Tài liệu

Các bước tiến hành nghiên cứu khoa học

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 940     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Các bước tiến hành nghiên cứu khoa học - tài liệu, sách iDoc.VnCung cấp thông tin cần thiết cho sinh viên tất cả các chuyên ngành về kĩ năng làm một báo cáo nghiên cứu khoa học. Tài l
Bài 1. CÁC ỚC TIẾN HÀNH MỘT CÔNG TRÌNH
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
TS NGUYỄN NGỌC RẠNG
Email: ngocrang@yahoo.com
Nghiên cứu khoa học là hoạt động tìm kiếm, xem xét, điều tra hoặc thử
nghiệm để phát hiện ra những cái mới về bản chất sự vật, về thế g iới tự
nhiên hội, và đ sáng tạo phương pháp phương ti ện kỹ thuật
mới cao hơn, giá trị hơn.
Tiến trình nghiên cứu khoa họcđược tóm lược theo sơ đồ sau:
1. Ý tưởng nghiên cu: Thường được hình thành trong các tình
huống sau:
- Trong gii quyết công việc h àng ngày thưng nhiều ý t ưởng
phát sinh đcải tiến công việc m ình đang làm. Nhng họat động thực
Tổng
quan
tài liệu
Thiết
kế NC
Phân
tích
sốliệu
Din
dịch
kếtquả
Kết
lun
Gi
thuyết
NC
Thu
thp số
liu
Sosánh
các NC
trước
Ý
tưởng
NC
tế y đã đặt ra cho người nghiên cứu các câu hi hay cácvấn đề cần
nghiên cu. dụ: Khi mbệnh nhân mắc bịnh trĩ theo phương pháp A
thì hay bị tái phát, tại sao tôi không cải tiến ph ương pháp A này hoặc áp
dụng một phương pháp B khác ít b tái phát hơn? Trong điu trị nội
khoa, tại sao i không kết hợp th êm một loại thuốc điều trị với loại
thuc đang dùng để tăng thêm hiệu quả điều trị cho bệnh nhân…
- Ý tưởng nghiên cứu còn được hình thành trong quá trình đọc
sách báo. việc đọc sách báo th ường xuyên giúp ta ny sinh các ý
tưởng mới hoặc những ý ởng bsung vào những kiến thức đã ghi
nhận trước đây.
- Ý tưởng nghiên cứu còn được hình thành t c tranh luận
trong hội nghị chuyên đề, báo cáo khoa học kỹ thuật…hoặc các câu hỏi
được đặt ra từ các đồng nghiệp.
- Cuối cùng, đôi khi ý tưởng nghiên cứu chợt xut hiện trong suy
nghĩ của chúng ta qua tình cquan sát các hiện tượng tự nhiên hoặc
qua các hoạt động ng ngày trong xã hội.
2. Tổng quan tài liệu: Sau khi đã ý tưởng nghiên cứu, cần phải tiến
hành tìm kiếm các thông tin v vấn đề này qua các sách báo khoa h ọc,
các luận án tại các trường đại học và đặc biệt truy cứu vào các thư viện
khổng lồ trên internet. d: khi vào trang web c ủa thư viện Y khoa
quốc gia Hoa kỳ (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez ) ta s truy
cập được hơn 18 triệu bài báo khoa học từ thập niên 1950 đến nay.
Tuy nhiên không ph ải lúc nào ta cũng tìm được c thông tin li ên quan
trực tiếp đến vấn đề nghi ên cứu mà th tìm thấy một bệnh
tương tự. d: nhiều m trước đây ta không các nghiên cứu về
siêu âm dịch bụng trong Sốt xuất huyết nh ưng đã nhiều nghiên
cứu về siêu âm dịch ổ bụng trong chấn th ương bụng kín.
3. Gi thuyết nghiên cu: Sau khi đã tham khảo tài liệu, đặc biệt là
các nghiên cứu thực nghiệm tr ước đây trong phòng thí nghiệm hoặc
thực nghiệm trên súcvật hoặc đã được thực nghiệm trên người nhưng
một bệnh tương tvới bệnh chúng ta sắp nghiên cứu để hình
thành gi thuyết nghiên cứu. d: đã có nhiều nghiên cứu dùng dung
dịch muối ưu trương để điều trị chống sốc giảm thể tích do mất máu, do
bỏng hoc hồi sức trong mổ tim hngười, hoc kết quả thực nghiệm
trên súc vật cho thấy dung dịch muối ưu trương làm tăng nhanh th tích
trong lòng mạch, vậy chúng ta đặt ra gi thuyết l à dùng dung dịch
mui ưu trương trong ch ống sốc Sốt xuất huyết cũng sẽ làm ng
nhanh th tích trong lòng mạch, gim bớt ợng dịch được truyn vào,
th m giảm nguy cơ quá ti? Một dụ khác: Các chủng vi khuẩn
thương hàn kháng thu c thường nhạy cảm với c kháng sinh thuộc
nhóm fluoroquinolone nv ậy Gatifloxacin l à một lọai kháng sinh mới
thuc nhóm fluoroquinolone cũng khả năng điều trị bệnh Thương
hàn kháng thuốc.
Liên hệ quảng cáo

4. Thiết kế nghiên cứu: Mục đích là để chứng minh giả thuyết nghi ên
cứu đã đặt ra, do vậy một thiết kế nghi ên cứu thực nghiệm hoặc bán
thực nghiệm (quasi -experiment) sẽ giá trhơn một thiết kế không
thực nghiệm. Trong thực h ành lâm sàng, gn như chcó một thiết kế
duy nhất được gọi là thực nghiệm đó là th nghiệm lâm sàng ngẫu
nhiên đối chứng (randomized controlled trial) v à giá trnhất để
chứng minh giả thuyết đặt ra hoặc nói cách khác kết luận của nghi ên
cứu mới thể tin t ưởng được. Các thiết kế kc nh ư bệnh-chứng
(case-control), nghiên c ứu đoàn h (cohort), nghiên cứu cắt ngang,
trình y ca bệnh… đều là các thiết kế không thực nghiệm n ên kết luận
của các nghiên cứu này chỉ có giá trị nhất định.
5. Thu thp và phân tích số liệu: Muốn thu thập các biến n ào và phân
tích ra sao, trước hết chúng ta cần phải biết một số kiến thức c ơ bản về
thống kê một phần mềm thống k ê thông dụng như SPSS, Strata ,
phần mềm RTốt nhất nên nhmột nhà khoa học rành vthống kê
xem lại trong khâu thiết kế nghiên cứu cần thu thập các biến nào. Nói
chung cần phải xác định các biến kết cục (outcome) hoặc c òn gọi là
biến “đầu ra” hoặc biến phụ thuộc tr ước, sau đó c định các biến ti ên
đoán (predictors) ho ặc gọi là biến đầu vào” hoc biến độc lập. Phân
tích thống kê tìm sliên quan giữa biến “đầu vàobiến “đầu ra”,
do vy nếu các biến n ày đưc định nghĩa một cách r õ ràng và thu thập
một cách chuẩn xác th ì kết quả phân tích mới tin cy được.
6. Diễn dịch kết quả: Diễn dịch kết quả cần phải cẩn trọng v ì phân tích
thống kê chcho ta biết về mối liên quan của hai hiện tượng hoặc hai
sự việc mà chưa phi là mi liên hnhân-quả. dụ: chúng ta chỉ kết
luận mối liên hgiữa mẹ dùng thuc động kinh dtật con
hoặc kết luận mẹ d ùng thuc động kinh làm tăng nguy cơ m ức đdị tật
ở con chứ chưa phải thuc động kinh là nguyên nhân gây d ị tật.
7. So nh với các nghiên cứu trước đây: Mặc dù nghiên cứu một
vấn đề giống nhau hoặc t ương tnhưng điều kiện nghiên cứu (không
gian, thời gian) và đặt biệt mẫu nghiên cứu khác nhau dẫn đến kết quả
của các nghiên cứu không thuần nhất, đôi khi c òn cho kết quả trái
ngược nhau, vì vậy chúng ta caần phải so sánh với các nghi ên cứu ,
các báo cáo trưc đây về vấn đề n ày đ tìm ơng đống khác
biệt.
8. Kết luận của công tr ình nghiên cứu: câu trả lời cuối cùng của
githuyết được đề ra, tuy nhi ên nhà nghiên c ứu không thể chứng minh
trực tiếp mà gián tiếp qua gi thuyết không, h ơn nữa chỉ được thực
hiện trên một mẫu nghiên cứu do vậy sự suy diễn kết quả cho cả một
quần thể chưa đáng tin cậy. Tuy vậy nếu một công trình nghiên cu
được tiến hành bài bản, trung thực và khoa học thì cũng đã đóng p
một phần hiểu biết v ào kho tàng tri th ức của nhân lọai.
Liên hệ quảng cáo

Các bước tiến hành nghiên cứu khoa học
Cung cấp thông tin cần thiết cho sinh viên tất cả các chuyên ngành về kĩ năng làm một báo cáo nghiên cứu khoa học. Tài liệu mang giá trị thực tiễn cao, giúp ích cho học tập cũng như kĩ năng trong cuộc sống cho sinh viên.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 940     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 19 Lượt xem: 201686
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 69 Lượt xem: 165919
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 2002 Lượt xem: 146874
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 868 Lượt xem: 139999
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 868 Lượt xem: 139999
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2547 Lượt xem: 135289
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 343 Lượt xem: 95842
tâm lý học đại cương Lượt tải: 501 Lượt xem: 83192
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 315 Lượt xem: 66069