Tài liệu

BIỂU MẪU "BẢNG KÊ CHI TIẾT TIỀN LƯƠNG "

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1367     Tải về: 3     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu BIỂU MẪU "BẢNG KÊ CHI TIẾT TIỀN LƯƠNG " - tài liệu, sách iDoc.VnBIỂU MẪU "BẢNG KÊ CHI TIẾT TIỀN LƯƠNG ",Mẫu bảng kê chi tiết tiền lương công ty
background image

B NG KÊ CHI TI T TI N L

NG

ƯƠ

Tháng 05/2008

H  và tên: Nguy n Văn A

Đ n v :

ơ

Phòng Nhân s

STT

C  C U L

NG

Ơ Ấ

ƯƠ

S  TI N

GHI CHÚ

I

L

ng c  b n

ươ

ơ ả

1,263,600

II Các kho n ph  c p + Th

ng

ụ ấ

ưở

6,097,000

1 Khu v c

1,000,000

2 Đ c h i

1,230,000

3 Đ t đ

ắ ỏ

987,000

4 Trách nhi m

345,000

5 Công tác phí

345,000

6 Thâm niên

234,000

7 Ch c v

456,000

8 Ti n ăn

500,000

9 Ti n th

ng

ưở

1,000,000

II Các kho n kh u tr

0

1 BHXH - YT

2 Công đoàn

3 Đoàn phí

4 Đ ng phí

5 Thu  thu nh p

ế

6 T m  ng

ạ ứ

III Thu nh p còn l i (III) = (I) + (II) - (III)

7,360,600

NG

I L P

ƯỜ Ậ

Nguy n Văn B

BIỂU MẪU "BẢNG KÊ CHI TIẾT TIỀN LƯƠNG "

Mẫu bảng kê chi tiết tiền lương công ty

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1367     Tải về: 3     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 854 Lượt xem: 147080
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 160 Lượt xem: 100125
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 256 Lượt xem: 61744
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 54 Lượt xem: 60628
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 181 Lượt xem: 47566
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 54 Lượt xem: 39659
Mẫu tờ trình mua sắm tài sản Lượt tải: 18 Lượt xem: 30136