Tài liệu

Biểu mẫu " Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ "

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 779     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu Biểu mẫu " Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ " - tài liệu, sách iDoc.VnBiểu mẫu " Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ ",Biểu mẫu " Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ "
Bảo hiểm xã hội Mẫu số: B03-BH
….......................
(Ban nh theo quy định số: 1124 -
TC/QĐ/CĐKT ny 12/12/1996 của Bộ tài
chính)
O O TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ
Quý :.................Năm :……..........
Đơn vị tính.......
STT
Chỉ tiêu Đơn
vị tính
Số đầu năm Tăng trong năm Giảm trong năm Số cuối năm
Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị
Lập, ngày … tháng … năm
Người lập biểu Trưởng phòng KH-TC Giám đốc BHXH
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Kýn, đóng dấu)
Biểu mẫu " Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ "

Biểu mẫu " Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ "

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 779     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1000 Lượt xem: 167790
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 179 Lượt xem: 113008
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 65 Lượt xem: 79792
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 297 Lượt xem: 69847
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 183 Lượt xem: 53049
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 60 Lượt xem: 44355
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 28 Lượt xem: 42080