Chia sẻ Download
Tài liệu Biên bản cuộc họp
/1 trang
Thành viên dinhphung1201

Biên bản cuộc họp

- 12 tháng trước
561
Báo lỗi

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Biểu mẫu quản lý và tổ chức cuộc họp - Biên bản cuộc họp

Nội dung
BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC BARTENDER

QUY ĐỊNH

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CUỘC HỌP

Mã tài liệu: HC-05-BM03

Phiên bản: Ver 1.0

Ngày ban hành: 15/02/08

Ngày tháng năm 200

BIÊN BẢN HỌP

(V/v : …………………………………………… …)

Hôm nay, lúc ………… ngày ………………tại văn phòng Công ty ……………… diễn ra cuộc họp với các nội dung sau:

I/ Thành phần tham dự gồm:

II/ Nội dung cuộc họp:

Cuộc họp kết thúc lúc ….. ngày …….

Thư ký cuộc họp

.

Chủ trì cuộc họp

.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT