Tài liệu

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN (PHƯƠNG PHÁP CHIA TỈ LỆ)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 644     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN (PHƯƠNG PHÁP CHIA TỈ LỆ) - tài liệu, sách iDoc.VnCÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN (PHƯƠNG PHÁP CHIA TỈ LỆ),HS luyện tập giải các bài toán có lời văn sử dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng. II. NỘI DUNG: A. Phương pháp chia tỉ lệ: Là một phương…
background image

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

 

(PHƯƠNG PHÁP CHIA TỈ LỆ)

 

I. MỤC TIÊU: 

- HS luyện tập giải các bài toán có lời văn sử dụng phương pháp sơ đồ 

đoạn thẳng. 

II. NỘI DUNG: 

 

A. Phương pháp chia tỉ lệ:

 

 

Là  một  phương  pháp  giải  toán  dùng  để  giải  các  bài  toán  về  tìm  2  số 

khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó hoặc tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của 2 

số đó. 

 

Các bước giải bài toán bằng phương pháp chia tỉ lệ: 

 

Bước  1:  Tóm  tắt  đề  toán  bằng  sơ  đồ  đoạn  thẳng.  Số  phần  bằng  nhau 

của các đoạn thẳng tương ứng với tỉ số của các số cần tìm. 

 

Bước 2: Tìm tổng (hoặc hiệu) số phần bằng nhau. 

 

Bước 3: Tìm giá trị của một phần 

 

Bước 4: Xác định mỗi số cần tìm. 

 

B. Luyện tập thực hành: 

 

I. Ứng dụng phương pháp chia tỉ lệ giải các bài tập về tìm 2 số khi 

biết tổng và tỉ số của 2 số đó: 

background image

 

Bài 1. Trong đợt thi đua chào mừng ngày 20/11 bạn Hải đạt được 36 

điểm  tốt  (gồm  cả  9  và  10).  Trong  đó  số  điểm  9  bằng 

3

1

 số  điểm  10.  Tính 

xem bạn Hải đã đạt được bao nhiêu điểm mỗi loại. 

 

 

 

 

 

 

Đáp số: 9 điểm 9, 27 điểm 10 

 

Bài 2. Lớp 4A hiện nay có 28 học sinh, trong đó số học sinh nữ bằng 

4

3

 số học sinh nam. Tính số học sinh nam và học sinh nữ của lớp 4A. 

 

 

 

 

 

 

Đáp số: 12 nữ, 16 nam. 

 

Bài  3.  Tuổi  chị  và  tuổi  em  hiện  nay  bằng  32.  Khi  tuổi  chị  bằng  tuổi 

em hiện nay thì tuổi chị gấp 3 lần tuổi em. Tính số tuổi của mỗi người hiện 

nay. 

 

 

 

 

 

 

Đáp số: Chị 20 tuổi, em 12 tuổi. 

 

II. Ứng dụng phương pháp chia tỉ lệ giải các bài tập về tìm 2 số khi 

biết hiệu và tỉ số của 2 số đó: 

 

Bài  1.  Số  cây  đào  trong  vườn  nhà  Loan  gấp  4  lần  số  cây  mận.  Hỏi 

vườn  nhà  Loan  có  bao  nhiêu  cây  đào  và  bao  nhiêu  cây  mận?  Biết  rằng  số 

cây đào nhiều hơn số cây mận là 12 cây. 

 

 

 

 

 

 

Đáp số: 16 cây đào, 4 cây mận 

 

Bài 2.  Hai đội vận tải được huy động trở xi  măng phục vụ cho công 

trình thuỷ lợi. Đội thứ nhất chở nhiều hơn đội thứ 2 là 124 tấn và số xi măng 

background image

đội  1  trở  bằng 

5

9

 số  xi  măng  đội  2  đã  chở.  Hỏi  mỗi  đội  đã  chở  được  bao 

nhiêu tấn xi măng? 

 

 

 

 

 

 

Đáp  số:  Đội  1:  279  tấn,  Đội  2:  155 

tấn. 

 

Bài  3.  Một  cửa  hàng  đồ  sắt  có  2  loại  đinh:  đinh  5  phân  và  đinh  10 

phân. Số đinh 5 phân nhiều hơn số đinh 10 phân là 36 kg. Hỏi cửa hàng có 

bao nhiêu kg đinh  mỗi  loại? Biết rằng 

8

3

 số đinh 5 phân bằng 

7

6

 số đinh 10 

phân. 

 

 

 

 

Đáp số: 64 kg đinh 5 phân, 28 kg đinh 10 phân. 

 

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN (PHƯƠNG PHÁP CHIA TỈ LỆ)

HS luyện tập giải các bài toán có lời văn sử dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng. II. NỘI DUNG: A. Phương pháp chia tỉ lệ: Là một phương pháp giải toán dùng để giải các bài toán về tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó hoặc tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của 2 số đó. Các bước giải bài toán bằng phương pháp chia tỉ lệ: Bước 1: Tóm tắt đề toán bằng sơ đồ đoạn thẳng. Số phần bằng nhau của các đoạn thẳng tương ứng với tỉ số của các số cần tìm. Bước 2: Tìm tổng (hoặc hiệu) số phần bằng nhau.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 189 Lượt xem: 61475
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 30 Lượt xem: 54342
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 565 Lượt xem: 54241
Có thể bạn quan tâm