Chia sẻ Download
Tài liệu BM.GD-DT.01 -  Đơn xin điều chỉnh họ tên, ngày.tháng.năm sinh(trong văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp các cấp)
/2 trang
Thành viên songtu435

BM.GD-DT.01 - Đơn xin điều chỉnh họ tên, ngày.tháng.năm sinh(trong văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp các cấp)

- 12 tháng trước
1,272
Báo lỗi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH (Trong văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp các cấp) Kính gửi: - Ủy ban nhân dân………………………….. - Sở

Nội dung
Mẫu đơn: TQ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH

HỌ TÊN, NGÀY THÁNG NĂM SINH

(Trong văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp các cấp)

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân…………………………..

- Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế

Tôi tên là:..............................................................Giới tính.........................

Ngày sinh:.............................. Nơi sinh.........................................................

Đã trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp:..................................................................

Khóa ngày:...................................... Tại Hội đồng thi:..................................

Nguyên là học sinh trường:...........................................................................

Điện thoại liên lạc khi cần :..........................................................................

Xin được điều chỉnh:

Từ: Họ tên:…………………………………………….Giới tính………

Ngày tháng năm sinh:...................... ………………………………

Nơi sinh.............................................................................................

(Trong hồ sơ học bạ, văn bằng, chứng chỉ)

- Thành: Họ tên:…………………………………………….Giới tính……

Ngày tháng năm sinh:.................................. …………………........

Nơi sinh............................................................................................

(Trong hồ sơ khai sinh, hộ tịch, hộ khẩu)

L ý do xin điều chỉnh:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

.........ngày....... tháng........năm 200..

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của UBND…………….....

Sau khi thẩm tra, đối chiểu tàng thư với đơn trình bày của đương sự: Tuy hồ sơ bị sai lệch, nhưng thực chất chỉ là một người.

Kính đề nghị Sở GD&ĐT xem xét giải quyết.

.......ngày.......... tháng........năm 20....

Chủ tịch

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT