỆ)
HS luyện tập giải các bài toán có lời văn sử dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng. II. NỘI DUNG: A. Phương pháp chia tỉ lệ: Là một phương pháp giải toán dùng để giải các bài toán về tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó hoặc tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của 2 số đó. Các bước giải bài toán bằng phương pháp chia tỉ lệ: Bước 1: Tóm tắt đề toán bằng sơ đồ đoạn thẳng. Số phần bằng nhau của các đoạn thẳng tương ứng với tỉ số của các số cần tìm. Bước 2: Tìm tổng (hoặc hiệu) số phần bằng nhau.
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 216 Lượt xem: 67993
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 722 Lượt xem: 65783
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 35 Lượt xem: 64982
Có thể bạn quan tâm