Thành viên idoc2012

BIÊN BẢN XÁC NHẬN VỐN GÓP

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/1 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

BIÊN BẢN XÁC NHẬN VỐN GÓP

- 12 tháng trước
883
Báo lỗi

Tài liệu tham khảo mẫu biên bản giao tài sản xác nhận góp vốn

Nội dung
CTY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ TRƯỜNG THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

[0\

BIÊN BẢN XÁC NHẬN VỐN GÓP Hôm nay ngày 31 tháng 12 năm 2008, hai bên gồm có: BÊN GÓP VỐN: Tên đơn vị : Công ty Cổ Phần Địa chỉ : Điện thoại : Fax: Mã số thuế : Giấy Chứng nhận ĐKKD số: Do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh …. cấp ngày ….. Đại diện : …. Chức vụ: Tổng Giám Đốc BÊN NHẬN GÓP VỐN: Tên đơn vị : Công ty Cổ Phần … Địa chỉ : . Điện thoại : . Fax: . Mã số thuế : . Giấy Chứng nhận ĐKKD số: …. Do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh …. cấp ngày … Đại diện : … Chức vụ: Giám Đốc Cùng tiến hành xác nhận số vốn góp tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008 như sau:

Giá trị vốn góp : …… VND (Số tiền bằng chữ: …….)

BÊN GÓP VỐN TỔNG GIÁM ĐỐC

.

BÊN NHẬN GÓP VỐN GIÁM ĐỐC

.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang