Thành viên idoc2012

BIỂU MẪU "BẢNG KÊ CHI TIẾT TIỀN LƯƠNG "

- 04/15/2013
Chia sẻ
/1 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (1 trang)
Thành viên idoc2012

BIỂU MẪU "BẢNG KÊ CHI TIẾT TIỀN LƯƠNG "

- 04/15/2013
2,825
Báo lỗi

Mẫu bảng kê chi tiết tiền lương công ty

Nội dung

B NG KÊ CHI TI T TI N L NGẢ Ế Ề ƯƠ Tháng 05/2008

H và tên: Nguy n Văn Aọ ễ Đ n v :ơ ị Phòng Nhân sự

STT C C U L NGƠ Ấ ƯƠ S TI NỐ Ề GHI CHÚ I L ng c b nươ ơ ả 1,263,600 II Các kho n ph c p + Th ngả ụ ấ ưở 6,097,000 1 Khu v cự 1,000,000 2 Đ c h iộ ạ 1,230,000 3 Đ t đắ ỏ 987,000 4 Trách nhi mệ 345,000 5 Công tác phí 345,000

6 Thâm niên 234,000

7 Ch c vứ ụ 456,000 8 Ti n ănề 500,000 9 Ti n th ngề ưở 1,000,000 II Các kho n kh u trả ấ ừ 0 1 BHXH - YT

2 Công đoàn

3 Đoàn phí

4 Đ ng phíả 5 Thu thu nh pế ậ 6 T m ngạ ứ III Thu nh p còn l i (III) = (I) + (II) - (III)ậ ạ 7,360,600

NG I L PƯỜ Ậ

Nguy n Văn Bễ

BL

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang