Tài liệu

Biên bản cuộc họp

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 529     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu Biên bản cuộc họp - tài liệu, sách iDoc.Vn
Biên bản cuộc họp
Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Biểu mẫu quản lý và tổ chức cuộc họp - Biên bản cuộc họp
Nội dung trích xuất từ tài liệu
BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC BARTENDER

QUY ĐỊNH

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CUỘC HỌP

Mã tài liệu: HC-05-BM03

Phiên bản: Ver 1.0

Ngày ban hành: 15/02/08

Ngày tháng năm 200

BIÊN BẢN HỌP

(V/v : …………………………………………… …)

Hôm nay, lúc ………… ngày ………………tại văn phòng Công ty ……………… diễn ra cuộc họp với các nội dung sau:

I/ Thành phần tham dự gồm:

II/ Nội dung cuộc họp:

Cuộc họp kết thúc lúc ….. ngày …….

Thư ký cuộc họp

.

Chủ trì cuộc họp

.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1102 Lượt xem: 172275
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 204 Lượt xem: 117218
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 74 Lượt xem: 82431
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 340 Lượt xem: 73009
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54035
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48370
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45063