Tài liệu

bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng 2 cấp, đai

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 8113     Tải về: 2     Lượt mua: 1     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 64
Tài liệu bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng 2 cấp, đai - tài liệu, sách iDoc.Vnbộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng 2 cấp, đai,Đồ án chi tiết máy
background image

                                       Đồ án môn học Chi Tiết Máy                  

                                             Mục lục

                                                                                               Trang

Phần 1.               Chọn động cơ và phân phối tỷ số truyền
            I. Chọn động cơ......................................................................................4
            II. Phân phối tỷ số truyền........................................................................6
           III. Xác định công xuất, momen, số vòng quay trên các trục....................6
Phần 2.                             Thiết kế các bộ truyền 

I.

Thiết kế bộ truyền đai ........................................................................................8
            1.    Chọn loại đai ...................................................................................8

       2.   Xác định một số thông số bộ truyền..................................................8
       3.   Xác đinh tiết diện đai........................................................................9
       4.   Xác định lực căng ban đầu và lực tác dung lên trục........................10

            5.   Thống kê các thông số bộ truyền.....................................................10

II.

.Thiết kế bộ truyền bánh răng trong hộp giảm tốc.......................................11

            1.   Chọn vật liệu ..................................................................................11
            2.   Xác định ứng xuất cho phép............................................................11

       1.   Tính chọn một số thông số bộ truyền cấp nhanh.............................14

             a.  Xác định khoảng cách trục..............................................................14
             b.  Xác định một số thông số ăn khớp...................................................15

       c.   Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc.............................................16

            d.   Kiểm nghiệm răng về độ bền uốn....................................................18

       e.   Kiểm nghiệm quá tải.......................................................................20
       f.   Các thông số bộ truyền cấp nhanh...................................................20

            4.   Tính chọn một số thông số bộ truyền cấp nhanh..............................22
              a.  Xác định khoảng cách trục.............................................................22
              b.  Xác định một số thông số ăn khớp..................................................23

        c.   Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc............................................24

             d.   Kiểm nghiệm răng về độ bền uốn...................................................26

        e.   Kiểm nghiệm quá tải......................................................................28

             f.   Các thông số bộ truyền cấp chậm...............................................29     
Phần 3.                   Tính thiết kế trục, then, ổ, khớp nối. 
            I. Thiết kế trục......................................................................................34

- 2 -

background image

                                       Đồ án môn học Chi Tiết Máy                  

1. Vật liệu chế tạo trục ...................................................................................34
2. Thiết kế trục................................................................................................34
3. Kiểm nghiệm trục.......................................................................................43

     II. Tính chọn then...................................................................................48

1. Chọn then....................................................................................................48
2. Kiểm nghiệm mối ghép then……………………………………................49

     III. Tính chọn ổ......................................................................................50

1. Chọn ổ lăn……………………………………………………....................51
2. Kiểm nghiệm khả năng tải của ổ ...…………………………......................51
         IV. Tính chọn khớp nối............................................................................52
             1. Chọn nối trục vòng đàn hồi..............................................................52
              2. Kiểm nghiệm đIều kiện bền của vòng đàn hồi và chốt.....................54
Phần IV.              Kết cấu vỏ hộp và các chi tiết HGT.

 I. Vỏ hộp giảm tốc....................................................................................55
1. Vật liệu..................................................................................................55
2. Kết cấu và kích thước cơ bản.................................................................55
II. Các chi tiét trong HGT...........................................................................59

Phần V.                 Lắp gép, bôi trơn, điều chỉnh.

I. Lắp gép....................................................................................................62
1.Xác định và chọn kiểu lắp........................................................................62
2.phương pháp lắp ráp HGT........................................................................63
II. Bôi trơn..................................................................................................63
1. BôI trơn trong HGT.................................................................................65
2.BôI trơn ổ lăn...........................................................................................66
3.  Chọn chi tiết bôI trơn.............................................................................66
III. Điều chỉnh.............................................................................................67
1. ĐIều chỉnh ăn khớp bánh răng.................................................................67
2. ĐIều chỉnh khe hở ổ lăn..........................................................................68

Tài liệu tham khảo............................................................................................68

- 3 -

background image

                                       Đồ án môn học Chi Tiết Máy                  

Phần I      Chọn động cơ và phân phối tỷ số truyền

 .

I- Chọn động cơ.

1-xác định công suất động cơ. 

                      

TMM

T

2

=

0

,3

T

1

T

1

=

T

m

a

x

T

m

m

=

1

,3

T

1

40

15

15 

1-3s

T(Nmm)

t

 Công suất cần thiết trên trục động cơ được xác định theo công thức:

                                              Pct= η

t

P

Trong đó:
                   P ct  là công suất cần thiết trên trục động cơ (kW).

               P  là công suất tính toán trên trục máy công tác (kW).

     

η là hiệu suất truyền động của bộ truyền.

Xác định Pct :

Tải trọng thay đổi theo chu kỳ nhưng do thời gian làm việc tương đối:

                        ts =  t

t

ck

lv .100 = 

t

t

t

ck

2

1 +

.100 = 75% > 60%

nên động cơ dẫn động dược xem như làm việc trong chế độ dài hạn với tải trọng thay đổi 
và Pt được tính theo Ptđ 
                                              Pt = Ptđ

- 4 -

bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng 2 cấp, đai

Đồ án chi tiết máy

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 8113     Tải về: 2     Lượt mua: 1     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Công nghệ kim loại - Rèn tự do Lượt tải: 37 Lượt xem: 5941
Vòi phun - Béc dầu Lượt tải: 13 Lượt xem: 5335
Hướng dẫn sử dụng phần mềm RDM Lượt tải: 2 Lượt xem: 4172