Tài liệu

Các đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển - Có đáp án

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 26504     Tải về: 172     Lượt mua: 6     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Các đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển - Có đáp án - tài liệu, sách iDoc.VnCác đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển - Có đáp án,Các đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển - Có đáp án ĐỀ 1 1.      Mô hình của A. Lewis chỉ rõ những nguyên nhân cơ bản làm cho…
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Các đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển - Có đáp án

Các đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển - Có đáp án
ĐỀ 1
1.      Mô hình của A. Lewis chỉ rõ những nguyên nhân cơ bản làm cho sự bất bình đẳng giảm dần sau khi khu vực nông nghiệp hết lao động dư thừa.
2.      Trong mô hình hai khu vực của H.Oshima, quá trình tăng trưởng có thể dẫn đến sự phân hóa xã hội ở thời kỳ đầu.
3.      Thuế thu nhập công ty tăng sẽ làm giảm cầu đầu tư (thể hiện trên sơ đồ).
4.      Tại thị trường lao động thành thị chính thức không có thất nghiệp (vẽ sơ đồ)
5.      Khi dòng thu nhập do người nước ngoài chuyển ra khỏi biên giới Việt Nam lớn hơn dòng kiều hối gửi về nước thì GNP nhỏ hơn GDP.
6.      Trong mô hình Tân cổ điển, khi quy mô sãn xuất công nghiệp tăng lên thì tiền lương lúc đầu không đổi sau đó tăng dần (Minh họa sơ đồ).
7.      Các nước đang phát triển có thể hoàn toàn chủ động sử dụng ODA vào các mục tiêu chiến lược của mình.
8.      Các nước đang phát triển thường có năng suất biên của vốn lớn hơn so với các nước phát triển.
9.      Sự phát triển mạnh mẽ của KH-CN là điều kiện cần thiết để cải thiện tình hình xuất khẩu các sản phẩm sơ khai của các nước đang phát triển.
10. Trong mô hình Tân cổ điển độ dốc của đường sản lượng nông nghiệp giảm dần là do có sự tác động của quy luật lợi suất biên giảm dần.
 

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 26504     Tải về: 172     Lượt mua: 6     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 43 Lượt xem: 161226
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 6 Lượt xem: 152126
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1714 Lượt xem: 131953
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 711 Lượt xem: 125943
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 711 Lượt xem: 125943
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2109 Lượt xem: 117597
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 289 Lượt xem: 85172
tâm lý học đại cương Lượt tải: 404 Lượt xem: 76374
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 283 Lượt xem: 59126