Tài liệu

BIỆN PHÁP THỰC HIỆNCÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TRONG TRƯỜNG MẦM NON

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1172     Tải về: 6     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 8
Tài liệu BIỆN PHÁP THỰC HIỆNCÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TRONG TRƯỜNG MẦM NON - tài liệu, sách iDoc.VnBIỆN PHÁP THỰC HIỆNCÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TRONG TRƯỜNG MẦM NON,I/ NHẬN THỨC VẤN ĐỀ : Công tác tuyên truyền ở bậc học Mầm Non đóng vai trò rất trọng, đặt biệt ở vùng nông thôn, nhận thức việc…
background image

  

BIỆN PHÁP THỰC HIỆNCÔNG TÁC TUYÊN 

TRUYỀN TRONG TRƯỜNG MẦM NON. 

 

I/ NHẬN THỨC VẤN ĐỀ : 

Công tác tuyên truyền ở bậc học Mầm Non đóng vai trò rất trọng, đặt biệt ở vùng nông 

thôn, nhận thức việc cho trẻ đến trường Mầm non còn có hạn, một số phụ huynh kinh tế 

khó khăn chưa cho các cháu 1-2-3 tuổi đến trường mà đa số trẻ đến 4-5 tuổi mới cho ra 

lớp để đỡ phần tốn kém. 

Làm thế  nào để đông đảo phụ huynh  hiểu được tầm quan trọng của vấn đề chăm  sóc  – 

giáo dục trẻ em ở lứa tuổi mầm non là cấn thiết, hiểu được trẻ ở lưa tuổi càng nhỏ thì sự 

tác động để phát triển trí tuệ, thể lực của trẻ sẽ tốt hơn so với trẻ lớn, khi đã hiểu thì họ 

sẵn sàng đưa con em ra lớp chứ không chờ chúng ta phải tuyên truyền vận động nhiều. 

Chúng  ta  cần  hiểu  rằng  các  cháu  như  những  cây  non  mới  được  gieo  trồng  nếu  không 

được chăm bón tốt thì cây non kia sẽ cằn cỗi, úa tàn. Vì vậy chúng ta là những người làm 

công tác giáo dục Mầm  non tuyên truyền cho  mọi  người  cùng  hiểu, cùng  nhận tốt việc 

giáo dục các cháu để làm nền tảng cho tương lai sau về nguồn lực con người có đủ “Đức 

– Trí- Thể - Mỹ ” góp phần xây dựng đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá đất nước hôm nay. 

  Thực trạng vấn đề : 

Năm  học  2006-2007  được  sự  phân  công  của  lãnh  đạo  Phòng  Giáo  dục,  lãnh  đạo 

UBND Huyện Đại Lộc bản thân đựơc điều động từ trường MN Đại Hiệp về công tác 

tại trường MN Bình Minh, với chức vụ hiệu trưởng, qua một thời gian tìm hiểu, điều 

background image

  

tra, nắm bắt thấy số trẻ ra lớp so với các đơn vị khác chưa cao, tuy đây là vùng Thị 

Trấn, bản thân đề ra kế hoạch cần phải làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân, phụ 

huynh, các ban ngành xung quanh xã nhận thức được việc chăm sóc-giáo dục trẻ tại 

trường mầm non mà có sự quan tâm hơn,  nên tôi đã chọn viết đề tài: “ Vài biện pháp 

thực hiện công tác tuyên truyền trong trường mầm non ” 

II/ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN : 

1/ Trao đổi toạ đ

àm trực tiếp cùng phụ huynh: 

Trong công tác giáo dục mầm non, việc gặp gở trao đổi với phụ huynh là việc làm rất 

cần thiết mà lâu nay nhiều nhà trường cũng đã tiến hành, nhưng vấn đề đặt ra ở đây là 

làm thế nào để thu hút được sự chú ý, tập trung nghe và thực hiện tốt các yêu cầu mà 

cô giáo, nhà trường đưa ra cho phụ huynh cần nắm bắt, muốn thành công người quản 

lý phải suy nghĩ sáng tạo xây dựng hình thức và nội dung gặp gở sao cho phong phú, 

tạo được ấn tượng buổi ban đầu, không nên nặng nề về các khoản đóng góp mà hãy 

dành  nhiều thời gian trao đổi tâm  sự  về đặt điểm, tâm  lý  lứa tuổi của các cháu, nói 

nhiều về việc học, việc chơi, sinh hoạt và những kiến thức mà trẻ lĩnh hội được thông 

qua bài giảng của cô giáo hàng ngày. 

Tổ chức kế hoạch gặp gở một cách hợp lý theo hình thức truyền thông theo nhóm, hộ 

gia đình hoặc tổ chức cuộc họp tuỳ thuộc vào điều kiện thuận lợi của mỗi GV và nội 

dung cần tuyên truyền ở mỗi độ tuổi có khác nhau.. 

Ví dụ : Tập trung một nhóm người có con suy dinh dưỡng để tuyên truyền về phòng 

chống bênh suy dinh dưỡng.Hay đến hộ gia đình  để tuyên truyền về kiến thức chăm 

sóc trẻ sơ sinh....Hoặc tổ chức cuộc họp  giữa năm để tuyên truyền về cách chăm sóc 

sức khoẻ mùa đông cho trẻ..... 

background image

  

Tiêu  chí  ở  trường  mầm  non  là  giáo  dục  các  cháu  theo  5  lĩnh  vực  để  phát  triển  thể 

chất, trí tuệ, ngôn ngữ, tình cản xã hội, thẩm mỹ cho trẻ, đối tượng chúng ta tiếp cận 

để tuyên truyền trong công tác dạy trẻ là phụ huynh nên cần chuẩn bị tốt  để những 

kiến  thức  đến  với  phụ  huynh  thật  sự  có  ích.  Thông  qua  chương  trình  thao  giảng 

chuyên đề ở trường, ngoài việc giúp cho đội ngũ nắm bắt thêm kiến thức về chương 

trình  mầm  non  mới còn  mời phụ  huynh đến dự để phụ  huynh  nắm  bắt được  những 

kiến thức mà cô giáo cung cấp cho các cháu qua từng môn học, từng nội dung cụ thể 

của mỗi bài dạy, ở mỗi đề tài  nhằm phát triển, giáo dục cho trẻ được những gì..... chứ 

không phải cháu đến lớp chỉ biết chơi, ăn, ngủ là xong . Chúng ta cần cung cấp cho 

phụ huynh biết thêm là : Đối  với độ tuổi trẻ mầm non  “Học mà chơi, chơi mà học” 

không nên gò ép cháu phải học viết, học đọc, làm toán nhiều, vì như thế cháu sẽ tiếp 

thu kém hiệu quả, ảnh  hưởng  nhiều đến sự phát triển của cơ tay do phải viết nhiều, 

ảnh hưởng đến xương cột sống nếu phải ngồi nhiều., cháu sẽ chẵn nhớ gì vì chưa tập 

trung chú  ý tốt....dần dần phụ huynh sẽ  hiểu ra và cùng chúng ta thực hiện tốt công 

tác chăm sóc – giáo dục trẻ. 

Qua  biện  pháp  nầy  tôi  nhận  thấy  phụ  huynh  toàn  trường  có  sự  phối  kết  hợp  với 

trường nhiều hơn, đặc biệt khi mời phụ huynh đến dự thao giảng chuyên đề, lúc đầu 

chỉ  một  ít  phụ  huynh  tham  dự  nhưng  chúng  tôi  không  nản  chí  mà  mời  dự  tiếp  các 

chuyên đề khác,  mỗi chuyên đề số  lượng phụ  huynh có tăng  lên, đến  nay chúng tôi 

không  cần  phải  tuyên  truyền  trên  loa  phát  thanh  măng  non  của  trường  mà  chỉ  ghi 

thông báo ở cổng trường, hoặc nhắc các cháu mai mời giúp ba, mẹ dự giờ thì gần như 

100% phụ  huynh  có  mặt, họ rất thích thú khi  được trực tiếp chứng kiến con em  họ 

học được những gì, thao tác của các cháu, ngôn ngữ của các cháu ra sao....và họ cũng 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

BIỆN PHÁP THỰC HIỆNCÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TRONG TRƯỜNG MẦM NON

I/ NHẬN THỨC VẤN ĐỀ :
Công tác tuyên truyền ở bậc học Mầm Non đóng vai trò rất trọng, đặt biệt ở vùng nông
thôn, nhận thức việc cho trẻ đến trường Mầm non còn có hạn, một số phụ huynh kinh tế
khó khăn chưa cho các cháu 1-2-3 tuổi đến trường mà đa số trẻ đến 4-5 tuổi mới cho ra
lớp để đỡ phần tốn kém.
Làm thế nào để đông đảo phụ huynh hiểu được tầm quan trọng của vấn đề chăm sóc –
giáo dục trẻ em ở lứa tuổi mầm non là cấn thiết, hiểu được trẻ ở lưa tuổi càng nhỏ thì sự
tác động để phát triển trí tuệ, thể lực của trẻ sẽ tốt hơn so với trẻ lớn, khi đã hiểu thì họ
sẵn sàng đưa con em ra lớp chứ không chờ chúng ta phải tuyên truyền vận động nhiều.
Chúng ta cần hiểu rằng các cháu như những cây non mới được gieo trồng nếu không
được chăm bón tốt thì cây non kia sẽ cằn cỗi, úa tàn.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1172     Tải về: 6     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 188 Lượt xem: 61243
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 565 Lượt xem: 54116
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 30 Lượt xem: 54023
Có thể bạn quan tâm