Tài liệu

BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6420     Tải về: 31     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ - tài liệu, sách iDoc.Vn
BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ
Biên bản kiểm kê vật tư
Nội dung trích xuất từ tài liệu
§n vÞ:

Đ n v :ơ ị .............................. M u s 05 – VTẫ ố B ph n:ộ ậ ........................... (Ban hành theo QĐ s : 15/2006/QĐ-BTCố ngày 20/3/2006 c a B tr ng BTC)ủ ộ ưở

BIÊN B N KI M KÊ V T T , CÔNG C , S N PH M, HÀNG HOÁẢ Ể Ậ Ư Ụ Ả Ẩ

Th i đi m ki m kê :ờ ể ể ............giờ..............ngày.............tháng................năm............... Ban ki m kê g m:ể ồ - Ông/Bà:................................................ch c vứ ụ........................Đ i di nạ ệ .......................................Tr ng banưở - Ông/Bà:...............................................ch c vứ ụ........................Đ i di nạ ệ ........................................U viênỷ - Ông/Bà:...............................................ch c vứ ụ........................Đ i di nạ ệ ........................................U viênỷ

Đã ki m kê kho có nh ng m t hàng d i đây:ể ữ ặ ướ S T T

Tên , nhãn hi u,ệ quy cách v t t ,ậ ư

d ng c …ụ ụ

Mã số Đ nơ vị

tính

Đ nơ giá

Theo s k toánổ ế Theo ki m kêể Chênh l chệ Ph m ch tẩ ấ

Th aừ Thi uế Còn t tố

100%

Kém phẩ m

ch tấ

M tấ ph mẩ ch tấ

Số l nượ

g

Thành ti nề

Số l ngượ

Thành ti nề

Số l nượ

g

Thành ti nề

Số l ngượ

Thành ti nề

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

C ngộ

Ngày............. tháng........... năm.......... Giám đ c K toán tr ng Th kho Tr ng Ban ki m kêố ế ưở ủ ưở ể (Ý ki n gi i quy t s chênh l ch)ế ả ế ố ệ (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên)ọ ọ ọ

(Ký, h tên, đóng d u)ọ ấ

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1107 Lượt xem: 172940
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 205 Lượt xem: 117969
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 82843
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 341 Lượt xem: 73390
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54148
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48501
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45160