Tài liệu

BM.GD-DT.01 - Đơn xin điều chỉnh họ tên, ngày.tháng.năm sinh(trong văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp các cấp)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 752     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu BM.GD-DT.01 -  Đơn xin điều chỉnh họ tên, ngày.tháng.năm sinh(trong văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp các cấp) - tài liệu, sách iDoc.VnBM.GD-DT.01 - Đơn xin điều chỉnh họ tên, ngày.tháng.năm sinh(trong văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp các cấp),CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH (Trong văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp các cấp)…
background image

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH

HỌ TÊN, NGÀY THÁNG NĂM SINH

(Trong văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp các cấp)

Kính gửi:     

                                         - Ủy ban nhân dân…………………………..

- Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế

Tôi tên là:..............................................................Giới tính.........................
Ngày sinh:.............................. Nơi sinh.........................................................
Đã trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp:..................................................................
Khóa ngày:...................................... Tại Hội đồng thi:..................................
Nguyên là học sinh trường:...........................................................................
Điện thoại liên lạc khi cần :..........................................................................
Xin được điều chỉnh:
-

Từ

   : Họ tên:…………………………………………….Giới tính………

                 Ngày tháng năm sinh:...................... ………………………………

            Nơi sinh.............................................................................................

(Trong hồ sơ học bạ, văn bằng, chứng chỉ)

          - Thành: Họ tên:…………………………………………….Giới tính……

                 Ngày tháng năm sinh:.................................. …………………........

            Nơi sinh............................................................................................

(Trong hồ sơ khai sinh, hộ tịch, hộ khẩu)

L ý do xin điều chỉnh:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

      .........ngày....... tháng........năm 200..

  Người làm đơn

    (Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của UBND…………….....

Sau khi thẩm tra, đối chiểu tàng thư với đơn trình bày của đương  
sự: Tuy hồ sơ bị sai lệch, nhưng thực chất chỉ là một người.
Kính đề nghị Sở GD&ĐT xem xét giải quyết.

                .......ngày.......... tháng........năm 20....

Chủ tịch

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

background image
BM.GD-DT.01 - Đơn xin điều chỉnh họ tên, ngày.tháng.năm sinh(trong văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp các cấp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH (Trong văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp các cấp) Kính gửi: - Ủy ban nhân dân………………………….. - Sở

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 752     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Đơn xin cứu xét Lượt tải: 28 Lượt xem: 18453
27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch Lượt tải: 32 Lượt xem: 11713
Có thể bạn quan tâm
Đơn xin chứng nhận độc thân Lượt tải: 16 Lượt xem: 8852
Đơn xin chuyển công tác Lượt tải: 3 Lượt xem: 8421
Kinh Nghiệm Học Môn Vẽ Kỹ Thuật Lượt tải: 12 Lượt xem: 6820
Đơn xác nhận tình trạng hôn nhân Lượt tải: 22 Lượt xem: 6408