Thành viên idoc2012

Biểu mẫu " Biên bản chấm thi"

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/1 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Biểu mẫu " Biên bản chấm thi"

- 12 tháng trước
1,414
Báo lỗi

Biểu mẫu " Biên bản chấm thi kết thúc học phần"

Nội dung

Phụ lục 9: Mẫu Biên bản chấm thi viết.

BIÊN BẢN CHẤM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

(Hình thức thi viết)

Túi số:

Chúng tôi gồm: 1. ................................................................................Cán bộ chấm thi thứ nhất.

2. ................................................................................Cán bộ chấm thi thứ hai.

Đã tiến hành chấm thi môn: ..............................................................................................................

Kết quả như sau:

TT

Số phách

Điểm CB chấm thi 1

Điểm CB chấm thi 2

Điểm thống nhất

Điểm ghi bằng chữ

TT

Số phách

Điểm CB chấm thi 1

Điểm CB chấm thi 2

Điểm thống nhất

Điểm ghi bằng chữ

Tổng hợp: Xuất sắc: Giỏi: Khá: TB Khá: TB: Yếu: Kém:

Quảng Ngãi, ngày tháng năm

Trưởng Bộ môn Cán bộ chấm thi 1 Cán bộ chấm thi 2

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang