Tài liệu

BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO (tt)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1421     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 12
Tài liệu BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO (tt) - tài liệu, sách iDoc.Vn-  Hiểu rõ những giá trị lớn về nội dung và nghệ thuật của ĐCBN – bản tuyên ngôn chủ quyền độc lập, ang văn yê
Tiết 59 , 60 - BCB BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO (tt)
Nguyễn Trãi .
A. Mục tiêu:
- Hiểu rõ nhng giá trị lớn về nội dung và nghệ thuật của ĐCBN – bn
tuyên ngôn chủ quyền độc lập, ang văn yêu nước chói ngời tư tưởng nhân
văn , kiệt tác văn học kết hợp hài hòa giữa yếu tố chính luân và văn chương.
- Nắm được đặc trưng cơ bản của thể Cáo
B. Phương tiện: SGK, SGV, thiết kế.
C .Cách thức : u vấn đề , thảo luận.
D . Tiến trình:
1. Oån định lớp.
2. Kim tra bài cũ :
3. i mới:
HĐ GV & HS Yêu cu cần đạt
HĐ1: Cho biết hoàn cảnh sáng tác
Phần II – Tác phẩm
I Giới thiệu chung :
của bài ĐCBN?
u hiểu biết của em về thể loại
“Cáo”?
- “Cáo” là thể văn có nguồn gốc từ
TQ xưa, được dùng để công bviệc
ln với muôn dân.
- “ Cáo” thưng dùng văn biền
ngẫu, gồm 5 đặc điểm :
+ Ngôn ngữ đối ngẫu , các vế đối
nhau theo vần bằng trắc.
+ Kiểu câu chỉnh tề , 4 chữ đối với 4
câu
+ Có vần điệu B-T hài hòa
+ Sử dụng điển cố
+ Từ ngữ bóng bẩytính phô
truơng.
HĐ2: Một bài “cáo” được chia làm
mấy phần ?
Gồm 4 phn:
1. Hoàn cảnh ra đời :
Cuối 1427 đầu 1428.
2.Thể loại : Cáo
-Nêu luận đề chính nghĩa.
- Tố cáo tội ác của giặc.
- Kể lại din biếnb cuộc chiến,
chiến thắng vẻ vang.
- Li kết.
Hđ3: Theo em Nguyn Trãi đã quan
niệm như thế nào về chính nghĩa?
Nhân nghĩa là mi quan hệ tốt đẹp
giữa ngưi với người trên cơ sở tình
thương và đạo liù.
Nhân nghĩa là yên dân trừ bạo , tiêu
trừ tham tàn bạo ngược để bảo vệ
cuộc sống yên bình cho nhân dân.
Đây là hạt nhân cơ bản, tích cực nhất
trong tư tưởng nhân nghĩa.
HĐ4: Sau khi nêu tư tưởng nhân
nghĩa, tác giả nêu chân lí khách
quan về sư tồn tại độc lập có chủ
quyền của nước ĐV , chân lí khách
II. Đọc hiu
1. Đo
ạn 1 : Nêu luận đề chính
nghĩa
- Nhân nghĩa : Yên dân - trừ bạo
tư tưởng tích cực
BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO (tt)
-  Hiểu rõ những giá trị lớn về nội dung và nghệ thuật của ĐCBN – bản tuyên ngôn chủ quyền độc lập, ang văn yêu nước  chói  ngời  tư tưởng nhân văn , kiệt tác văn học kết hợp hài hòa giữa yếu tố chính luân và văn chương. Nắm được đặc trưng cơ bản của thể Cáo
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1421     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm