Tài liệu

Biểu mẫu " Biên bản chấm thi"

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1056     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu Biểu mẫu " Biên bản chấm thi" - tài liệu, sách iDoc.VnBiểu mẫu " Biên bản chấm thi",Biểu mẫu " Biên bản chấm thi kết thúc học phần"
background image

Phụ lục 9: Mẫu Biên bản chấm thi viết.

BIÊN BẢN CHẤM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

(Hình thức thi viết)

Túi số: 

   Chúng tôi gồm:  1. ................................................................................Cán bộ chấm thi thứ nhất.
                              2. ................................................................................Cán bộ chấm thi thứ hai.
   Đã tiến hành chấm thi môn: .............................................................................................................. 
   Kết quả như sau:

TT

Số 

phách

Điểm 

CB 

chấm 

thi 1

Điểm 

CB 

chấm 

thi 2

Điểm 
thống 

nhất

Điểm 

ghi 

bằng 

chữ

TT Số phách

Điểm 

CB 

chấm 

thi 1

Điểm 

CB 

chấm 

thi 2

Điểm 
thống 

nhất

Điểm 

ghi 

bằng 

chữ

Tổng hợp: Xuất sắc:           Giỏi:         Khá:          TB Khá:          TB:          Yếu:             Kém:  

Quảng Ngãi, ngày      tháng        năm 

   Trưởng Bộ môn                                Cán bộ chấm thi 1                   Cán bộ chấm thi 2

Biểu mẫu " Biên bản chấm thi"

Biểu mẫu " Biên bản chấm thi kết thúc học phần"

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 855 Lượt xem: 147195
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 160 Lượt xem: 100202
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 257 Lượt xem: 61774
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 54 Lượt xem: 60773
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 181 Lượt xem: 47589
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 54 Lượt xem: 39684
Mẫu tờ trình mua sắm tài sản Lượt tải: 18 Lượt xem: 30171