Thành viên idoc2012

Biểu mẫu"Sổ chi tiết vật tư hàng hóa"

- 09/23/2012
Chia sẻ
/1 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (1 trang)
Thành viên idoc2012

Biểu mẫu"Sổ chi tiết vật tư hàng hóa"

- 09/23/2012
2,704
Báo lỗi

Biểu mẫu về Sổ chi tiết vật tư hàng hóa.

Nội dung
So chi tiet vat tu hang hoa

2

Bộ, Sở : ……….

Đơn vị : …………

SỔ CHI TIẾT VẬT TƯ HÀNG HOÁ

Từ ngày :……………….Đến ngày :…………….

Kho :.................................................................................................................

Mã vật tư :.......................................................................................................

Tên vật tư :.......................................................................................................

CHỨNG TỪ

DIỄN GIẢI

ĐG

Nhập

Xuất

SL tồn

GT Tồn

Số hiệu

Ngày tháng

SL

TT

SL

TT

Tồn đầu kỳ

Cộng

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang