Thành viên lethithuyngan

Các đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển - Có đáp án

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống
Thành viên lethithuyngan

Các đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển - Có đáp án

- 12 tháng trước
28,484
Báo lỗi

Các đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển - Có đáp án
ĐỀ 1
1.      Mô hình của A. Lewis chỉ rõ những nguyên nhân cơ bản làm cho sự bất bình đẳng giảm dần sau khi khu vực nông nghiệp hết lao động dư thừa.
2.      Trong mô hình hai khu vực của H.Oshima, quá trình tăng trưởng có thể dẫn đến sự phân hóa xã hội ở thời kỳ đầu.
3.      Thuế thu nhập công ty tăng sẽ làm giảm cầu đầu tư (thể hiện trên sơ đồ).
4.      Tại thị trường lao động thành thị chính thức không có thất nghiệp (vẽ sơ đồ)
5.      Khi dòng thu nhập do người nước ngoài chuyển ra khỏi biên giới Việt Nam lớn hơn dòng kiều hối gửi về nước thì GNP nhỏ hơn GDP.
6.      Trong mô hình Tân cổ điển, khi quy mô sãn xuất công nghiệp tăng lên thì tiền lương lúc đầu không đổi sau đó tăng dần (Minh họa sơ đồ).
7.      Các nước đang phát triển có thể hoàn toàn chủ động sử dụng ODA vào các mục tiêu chiến lược của mình.
8.      Các nước đang phát triển thường có năng suất biên của vốn lớn hơn so với các nước phát triển.
9.      Sự phát triển mạnh mẽ của KH-CN là điều kiện cần thiết để cải thiện tình hình xuất khẩu các sản phẩm sơ khai của các nước đang phát triển.
10. Trong mô hình Tân cổ điển độ dốc của đường sản lượng nông nghiệp giảm dần là do có sự tác động của quy luật lợi suất biên giảm dần.
 

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang