Chia sẻ Download
Tài liệu Biểu mẫu"Sổ chi tiết vật tư hàng hóa"
/1 trang
Thành viên idoc2012

Biểu mẫu"Sổ chi tiết vật tư hàng hóa"

- 12 tháng trước
2,694
Báo lỗi

Biểu mẫu về Sổ chi tiết vật tư hàng hóa.

Nội dung
So chi tiet vat tu hang hoa

2

Bộ, Sở : ……….

Đơn vị : …………

SỔ CHI TIẾT VẬT TƯ HÀNG HOÁ

Từ ngày :……………….Đến ngày :…………….

Kho :.................................................................................................................

Mã vật tư :.......................................................................................................

Tên vật tư :.......................................................................................................

CHỨNG TỪ

DIỄN GIẢI

ĐG

Nhập

Xuất

SL tồn

GT Tồn

Số hiệu

Ngày tháng

SL

TT

SL

TT

Tồn đầu kỳ

Cộng

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT