Tài liệu

Biểu mẫu " Biên bản chấm thi"

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1365     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu Biểu mẫu " Biên bản chấm thi" - tài liệu, sách iDoc.Vn
Biểu mẫu " Biên bản chấm thi"
Biểu mẫu " Biên bản chấm thi kết thúc học phần"
Nội dung trích xuất từ tài liệu

Phụ lục 9: Mẫu Biên bản chấm thi viết.

BIÊN BẢN CHẤM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

(Hình thức thi viết)

Túi số:

Chúng tôi gồm: 1. ................................................................................Cán bộ chấm thi thứ nhất.

2. ................................................................................Cán bộ chấm thi thứ hai.

Đã tiến hành chấm thi môn: ..............................................................................................................

Kết quả như sau:

TT

Số phách

Điểm CB chấm thi 1

Điểm CB chấm thi 2

Điểm thống nhất

Điểm ghi bằng chữ

TT

Số phách

Điểm CB chấm thi 1

Điểm CB chấm thi 2

Điểm thống nhất

Điểm ghi bằng chữ

Tổng hợp: Xuất sắc: Giỏi: Khá: TB Khá: TB: Yếu: Kém:

Quảng Ngãi, ngày tháng năm

Trưởng Bộ môn Cán bộ chấm thi 1 Cán bộ chấm thi 2

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1109 Lượt xem: 173114
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 205 Lượt xem: 118148
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 82919
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 341 Lượt xem: 73530
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54194
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48563
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45209