Tài liệu

BM.GTVT.06 - Giấy nhượng bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1526     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu BM.GTVT.06 -  Giấy nhượng bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng - tài liệu, sách iDoc.Vn
BM.GTVT.06 - Giấy nhượng bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY NHƯỢNG BÁN, CHO, TẶNG XE MÁY CHUYÊN DÙNG Họ và tên người nhượng bán, cho,
Nội dung trích xuất từ tài liệu
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ Đ c l p - T do - H nh phúcộ ậ ự ạ

GI Y NH NG BÁN, CHO, T NG XE MÁY CHUYÊN DÙNGẤ ƯỢ Ặ

H và tên ng i nh ng bán, cho, t ng:.....................................................................ọ ườ ượ ặ H tên đ ng ch s h u (n u có):...............................................................................ọ ồ ủ ở ữ ế Đ a ch th ng trú:......................................................................................................ị ỉ ườ Lo i xe máy chuyên dùng:..........................................................................................ạ Nhãn hi u (mác, ki u)................................................... Màu s n…...........................ệ ể ơ N c s n xu t:...........................................ướ ả ấ Năm s n xu t..........................................ả ấ S đ ng c :......................................... S khung........................................................ố ộ ơ ố Kích th c bao dài x r ng x cao...........................................................................mmướ ộ Tr ng l ng.........................................Kg, Công su t...............................................ọ ượ ấ

Chi c xe máy chuyên dùng này hi n tôi là ch s h u.ế ệ ủ ở ữ Nay nh ng bán (cho, t ng) cho:...........................ượ ặ .................................................... Đ a ch th ng trú:.....................................................................................................ị ỉ ườ

Các gi y t kèm theo g m có:ấ ờ ồ + ......................................................................................................................

+ ......................................................................................................................

+ ......................................................................................................................

+ ......................................................................................................................

Đ ngh c quan c p đăng ký, bi n s làm th t c sang tên đ i ch s h uề ị ơ ấ ể ố ủ ụ ổ ủ ở ữ chi c xe máy chuyên dùng nói trên.ế

Ngày........ tháng........ năm 200.... Ng i bán (cho, t ng)ườ ặ (Ký, ghi rõ h tên)ọ

Ghi chú: M u gi y này ch áp d ng cho ch xe, máy chuyên dùng là cá nhân khi không có h p đ ng mua bán.ẫ ấ ỉ ụ ủ ợ ồ

Xác nh n c a UBND ậ ủ ph ng, ườ xã n iơ ng i bán (cho, t ng) đăng ký h kh uườ ặ ộ ẩ

th ng trú.ườ

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đơn xin cứu xét Lượt tải: 28 Lượt xem: 21248
27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch Lượt tải: 50 Lượt xem: 15609
Có thể bạn quan tâm
Kinh Nghiệm Học Môn Vẽ Kỹ Thuật Lượt tải: 28 Lượt xem: 10128
Đơn xin việc + CV Lượt tải: 44 Lượt xem: 9690
Đơn xin chứng nhận độc thân Lượt tải: 17 Lượt xem: 9621
Đơn xin chuyển công tác Lượt tải: 3 Lượt xem: 8997