Tài liệu

Bệnh học nhi khoa

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3341     Tải về: 30     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 593
Tài liệu Bệnh học nhi khoa - tài liệu, sách iDoc.VnCHƯƠNG 1. CẤP CỨU NHI KHOAS1. HÔN MÊS2. SỐC MẤT MÁU DO CHẤN THƯƠNGS3. PHÂN LOẠI BỆNH VÀ XỬ TRÍ CẤP CỨUS4. KHÓ THỞ THA
BNH HC NHI KHOA
TÀI LIM TNG HP DCH
Gii thiu Information Mc lc
Biên son ebook : Lê Đình Sáng
I HC Y KHOA HÀ NI
Trang web : www.ykhoaviet.tk
Email : Lesangmd@gmail.com, bachkhoayhoc@gmail.com
n thoi : 0973.910.357
THÔNG TIN
THÔNG BÁO V VIC XUT BN BÁCH KHOA Y HC 2010 :
Theo yêu cu và nguyn vng ca nhiu bc, khác vi Bách Khoa Y Hc các
phiên bc, bên cnh vic cp nht các bài vit mi và các chuyên khoa
mi cách thc trình bày, Bách Khoa Y Hc chia ra
làm nhiu cun nh, mi cun bao gm mt ch  ca Y H s giúp
bc tit kic thi gian tra cu thông tin khi cn. Tác gi xin chân thành
t c nhng ý kic gi trong thi gian
qua. Tt c các cun sách ca b sách Bách Khoa Y Hc 2010 bc có th tìm
thy và ti v t xây dng và
phát trin.
NG H :
Tác gi i s ng h v m giúp cho Bách
Khoa Y Hc phát trin t
Mi tm lòng ng h cho vic xây dng mt website dành cho vic ph bin tài
liu hc tp và ging dy Y Khoa ca các cá nhân và Doanh nghip xin gi v :
N VIT NAM
Tên tài kho
S tài khon : 5111-00000-84877
CNH BÁO :
TÀI LIU NÀY CH MANG TÍNH CHT THAM KHO nhm mu bit v Y
khoa. Tuyc t ý áp d chn
 u tr bnh, nht là vi nhi không thuc nghành Y . Tác gi
ebook này không chu bt c trách nhin vic s dng thông tin
trong cu áp dng vào thc tin ca bm t
nhiu tác gi khác nhau, nhiu cuc kim chng , vì
th mi thông tin trong cuu ch mang tính chi . Cun
c phân phát min phí vi m di, bt c
n vii, chnh sa, in n cun sách này
vào bt c thu là bt hp l . Ni dung cun ebook này có th
i và b sung bt c lúc nào mà không cc.
GII THIU
Bm , biên dch và tng hp vi mp
mt ngun tài liu tham kho hu ích cho các bn sinh viên y khoa, và tt c
nhng ai có nhu cu tìm hiu, nghiên cu, tra cu , tham kho thông tin y hc.
 sách mng da trên ngun tài liu ca cng ,
không mang m li, không gn vi mi bt k
hình thc khi s dng b sách này bn phng ý vi nhng
u kin sau . Nng ý , bn không nên tip tc s dng sách :
Bn tay bn , hoàn toàn da trên tinh thn t nguyn
ca bn. Không có bt k sc, mi gi hay liên kt nào
gia bn và tác gi b sách này.
Ma b  phc v công tác hc tp cho các bn sinh viên Y khoa là
chính, ngoài ra nu bn là nhi t
th s dng b u tham kho thêm .
Mi thông tin trong b u ch 
m chng bi bt c t, Nhà xut bn hay bt c 
có trách nhim liên quan nào . Vì vy, hãy luôn cn trc khi bn chp nhn
mp trong b sách này.
Tt c các thông tin trong bm, tuyn chn, phiên dch và
sp xp theo trình t nhnh . Mi bài vit dù ngn hay dài, dù hay dù d 
u là công sc ca chính tác gi bài viLê Đình Sáng ch m
phiên dch, nói mi giúp chuyn ti nhng thông tin mà các tác
gi bài vin tay các bn .
B sách này là tài lim và dch bi mt sinh viên Y khoa ch không phi
m ti hay mt chuyên gia Y hc dày dn kinh nghi
có rt nhiu li và khim khuyc , ch quan hay khách quan,
Bệnh học nhi khoa
CHƯƠNG 1. CẤP CỨU NHI KHOAS1. HÔN MÊS2. SỐC MẤT MÁU DO CHẤN THƯƠNGS3. PHÂN LOẠI BỆNH VÀ XỬ TRÍ CẤP CỨUS4. KHÓ THỞ THANH QUẢNS5. HỘI CHỨNG STEVENS-JOHNSONS6. NGƯNG THỞ NGƯNG TIMS7. SỐC PHẢN VỆS8. SỐCS9. KHÁI NIỆM VỀ IMCIS10. SUY GAN CẤP - HÔN MÊ GANS11. SUY HÔ HẤP CẤPS12. NGỘ ĐỘC PHOSPHORE HỮU CƠS13. PHÙ PHỔI CẤPS14. NGỘ ĐỘC THỨC ĂNS15. HÔN MÊS16. DỊ VẬT ĐƯỜNG THỞCHƯƠNG 2. BỆNH LÝ SƠ SINHS17. NHIỄM TRÙNG HUYẾT SƠ SINHS18. CO GIẬT SƠ SINHS19. VÀNG DA SƠ SINHS20. NHIỄM TRÙNG RỐN SƠ SINHS21. VIÊM RUỘT HOẠI TỬ SƠ SINHCHƯƠNG 3. BỆNH NỘI TIẾT CHUYỂN HÓAS22. U TUỶ THƯỢNG THẬNS23. U VỎ THƯỢNG THẬN GÂY NAM HOÁS24. TUYẾN HUNG PHÌ ĐẠICHƯƠNG 4. BỆNH BẨM SINH – DI TRUYỀNS25. ĐỤC THỦY TINH THỂ BẨM SINHS26. TĂNG SẢN THƯỢNG THẬN BẨM SINH (CAH)S27. BÀN CHÂN KHOÈO BẨM SINHS28. LÕM LỒNG NGỰC BẨM SINHCHƯƠNG 5. BỆNH LÝ TIM MẠCHS29. THÔNG LIÊN THẤT – TLTS30. CÒN ỐNG ĐỘNG MẠCHS31. THÔNG LIÊN NHĨS32. THẤP TIMS33. TỨ CHỨNG FALLOTS34. CÒN ỐNG ĐỘNG MẠCHS35. VIÊM MỦ MÀNG TIMCHƯƠNG 4. BỆNH LÝ HÔ HẤPS36. VIÊM PHẾ QUẢN PHỔIS37. TRÀN MỦ MÀNG PHỔIS38. NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP TÍNHS39. SUY HÔ HẤP SƠ SINHS40. HO GÀS41. BỆNH VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN Ở TRẺ EMS42. TRÀN DỊCH MÀNG PHỔIS43. LOẠN SẢN PHỔIS44. VIÊM THANH KHÍ PHẾ QUẢN CẤPS45. NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP TÍNH Ở TRẺ EMS46. VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN CẤP TÍNHS47. VIÊM THANH QUẢN CẤPS48. VIÊM MỦ MÀNG PHỔIS49. VIÊM PHẾ QUẢN PHỔI DO VI KHUẨNCHƯƠNG 5. BỆNH LÝ TIÊU HÓAS50. TIÊU CHẢY CẤPS51. SUY DINH DƯỠNGS52. TÁO BÓNS53. VIÊM GAN VIRUS CẤPS54. LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNGS55. VÀNG DA DO BẤT ĐỒNG NHÓM MÁU ABOS56. VIÊM LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNGS57. DINH DƯỠNG ĐƯỜNG TĨNH MẠCH HOÀN TOÀNS58. LUỒNG TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢNS59. NỘI SOI TIÊU HÓAS60. TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢNS61. LỴ TRỰC TRÙNGCHƯƠNG 6. BỆNH LÝ TIẾT NIỆU SINH DỤCS62. HỘI CHỨNG THẬN HƯ TIÊN PHÁT TRẺ EMS63. VIÊM BÀNG QUANG CHẢY MÁUS64. VIÊM CẦU THẬN CẤPS65. VIÊM CẦU THẬN TRONG SCHOENLEIN-HENOCHS66. HỘI CHỨNG THẬN HƯ TIÊN PHÁT KHÁNG STEROIDS67. U NGUYÊN BÀO THẬNS68. TINH HOÀN ẨN (LẠC CHỖ)S69. VIÊM CẦU THẬN CẤP TIÊN PHÁTS70. SUY THẬN MÃN TÍNHCHƯƠNG 7. BỆNH LÝ THẦN KINHS71. XUẤT HUYẾT NÃO MÀNG NÃO SỚMS72. VIÊM MÀNG NÃO MỦ TRẺ EMS73. XUẤT HUYẾT NÃO MÀNG NÃO MUỘN DO THIẾU VITAMIN KS74. THOÁT VỊ MÀNG NÃO TUỶS75. CO GIẬTS76. CO GIẬT DO SỐT CAO Ở TRẺ EMS77. CO GIẬT Ở TRẺ EMS78. XUẤT HUYẾT NÃO - MÀNG NÃO Ở TRẺ LỚNS79. XUẤT HUYẾT NÃO - MÀNG NÃO Ở TRẺ NHỎS80. VIÊM NÃO NHẬT BẢNBỆNH LỴ TRỰC TRÙNGVIÊM MÀNG NÃO MỦS81. VIÊM MÀNG NÃO LAOS82. VIÊM TUỶ CẮT NGANGS83. VIÊM ĐA RỄ VÀ DÂY THẦN KINH NGOẠI BIÊNS84. U NÃOS85. TRẠNG THÁI ĐỘNG KINHCHƯƠNG 8. BỆNH LÝ TÂM THẦNS86. RỐI LOẠN TICS87. TRẦM CẢMS88. RỐI LOẠN LO ÂUS89. TRẠNG THÁI KÍCH ĐỘNG TÂM THẦNS90. RỐI LOẠN PHÂN LYCHƯƠNG 9. CƠ XƯƠNG KHỚPS91. GẪY XƯƠNGS92. VIÊM MỦ KHỚPS93. VIÊM XƯƠNG TUỶ XƯƠNGS94. LOẠN SẢN KHỚP HÔNG BẨM SINHS95. CỨNG DUỖI KHỚP GỐI SAU TIÊM KHÁNG SINH TRONG CƠ TỨ ĐẦUCHƯƠNG 10. BỆNH TRUYỀN NHIỄMS96. NHIỄM TRÙNG DO TỤ CẦUS97. BỆNH SỞIS98. ĐIỀU TRỊ VIÊM MÀNG NÃO MỦS99. NHIỄM TRÙNG HUYẾT NÃO MÔ CẦUCHƯƠNG 11. BỆNH LÝ HUYẾT HỌCS100. XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU TỰ PHÁTS101. U LYMPHO KHÔNG HODGKINS102. THIẾU MÁU TAN MÁU TỰ MIỄNS103. THIẾU MÁU THIẾU SẮTS104. U TUỶCHƯƠNG 12. BỆNH LÝ KHÁCS105. VIÊM TAI GIỮA CẤP Ở TRẺ EMS106. SỬ DỤNG THUỐC TRONG NHI KHOAS107. CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CHỦNG MỞ RỘNGCHƯƠNG 13. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU NHI KHOAS108. HẸP EO ĐỘNG MẠCH CHỦS109. NGHIÊN CỨU VI KHUẨN TỪ DỊCH HÚT KHÍ PHẾ QUẢN CỦA BỆNH NHÂN NẰM VIỆNS110. NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA NHIỄM KHUẨN SHIGELLA Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG 1998 - 2000S111. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ BỆNH NHI HEN PHẾ QUẢN TRẺ EM VÀO ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HÔ HẤP A16 BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNGS112. TẠO HÌNH THỰC QUẢN BẰNG ĐẠI TRÀNG NGANG QUA KHE THỰC QUẢN CÓ TRỢ GIÚP CỦA SOI LỒNG NGỰCS113. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ LÂM SÀNG VÀ BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THAY MÁU CHO TRẺ SƠ SINH VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO TRONG MÁUS114. SÀNG LỌC SƠ SINH BIỆN PHÁP ĐỂ PHÁT HIỆN SỚM BỆNH LÝ RỐI LOẠN NỘI TIẾT - CHUYỂN HOÁ VÀ DI TRUYỀNS115. U VỎ THƯỢNG THẬN NAM HOÁ Ở BỆNH NHÂN TĂNG SẢN THƯỢNG THẬN BẨM SINH DO THIẾU 21-HYDROXYLASES116. TÌNH HÌNH BỆNH TẬT TRẺ EM QUA SINH THIẾT TẠI KHOA GIẢI PHẪU BỆNH BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2002S117. HỘI CHỨNG KHÔNG NHẠY CẢM HOÀN TOÀN VỚI ANDROGEN
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3341     Tải về: 30     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
SINH LÝ TIM MẠCH Lượt tải: 73 Lượt xem: 43831
Dược thư quốc gia Việt Nam Lượt tải: 398 Lượt xem: 37953
Giải phẫu người Thực hành Hệ cơ Lượt tải: 125 Lượt xem: 20579
MẠCH MÁU CHI TRÊN (Giải phẫu học) Lượt tải: 155 Lượt xem: 18307
GIÁO TRÌNH HÓA DƯỢC - DƯỢC LÝ Lượt tải: 184 Lượt xem: 13723
Có thể bạn quan tâm
GIÁO TRÌNH HÓA DƯỢC - DƯỢC LÝ Lượt tải: 184 Lượt xem: 13723
Giải phẫu người Hệ tiêu hoá Lượt tải: 33 Lượt xem: 13412
SINH DỤC NAM (Giải phẫu học) Lượt tải: 140 Lượt xem: 13285
HỆ TIM MẠCH Lượt tải: 82 Lượt xem: 10433
SINH LÝ HỆ TIÊU HOÁ Lượt tải: 49 Lượt xem: 10145