Tài liệu

BM.GD-DT.01 - Đơn xin điều chỉnh họ tên, ngày.tháng.năm sinh(trong văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp các cấp)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1160     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu BM.GD-DT.01 -  Đơn xin điều chỉnh họ tên, ngày.tháng.năm sinh(trong văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp các cấp) - tài liệu, sách iDoc.Vn
BM.GD-DT.01 - Đơn xin điều chỉnh họ tên, ngày.tháng.năm sinh(trong văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp các cấp)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH (Trong văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp các cấp) Kính gửi: - Ủy ban nhân dân………………………….. - Sở
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Mẫu đơn: TQ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH

HỌ TÊN, NGÀY THÁNG NĂM SINH

(Trong văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp các cấp)

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân…………………………..

- Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế

Tôi tên là:..............................................................Giới tính.........................

Ngày sinh:.............................. Nơi sinh.........................................................

Đã trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp:..................................................................

Khóa ngày:...................................... Tại Hội đồng thi:..................................

Nguyên là học sinh trường:...........................................................................

Điện thoại liên lạc khi cần :..........................................................................

Xin được điều chỉnh:

Từ: Họ tên:…………………………………………….Giới tính………

Ngày tháng năm sinh:...................... ………………………………

Nơi sinh.............................................................................................

(Trong hồ sơ học bạ, văn bằng, chứng chỉ)

- Thành: Họ tên:…………………………………………….Giới tính……

Ngày tháng năm sinh:.................................. …………………........

Nơi sinh............................................................................................

(Trong hồ sơ khai sinh, hộ tịch, hộ khẩu)

L ý do xin điều chỉnh:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

.........ngày....... tháng........năm 200..

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của UBND…………….....

Sau khi thẩm tra, đối chiểu tàng thư với đơn trình bày của đương sự: Tuy hồ sơ bị sai lệch, nhưng thực chất chỉ là một người.

Kính đề nghị Sở GD&ĐT xem xét giải quyết.

.......ngày.......... tháng........năm 20....

Chủ tịch

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đơn xin cứu xét Lượt tải: 28 Lượt xem: 21277
27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch Lượt tải: 50 Lượt xem: 15644
Có thể bạn quan tâm
Kinh Nghiệm Học Môn Vẽ Kỹ Thuật Lượt tải: 29 Lượt xem: 10192
Đơn xin việc + CV Lượt tải: 44 Lượt xem: 9756
Đơn xin chứng nhận độc thân Lượt tải: 17 Lượt xem: 9624
Đơn xin chuyển công tác Lượt tải: 3 Lượt xem: 9004