Chia sẻ Download
Tài liệu BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG
/2
Thành viên okiamai

BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG

- 12 tháng trước
25,197
Báo lỗi
[b]BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG[/b][b]                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM[/b]                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                       ---------------µ---------------[b]BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG[/b] [i](V.v thay đổi gia cố Đập chính)[/i]   Hôm nay, ngày 23 tháng 11 năm 2011, tại Đập Tràn Công Trình Thủy Điện Đồng Nai 4. Chúng tôi gồm có: [b]I.THÀNH PHẦN THAM GIA :                                                                                                                              [/b] - [b]Đại diện chủ đầu tư: (Ban QLDA Thủy Điện 6).[/b] - Ông ( bà) : NGUYỄN TUẤN ĐẠO         Chức vụ:                        P.P Kỹ thuật - Ông ( bà) : CAO XUÂN TUỆ                 Chức vụ:             CVHM - Ông ( bà) : …………………………        Chức vụ:………………………… -[b]Đại diện Tư vấn GSTK: (Công ty C.P tư vấn xây dựng điện 2).[/b]
Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT