Thành viên idoc2012

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: " KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG, PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN "

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/46 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: " KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG, PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN "

- 12 tháng trước
10,844
Báo lỗi

Cùng với sự phát triển của đất nước là sự xuất hiện ngày càng nhiều các doanh nghiệp. Nhưng để tồn tại, đứng vững và gặt hái được những thành công tốt đẹp trên thị trường là vấn đề doanh nghiệp cần phải giải quyết. Chính vì thế mà bất kì doanh nghiệp nào cũng phải xây dựng cho mình kế hoạch hoạt động tốt và có hiệu quả, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của bộ phận kế toán. Kế toán được coi là ngôn ngữ kinh doanh, là phương tiện giao tiếp giữa doanh nghiệp với các đối tượng có quan hệ. Kế toán ghi chép kịp thời chính xác những nghiệp vụ phát sinh, từ đó cung cấp những thông tin nhằm xây dựng kế hoạch hoạt động chặt chẽ, xác thực.

Nội dung
Microsoft Word - ke toan tai chinh 16.doc

TRƯỜNG ………………… KHOA………………………

-----[\ [\-----

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

Đề tài:

KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG, PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Văn Bình

HSTH: Nguyễn Lê Hồng Uyên

LỜI MỞ ĐẦU

Cùng với sự phát triển của đất nước là sự xuất hiện ngày càng nhiều các doanh nghiệp. Nhưng để tồn tại, đứng vững và gặt hái được những thành công tốt đẹp trên thị trường là vấn đề doanh nghiệp cần phải giải quyết. Chính vì thế mà bất kì doanh nghiệp nào cũng phải xây dựng cho mình kế hoạch hoạt động tốt và có hiệu quả, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của bộ phận kế toán. Kế toán được coi là ngôn ngữ kinh doanh, là phương tiện giao tiếp giữa doanh nghiệp với các đối tượng có quan hệ. Kế toán ghi chép kịp thời chính xác những nghiệp vụ phát sinh, từ đó cung cấp những thông tin nhằm xây dựng kế hoạch hoạt động chặt chẽ, xác thực. Với việc chuyển biến của đất nước theo hướng công nghiệp hoá- hiện đại hoá đã tạo ra sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp và sự tồn tại Nợ- Có trong kinh doanh là điều tất yếu , nhưng doanh nghiệp phải biết sử dụng đồng vốn của mình như thế nào để phát huy thế mạnh cho công ty. Xét trên khả năng thanh toán và tình hình công nợ của doang nghiệp sẽ phản ánh rõ nét về chất lượng công tác quản lý tài chính nói chung, công tác hoạt động và sử dụng vốn lưu động nói riêng. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán, cùng với quá trình tìm hiểu thực tế tại Công Ty Kim Khí Miền Trung, em đã chọn viết đề tài: KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG, PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN.’’ để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp cho mình. Nội dung đề tài gồm 4 phần: PhầnI: Những vấn đề chung về công ty Kim Khí Miền Trung Phần II: Nội dung báo cáo công tác hạch toán kế toán phải thu khách hàng- phải trả cho người bán Phần III: Đánh giá các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính Phần IV: Nhận xét và ý kiến đề xuất

Do thời gian thực tập có hạn và kiến thức còn hạn chế nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự giúp đỡ và đóng góp ý kiến của thầy và các anh chị, cô chú phòng kế toán để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn.

Đà Nẵng, tháng 9 năm 2004 Học sinh thực hiện Nguyễn Lê Hồng Uyên

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Văn Bình

HSTH: Nguyễn Lê Hồng Uyên

PHẦN I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY KIM KHÍ MIỀN TRUNG

I. Sự ra đời và phát triển của Công ty Kim Khí Miền Trung 1. Sự ra đời của công ty Công ty Kim Khí Miền Trung được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa công ty Kim Khí Đà Nẵng và công ty Vật Tư Thứ Liệu Đà Nẵng theo quyết định số 1065QĐ/TCCBDT ngày 20/12/1994 của Bộ công nghiệp. Công ty là một doang nghiệp nhà nước có đầy đủ tư cách pháp nhân, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được phép mở các tài khoản ngân hàng trong nước . Trụ sở chính đặt tại:16 Thái Phiên Đà Nẵng Tên giao dịch: Central Vietnam Metal and Gennaral Materials Company, viết tắt là CEVIMETAL. 2. Quá trình phát triển của công ty Kể từ ngày thành lập và đi vào hoạt động cho đến nay, doanh số hoạt động của công ty ngày càng tăng, thị phần được duy trì và mở rộng. Tuy nhiên trong 2 năm 1995-199, trên thị trường có nhiều biến động, bộ máy tổ chức và cơ cấu quản lý của công ty chưa được hoàn thiện... nên hoạt động của công ty gặp nhiều khó khăn.Từ những năm 1997 trở đi, Ban lãnh đạo của công ty đã khắc phục đựơc những điểm yếu đó, tìm ra phương pháp quản lý và điều hành thích hợp, thêm vào đó là sự cố gắng nỗ lực của tất cả cán bộ công nhân viên trong công ty đã giúp đưa hoạt động kinh doanh của công ty đi vào ổn định và phát triển mạnh. Công ty có tổng số vốn kinh doanh tại thời điểm thành lập là 31973 triệu đồng và số công nhân viên hiện nay là 400 người, 17 đơn vị trực thuộc trên cả 3 miền đất nước. II.Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Kim Khí Miền Trung 1. Chức năng của công ty Tổ chức kinh doanh các mặt hàng kim khí, phế liệu kim khí, vật liệu xây dựng, vật tư tổng hợp, nhập khẩu phôi thép. Tổ chức gia công chế biến các loại thép từ nhập khẩu phôi thép, từng bước đưa sản phẩm tiếp cận thị trường trong nước. Tổ chức kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn. 2. Nhiệm vụ Nhận và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn do nhà nước cấp. Tổ chức kinh doanh các mặt hàng theo chức năng của công ty và kinh doanh có lợi, đảm bảo đời sống của cán bộ công nhân viên trong công ty. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện kế hoạch điều động hàng hoá cho các đơn vị trực thuộc. Thực hiện tốt các chính sách, các quy định, tổ chức quản lý cán bộ, sử dụng lao động và bảo vệ tài sản, an ninh trật tự chính trị nội bộ, bảo vệ môi trường. III. Tổ chức bộ máy quản lý và công tác kế toán tại công ty 1. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 1.1. Sơ đồ

Giám đốc

PGĐ phụ trách đầu tư XDCB

PGĐ kiêm giám đốc nhà máy

PGĐ phụ trách TC& hànhchính

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Văn Bình

HSTH: Nguyễn Lê Hồng Uyên

Chú thích: Quan hệ chỉ đạo Quan hệ chức năng 1.2.Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận Giám đốc: là ngưòi trực tiếp điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất. Các phó giám đốc: là người giải quyết công việc trong phạm vi được giám đốc giao, đồng thời tham mưu cho giám đốc về kế hoạch sản xuất kinh doanh Phòng tổ chức- hành chính: tổ chức hợp lý bộ máy hoạt động của công ty, tham mưu các vấn đề về tổ chức nhân sự. Phòng kinh doanh thị trường: tham mưu cho giám đốc về những biến động thị trường, vạch ra chiến lược kinh doanh, tiếp thị đẩy mạnh quá trình mua bán. Phòng kế toán tài chính: lập kế hoạch tài chính cho công ty thông qua hệ thống sổ sách kế toán, hạch toán tốt các công tác, giao dịch với ngân hàng và các tổ chức tài chính tín dụng khác. Phòng kế hoạch đầu tư: thu thập số liệu tổng hợp và phân tích số liệu. 2.Tổ chức công tác kế toán tại công ty 2.1.Tố chức bộ máy kế toán Công ty Kim khí miền trung có mạng lưới kinh doanh rộng, để phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh, công ty đã áp dụng mô hình tổ chức kế toán vừa tập trung vừa phân tán. Sơ đồ:

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Văn Bình

HSTH: Nguyễn Lê Hồng Uyên

Chú thích: Quan hệ trực tuyến

Quan hệ chức năng * Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận

Kế toán trưởng: có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo công tác hạch toán kế toán toàn công ty, tham mưu cho giám đốc kí kết các hợp đồng kinh tế xây dựng các kế hoạch tài chính.

Phó phòng kế toán tài chính và xây dựng cơ bản: có nhiệm vụ xây dựng các kế hoạch tài chính cũng như các kế hoạch cơ bản ở công ty.

Phó phòng kế toán phụ trách công nợ: quản lý, theo dõi và đề xuất các biện pháp thu hồi công nợ của công ty đối với khách hàng và lập kế hoạch trả nợ cho nhà cung cấp.

Phòng kế toán phụ trách tổng hợp: tập hợp các số liệu kế toán ở văn phòng công ty và ở đơn vị trực thuộc gởi lên để tổng hợp và lập báo cáo kế toán toàn công ty.

Kế toán tiền mặt và các khoản thanh toán: phụ trách theo dõi tiền mặt và kiểm tra các báo cáo từ đơn vị trực thuộc gởi lên, theo dõi việc thanh toán lương công nhân viên.

Kế toán mua hàng và các khoản phải trả: theo dõi tình hình thanh toán nhà cung cấp và việc mua hàng của công ty, lập báo cáo tình hình nhập xuất tồn hàng hoá.

Kế toán bán hàng va các khoản phải thu: theo dõi doanh thu của công ty và các khoản nợ của khách hàng.

Kế toán tài sản cố định, nguồn vốn và chi phí: theo dõi tình hình biến động tài sản cố định , tình hình tăng giảm nguồn vốn kinh doanh, tập hợp chi phí phát sinh.

Kế toán tổng hợp văn phòng: tổng hợp số liệu phát sinh tại văn phòng để lên báo cáo.

Kế toán ngân hàng: giao dịch với ngân hàng, theo dõi tình hinh biến động của tiền gởi và tiền vay của công ty ở ngân hàng cả Việt Nam đồng và ngoại tệ.

Thủ quỹ: theo dõi và đảm bảo quỹ tiền mặt tại công ty, phụ trách khâu thu tiền theo chứng từ hợp lê, theo dõi và phản ánh việc cấp phát, nhận tiền vào sổ.

Thủ quỹ

Kế toán trưởng

Phó phòng phụ trách KHTC&XDCB

Phó phòng phụ trách công nợ

Phó phòng phụ trách phần hành tổng hợp

Kế toán TM& các khoả n thanh toán

Kế toán mua hàng &các khoản phải tr

Kế toán bán hàng và các khoản phải thu

Kế toán TSCĐ nguồn vốn & chi phí

Kế toán tổng hợp văn

Kế toán ngân hàng

Kế toán các đơn vị trực thu c

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Văn Bình

HSTH: Nguyễn Lê Hồng Uyên

Kế toán các đơn vị trực thuộc: theo dõi và phản ảnh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh lên sổ sách có liên quan, cuối kì gởi báo cáo kế toán về văn phòng công ty. 2.2. Hình thức sổ kế toán Từ mô hình tổ chức kế toán được lựa chọn và đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty, công ty đã áp dụng hình thức chứng từ có sử dụng phần mềm kế toán. * Sơ đồ hình thức tổ chức kế toán

Chú thích: Ghi hàng ngày Ghi định kì hoặc cuối tháng, cuối quí Quan hệ đối chiếu * Trình tự ghi chép Hằng ngày hoặc định kì, căn cứ vào chứng từ gốc kế toán phản ánh vào sổ quỹ,

bảng kê, nhật kí chứng từ tuỳ theo từng nghiệp vụ có liên quan. Đối với các đối tượng cần hạch toán chi tiết thì ngoài việc phản ánh vào các loại sổ như trên, kế toán tiến hành ghi vào các loại sổ (thẻ) chi tiết tương ứng có liên quan.

Cuối tháng, cuối quí căn cứ vào số liệu của một số bảng kê, kế toán lên một số loại nhật kí chứng từ tương ứng và căn cứ vào các sô (thẻ)chi tiết để lên bảng tổng hợp chi tiết. Từ nhật kí chứng từ để lên sổ Cái. Sau đó kế toán căn cứ vào số liệu ở sổ Cái và bảng tổng hợp chi tiết để lên báo cáo kế toán. IV. Những thuận lợi và khó khăn của công ty Kim Khí Miền Trung 1. Thuận lợi Công ty được sự hỗ trợ về nhiều mặt của công ty Thép Việt Nam, có mối quan hệ tốt với ngân hàng là điều kiện thuận lợi cho huy động vốn. Bộ máy quản lý linh hoạt và cùng với sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ công nhân viên giàu kinh nghiệm,

Chứng từ gốc hoặc bảng tổng hợp chứng từ gốc

Sổ quỹ

Bảng kê

Bảng tổng hợp chi tiết

Sổ chi tiết

Báo cáo kế toán

Sổ cái

Nhật kí chứng từ

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Văn Bình

HSTH: Nguyễn Lê Hồng Uyên

được đào tạo căn bản. Bên cạnh đó công ty có quan hệ với nhiều nhà cung cấp nên đảm bảo được tính kịp thời và thuận tiện trong việc điều động nguồn hàng kinh doanh tại các thị trường khác nhau. 2. Khó khăn Do sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường nên việc bán hàng hoá của công ty gặp nhiều khó khăn. Và tình trạng khách hàng nợ kéo dài đã làm cho công ty thiếu vốn, từ đó làm giảm hiệu quả kinh doanh của công ty. Thông tin trên thị trường để hội tụ nhu cầu cũng như dự báo thị trường còn hạn chế, đồng thời thông tin phản hồi cho khách hàng không kịp thời. V. Kết qủa hoạt động kinh doanh của công ty Kim Khí Miền Trung 1. Biểu mẫu Đvt: đồng

So sánh 2003/2002 Chỉ tiêu

Năm 2002

Năm 2003 Số tiền Tỷ

lệ(%) 1. Tổng doanh thu 2. Tổng lợi nhuận 3. Nộp ngân sách nhà nước

1.245.150.847.721

94.306.443.88

90.177.960.096

1.167.075.272.694

6234..000.579

61.943522.923

-78.075.575.027

-3.196.643.809

-28.234.437.173

-6,27

-33,9

-31,3

Qua bảng số liệu trên, cho thấy: Tổng doanh thu năm 2003so vơí năm 2002 giảm 78075575027 đồng với tỷ lệ giảm 6,27%. Tổng lợi nhuận năm 2003 so với năm 2002 giảm 3196643809 đồng với tỷ lệ giảm 33,9%. Như vậy là do năm 2003 hàng hoá tiêu thụ ít hơn năm 2002. Vì thế khoản nộp ngân sách nhà nước năm 2003 ít hơn năm 2002 là 28234437173 đồng với tỷ lệ là 31,3%.

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Văn Bình

HSTH: Nguyễn Lê Hồng Uyên

PHẦN HAI NỘI DUNG BÁO CÁO CÔNG TÁC HẠCH TOÁN PHẢI THU

KHÁCH HÀNG- PHẢI TRẢ NGƯƠI BÁN TẠI CÔNG TY KIM KHÍ MIỀN TRUNG

I. Những vấn đề lí luận chung 1. khái niệm Kế toán phải thu khách hàng, phải trả ngươi bán là các khoản phải thu và các khoản phải trả phát sinh trong đơn vị hay giữa đơn vị với các tổ chức kinh tế khác khi xảy ra mối quan hệ mua, bán trao đổi hàng hoá, lao động dịch vụ. 2.Đặc điểm

Kế toán phải thu khách hàng thì khoản vốn của doanh nghiệp bị các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác chiếm dụng và doanh nghiệp có trách nhiệm phải thu hồi. Tài khoản được sử dụng là TK 131. Kế toán phải trả người bán thì doanh nghiệp đi chiếm dụng vốn của các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác và doanh nghiệp có trách nhiệm phải hoàn trả sau một khoảng thời gian nhất định. Tài khoản được sử dụng là TK 331. TK 133, 331 có thể dư nợ, dư có nên thuộc nhóm tài khoản hỗn hợp, là tài khoản vừa phản ánh tài sản vừa phản ánh nguồn hình thành tài sản. Kết cấu chung của nó sẽ là sự pha trộn giữa kết cấu của tài khoản phản ánh tài sản và kết cấu của tài khoản phản ánh nguồn vốn. 3. Nội dung các nghiệp vụ thanh toán công nợ mua và bán Thanh toán với người bán (công nợ mua): Quan hệ thanh toán phát sinh khi mua tài sản cố định, vật tư hàng hoá, lao động dịch vụ của các tổ chức kinh tế khác như các nhà máy, xí nghiệp, các tổ chức cung ứng vât tư... chưa thanh toán hoặc các khoản tiền ứng trước cho ngưòi bán. Trong quá trình mua hàng, sự vận động của các hàng hoá và tiền hàng thường có khoảng cách với thời gian nên sẽ có phát sinh công nợ với người bán. Thanh toán với khách hàng (công nợ bán): Quan hệ thanh toán với khách hàng phát sinh khi doanh nghiệp bán vật tư hàng hoá, cung ứng lao vụ cho các tổ chức kinh tế, các cơ quan khác nhưng lại chưa thu được tiền. Cũng như các doanh nghiệp nhận trước tiền mua hàng và cung cấp lao vụ cho khách hàng đã đặt. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, tất yếu sẽ phát sinh các quan hệ thanh toán, các quan hệ thanh toán này phát sinh ở các xí nghiệp của doanh nghiệp rất nhiều và có tính chất công nợ khác nhau. Vì vậy khi kế toán cần phân biệt rõ ràng từng quan hệ thanh toán để phản ánh đúng đắn trong sổ sách kế toán. Kế toán phải theo dõi chặt chẽ các thanh toán dứt điểm từng khoản công nợ phát sinh đã đến thời hạn thanh toán. Thường xuyên kiểm tra đối chiếu với công nơ bán hàng và các bộ phận kinh doanh trực thuộc công ty nhằm có thông tin chính xác về diễn biến công nợ trong quá trình kinh doanh, đôn đốc các bộ phận thu hồivà trả nợ đúng hạn, tránh thiệt hại cho công ty, giữ được uy tín với nhà cung cấp hàng háo cho công ty. Kế toán công nợ luôn luôn theo dõi chi tiết các khoản công nợ cho khách nợ, chủ nợ và không bù trừ các khoản nợ với nhau. Nhìn chung, các quan hệ thanh toán có thể phân thành 3 loại: - Thanh toán vật tư hàng háo và cung cấp lao vụ. - Thanh toán các nghiệp vụ phi hàng hoá. - Thanh toan trong nội bộ ngành và nội bộ doanh nghiệp. Đối với đề tài này, em chỉ nghiên cứu việc thanh toán về mua - bán hàng hoá.

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Văn Bình

HSTH: Nguyễn Lê Hồng Uyên

II. Tổ chức chứng từ kế toán 1. Các chứng từ chủ yếu (có mẫu kèm theo ở phần phụ lục) Để hạch toán các khoản thanh toán tại công ty Kim Khí, kế toán sử dụng các chứng từ sau: * Hoá đơn giá trị gia tăng Công dụng: hoá đơn giá trị gia tăng là loại hoá đơn sử dụng cho các tổ chức, cá nhân tính thuế theo phương pháp khấu trừ, bán hàng hoá, dịch vụ với số lượng lớn. Hoá đơn do người bán lập khi bán hàng hoá hay cung ứng lao vụ, dịch vụ thu tiền. Hoá đơn là căn cứ để người bán ghi vào sổ doanh thu và các sổ kế toán có liên quan và là chứng từ cho người mua vận chuyển hàng hoá trên đường, lập phiếu nhập kho, thanh toán tiền mua hàng. Phương pháp ghi hoá đơn giá trị gia tăng:

- Những dòng phía trên ghi rõ họ tên, địa chỉ, mã số thuế tổ chức, cá nhân bán hàng và mua hàng, hình thức thanh toán cheque, tiền mặt.

- Các cột tiếp theo: . Cột A, B : ghi số thứ tự , tên hàng hoá, dịch vụ . Cột C : đơn vị tính ghi theo đơn vị quốc gia qui định . Cột 1 : ghi rõ số lượng của từng sản phẩm hàng hoá . Cột 2 : ghi rõ đơn giá của tưùng sản phẩm hàng hoá . Cột 3 : ghi rõ số tiền bán hàng ( (3)=(2) * (1)) . Các dòng còn thừa phía dưới các cột A, B, C,1,2,3 được gạch chéo từ trên

xuống. . Dòng cộng tiền hàng: ghi số tiền cộng được ở cột 3. . Dòng thuế suất GTGT: ghi thuế suất của hàng hoá, dịch vụ theo luật thuế. . Dòng tiền thuế GTGT: ghi số tiền thuế của hành hoá, sản phẩm ghi trong hoá

đơn bằng cộng tiền hàng * thuế suất GTGT%. . Dòng tổng cộng tiền thanh toán: ghi bằng số tiền hàng cộng số tiền thuế

GTGT. .Dòng số tiền viết bằng chử: ghi bằng chữ số tiền tổng cộng tiền thanh toán * Phiếu thu: Công dụng: phiếu thu dùng để phản ánh các nghiệp vụ kế toán thu tiền vào quỹ. Phương pháp ghi phiếu thu: - Phía trên góc trái ghi rõ đơn vị và địa chỉ đơn vị thu tiền. - Ở góc phải ghi rõ số phiều, tài khoản ghi nợ ghi có. - Dòng họ tên: ghi rõ họ tên đơn vị nộp tiền. - Dòng địa chỉ : ghi rõ địa chỉ của người nộp hoạc đơn vị nộp tiền. - Tiếp theo, phải ghi rõ lý do nộp tiền. - Dòng số tiền: ghi rõ số tiền bằng số đã thu, sau đó phải viết bằng chữ số tiền

đã thu và có kèm theo chứng từ gì phải ghi rõ. Phiếu thu này ở công ty lập thành 2 liên: một liên giao cho khàch hàng ( người

nộp tiền ), một liên công ty giữ lại. * Phiếu chi: Công dụng: phiếu chi dùng để phản ánh các nghiệp vụ chi tiền từ quỹ. Phương pháp ghi: . - Phía trên góc trái ghi rõ đơn vị và địa chỉ đơn vị chi tiền. - Ở góc phải ghi rõ số phiều, tài khoản ghi nợ ghi có. - Dòng họ tên: ghi rõ họ tên đơn vị nhận tiền. - Dòng địa chỉ : ghi rõ địa chỉ của người nhận tiền.

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Văn Bình

HSTH: Nguyễn Lê Hồng Uyên

- Tiếp theo, phải ghi rõ lý do chi tiền. - Dòng số tiền: ghi rõ số tiền bằng số đã chi, sau đó phải viết bằng chữ số tiền

đã chi và có kèm theo chứng từ gì phải ghi rõ. Phiếu chi được lập thành 2 liên: một liên lưu tại nơi lập phiếu, một liên chuyển cho thủ quỹ để ghi vào sổ quỹ. Phiếu chi dùng để ghi sổ phải đảm bảo tính hợp pháp của chứng từ. * Uỷ nhiệm chi: Công dụng: là lệnh chi tiền dùng để phản ánh việc chi trả tiền cho khách hàng. Nội dung: uỷ nhiệm chi do công ty lập để phản ánh số tiền của đơn vị trả tiền chuyển đến đơn vị nhận tiền thông qua ngân hàng vào số tài khoản cụ thể để có thể giao và nhận tiền đảm bảo tính an toàn, hiệu quả cao. 2. Ý kiến về các chứng từ Trong thời gian thực tập, tìm hiểu thực tế tại công ty Kim khí miền trung, em nhận thấy rằng công ty sử dụng các chứng từ với cách lập và phương pháp ghi giống như lý thuyết mà em đã học và các chứng từ đều hợp lý. Từ đó có thể giúp cho em tham khảo và tìm hiểu số liệu được dể dàng đỡ tốn thời gian. Tuy nhiên, phiếu thu ở công ty chỉ lập 2 liên mà lý thuyết được học là 3 liên. III. Tổ chức hạch toán trên tài khoản kế toán 1. Các tài khoản chủ yếu công ty sử dụng * Tài khoản 131’’ phải thu khách hàng ‘’ Công dụng: Tài khoản này dùng để phản ánh và theo dõi các khoản nợ phải thu khàch hàng về số tiền bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ mà doanh nghiệp đã thực hiện và tình hình thanh toán các khoản phải thu. Kết cấu: TK 131 ‘’ phải thu khách hàng ‘’ - Các khoản phải thu từ khách - Khách hàng thanh toán nợ cho hàng về bán hàng, cung cấp doanh nghiệp dịch vụ - Số tiền thừa trả lại cho khách - Số tiền khách hàng ứng trước hàng cho doanh nghiệp SD: khoản phải thu khách hàng SD:số tiền khách hàng ứng trước * Tài khoản 331 “phải trả người bán” Công dụng: tài khoản này dùng để phản ảnh và theo dõi số tiền mà doanh nghiệp phải trả cho cho người bán hoặc cung cấp dịch vụ và tình hình thanh toán của doanh nghiệp đối với nhà cung cấp. Kết cấu:

TK 331” phải trả người bán” - Số tiền doanh nghiệp đã trả -Số tiền phải trả người bán hàng cho người bán , cung cấp dịch vụ

- Số tiền được người bán chấp nhận

- Số tiền doanh nghiệp đã ứng trước cho người bán

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Văn Bình

HSTH: Nguyễn Lê Hồng Uyên

SD: Số tiền doanh nghiệp SD: Số tiền doanh nghiệp còn phải còn ứng trước trả người bán * Các tài khoản có liên quan : TK 111, TK 112 ...

2. Hạch toán một số nghiệp vụ cụ thể phát sinh tại công ty 2.1. Hạch toán các khoản phải thu khách hàng Để theo dõi các khoản phải thu khách hàng, kế toán sử dụng tài khoản 131. Tại một doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế giá trị gia tăng khấu trừ có tình hình sau: * Nghiệp vụ 1: Căn cứ vào hoá đơn GTGT 27910 ngày 4/3/2004, công ty Kim Khí Miền Trung xuất một lô hàng thép tấm cho công ty cổ phần Phương Nam với số lượng18790 kg, đơn giá 3380 đ/kg. Trị giá bán chưa thuế của lô hàng là 63.510.200 đồng, thuế GTGT 5%. Bên mua kí nhân nợ. Giá xuất kho lô hàng là 60.128.000 đồng. Kế toán định khoản: - Kết chuyển giá vốn : Nợ TK 632: 60.128.000 Có TK 156: 60.128.000 - Hàng hoá được xác định tiêu thụ nhưng chưa thu được tiền. Nợ TK 131: 66.685.710 Có TK 511: 63.510.200 Có TK 3331: 3.175.510 * Nghiệp vụ 2: Ngày 10/1/2004 công ty Kim Khí Miền Trung xuất giao cho công ty Xây Dựng Đô Thị Quảng Nam một lô hàng thép :phi 10, phi 12, phi 14 với trị giá vốn của lô hàng theo phiếu xuất kho số 90 là 4.650.000 đồng. Trị giá bán theo hợp đồng là 5.500.000 đồng, thuế VAT 5%. Hàng xuất bán được tiêu thụ nhưng chưa thu được tiền. Cuối tháng bên mua thanh toán cho công ty nửa số tiền của lô hàng trên bằng tiền mặt. Với số lượng là 2500 kg, dơn giá xuất kho 1860 đ/kg , dơn giá bán 2200đ/kg. kế toán định khoản: - Kết chuyển giá vốn: Nợ TK 632: 4.650.000 Có TK 156: 4.650.000 - Hàng hoá được xác định tiêu thụ nhưng chưa thu được tiền: Nợ TK 131: 5.775.000 Có TK 511: 5.500.000 Có TK 3331: 275.000 - Vào cuối tháng nhận dược nửa số tiền hàng: Nợ TK 111: 2.887.500 Có TK 131: 2.887.500 * Nghiệp vụ 3:

Ngày 12/3/2004 công ty Kim Khí Miền Trung nhận được số tiền bán hàng ngày 4/3/2004 do công ty Cổ Phần Phương Nam thanh toán bằng tiền mặt là 66.685.710 đồng (phiếu thu số 56). Kế toán định khoản : Nợ TK111: 66.685.710 Có TK 131: 66.685.710 * Nghiệp vụ 4:

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Văn Bình

HSTH: Nguyễn Lê Hồng Uyên

Ngày 18/3/2004 công ty Kim Khí miền trung xuất gửi hàng đi bán cho doanh nghiệp tư nhânThuý hằng, trị giá theo hoá đơn GTGT số 27924 là 45.000.000 đồng, thuế VAT 5%, giá xuất kho theo phiếu xuất kho số 97 là 40.000.000 đồng. Chi phí vận chuyển hàng đi bán trả bằng tiền mặt theo phiếu chi số 414 là 2.000.000 đồng. 3 ngày sau Ngân Hàng gửi giấy báo Có về số tiền nhận được (nửa số tiền hàng). Kế toán định khoản: - Khi xuất kho hàng gửi bán: Nợ TK 157: 40.000.000 Có TK 156: 40.000.000 - Khi hàng hoá xác định tiêu thụ Kết chuyển giá vốn Nợ TK 632: 40.000.000 Có TK 157: 40.000.000

Phản ánh doanh thu Nợ TK 131: 47.250.000 Có TK 511: 45.000.000 Có TK 3331: 2.250.000 Chi phí vận chuyển hàng đi bán Nợ TK 641: 2.000.000 Có TK 111: 2.000.000 Khi công ty nhận giấy báo có của ngân hang gửi về Nợ TK 112: 23.625.000 Có TK 131: 23.625.000 * Nghiệp vụ 5 Công ty Kim Khí Miền Trung nhận số tiền ứng trước tiền mua hàng của công ty Xây Lắp Đà Nẵng theo phiếu thu số 132 vào ngày 23/3/2004 là 10.500.000 đồng. Kế toán định khoản: Nợ TK 111: 10.500.000 Có TK 131: 10.500.000 * Nghiệp vụ 6 Ngày 25/3/2004 công ty xuất bán cho cửa hàng Kim Khí Thanh Tâm theo chứng từ số 28372 thép D6MN với số lượng 310 kg, đơn giá xuất kho 7780 đ/kg, đơn gía bán là 8100 đ/kg, thuế VAT 5%. Bên mua nhận được hàng và kí nhận nợ trong thời hạn 30 ngày. Kế toán định khoản: . Kết chuyển giá vốn Nợ TK 632: 2.411.800 Có TK 156: 2.411.800 . Phản ánh doanh thu Nợ TKK 131: 6.636.550 Có TK 511: 2.511.000 Có TK 3331: 125.550 * Nghiệp vụ 7 Ngày 27/3/2004 Công ty Kim Khí Miền Trung giao hàng liên quan đến số tiền ứng trước vào ngày 23/3/2004, trị giá hàng bán chưa thuế là 10.000.000 đồng, thuế VAT 5%. Kế toán định khoản: Nợ TK 131: 10.500.000 Có TK 511: 10.000.000

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Văn Bình

HSTH: Nguyễn Lê Hồng Uyên

Có TK 3331: 500.000 2.2.Hạch toán các khoản phải trả người bán Tài khoản được sử dụng để phản ánh khoản phải trả nguời bán là tài khoản 331. Tại Công ty Kim Khí Miền Trung hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xyuên tính thuế GTGT khấu trừ có tình hình sau: * Nghiệp vụ 1: Ngày 2/3/2004 Công ty Kim Khí Miền Trung mua thép của công ty gang thép Thái Nguyên, giá mua chưa thuế 100.000.000đ, thuế GTGT 5 %. Hàng về đã kiểm tra và nhập kho đúng số liệu của bên bán. Tiền hàng công ty chấp nhận thanh toán qua ngân hàng. Sau nghiệp vụ lập phiếu nhập kho số 82, cuối tháng phòng kế toán lập chứng từ ngân hàng, sau đó chuyển tiền gửi ngân hàng theo uỷ nhiệm chi số 32 để chi trả tiền mua hàng cho bên bán (ngân hàng gửi giấy báoNợ). Căn cứ vào hoá đơn GTGT số 0052 và phiếu nhập kho của công ty, kế toán định khoản: Nợ TK 156 100.000.000 Nợ TK 133 5.000.000 Có TK 331 105.000.000 Căn cứ vào giấy báo nợ của ngân hàng: Nợ TK 331 105.000.000 Có TK 112 105.000.000 * Nghiệp vụ 2: Ngày 5/3/2004 Công ty Kim Khí Miền Trung mua một lô hàng của công ty thương mại Hải Phòng theo phương thức trả chậm, trị giá mua chưa thuế của lô hàng này 400.000.000 đ, chi phí vận chuyển hàng nhập kho trả bằng tiền mặt 3.000.000 đ, thuế GTGT 5%, hàng đã nhập kho đủ theo phiếu nhập kho số 85. Căn cứ chứng từ trên, kế toán định khoản: Nợ TK 1561 400.000.000 Nợ TK 1331 20.000.000 Có TK 331 420.000.000 Chi phí vận chuyển Nợ TK 1562 3.000.000 Nợ TK 1331 150.000 Có TK 111 3.150.000 * Nghiệp vụ 3: Ngày 9/3/2004 công ty trả tiền mua hàng tháng trước cho công ty Thương mại Quảng Trị số tiền là 20.000.000đ theo phiếu chi số 98. Kế toán định khoản: Nợ TK 331 20.000.000 Có TK 111 20.000.000 * Nghiệp vụ 4: Công ty Kim Khí Miền Trung mua một xe hơi của doanh nghiệp Việt Hoàng vào ngày 12/3/2004 theo hoá đơn GTGT số 0147 với tổng số tiền thanh toán là 220.000.000đ trong đó thuế GTGt 10%, tiền mua xe chưa thanh toán. Đến 20/3/2004 công ty chuyển trả tiền mua xe theo uỷ nhiệm chi số 40 (ngân hàng đã báo nợ). Kế toán định khoản: Nợ TK 211 200.000.000 Nợ TK 1332 20.000.000 Có TK 331 220.000.000 Khi chuyển trả tiền mua xe

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Văn Bình

HSTH: Nguyễn Lê Hồng Uyên

Nợ TK 331 220.000.000 Có TK 112 220.000.000 * Nghiệp vụ 5: Ngày 15/3/2004 Công ty Kim Khí Miền Trung trả nợ hợp đồng công ty thép Hoà Khánh. Kế toán định khoản Nợ TK 331 94.700.000 Có TK 112 94.700.000 * Nghiệp vụ 6: Ngày 17/3/2004 Công ty Kim Khí Miền Trung ứng trước tiền cho Xí nghiệp Minh Hùng 30.000.000đ để mua thép cuộn phi 6 và phi 8. Đến 25/3/2004 công ty nhận được hàng hoá với số lượng và đơn giá như sau: thép cuộn phi 6 4466Kg * 6720đ/kg, thép cuộn phi 8: 10020kg* 6740đ/kg, thuế suất thuế GTGT 5%. Công ty chấp nhận thanh toán. Tổng số tiền mua hàng chưa thuế: (4466x 6720 +10020x6740) = 97.546.320 Tiền thuế suất của lô hàng: 97.546.320x5% = 4.877.316

Kế toán định khoản. - Khi doanh nghiệp ứng trước tiền mua hàng Nợ TK 331 30.000.000 Có TK 111 30.000.000 - Khi doanh nghiệp nhận được hàng hoá Nợ TK 156 97.546.320 Nợ TK 133 4.877.316 Có TK 331 102.423.636

* Trình tự hạch toán trên tài khoản bằng sơ đồ: - Phải thu khách hàng

TK511 TK131 TK111,112 Doanh thu bán hàng Người mua trả tiền cung cấp dịch vụ TK13331 TK811,531,532 Thuế GTGT của hàng bán Hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán TK711 TK642 Thu nhượng bán TSCĐ Xử lý xoá các khoản nợ phải thu khó đòi

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Văn Bình

HSTH: Nguyễn Lê Hồng Uyên

vào chi phí TK111,112 TK635 Chi hộ cho người mua về chiết khấu cho khách Cp vận chuyển bốc vác hàng hưởng

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Văn Bình

HSTH: Nguyễn Lê Hồng Uyên

- Phải trả người bán:

TK111,112 TK331 TK152,153,156 Trả nợ bằng tiền mua hàng hoá vật tư Chưa thanh TK1331 toán TK156 TK211,213 Hàng mua trả lại mua TSCĐ TK1332 TK133 TK241 Thuế khối lượng XDCB Bàn giao TK331,341 TK641,642 Trả nợ bằng tiền vay chi phí kinh doanh TK515 Chiết khấu thanh toán Được hưởng TK711 Nợ không tìm ra chủ hoặc chủ nợ không đòi được xử lý TK111,112 Ưng trước tiền cho Người bán Nhận xét: Trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty luôn phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến việc sản xuất, tiêu thụ và thanh toán các khoản thu mua hàng hoá. Với việc hạch toán và sử dụng các tài khoản liên quan đều giống như lý thuyết mà em đã được học. Hệ thống sổ sách ghi chép cụ thể, rõ ràng, đơn giản. Quá trình hạch toán các khoản thanh toán gọn nhẹ, đảm bảo được tính chính xác, phản ánh kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh nhằm phục vụ tốt công tác quản lý. * Lý do những nghiệp vụ kinh tế không phát sinh. Trong tháng không có phát sinh những nghiệp vụ bàn giao tay ba, hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán, xử lý số dư công nợ, chiết khấu thanh toán được hưởng, thu tiền hàng của khách dư và số còn thừa trả lại cho khách là do hàng hoá đảm bảo chất

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Văn Bình

HSTH: Nguyễn Lê Hồng Uyên

lượng, việc thanh toán và thu tiền luôn chính xác nên công ty không hạch toán nhữnh nghiệp vụ kể trên. III. Tổ chức hệ thống sổ kế toán. 1.Các loại sổ của công ty Kim Khí Miền Trung áp dụng 1.1. Sổ chi tiết - Sổ chi tiết phải thu khách hàng - Sổ chi tiết phải trả người bán - Bảng kê số 11 1.2. Sổ tổng hợp - Số cái TK131, TK331 - Bảng tổng hợp nợ phải thu, phải trả. - Nhật ký chứng từ số 5, số 8 2. Giới thiệu phương pháp ghi sổ Sổ chi tiết là những loại sổ kế toán dùng để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh cho từng đối tượng kế toán một cách chi tiết, tỉ mĩ. * Sổ chi tiết công nợ TK131 - Ở Công ty Kim Khí Miền Trung , sổ này được mở chi tiết cho từng khách hàng ghi chép các nghiệp vụ theo trình tự thời gian phát sinh trên cơ sở các chứng từ gốc có liên quan. Số dư cuối kỳ của tháng này sẽ được chuyển sang làm số dư đầu kỳ trên tờ sổ chi tiết tháng tiếp theo. - Sổ này dùng để phản ảnh tình hình thanh toán các khoản nợ của khách hàng khi công ty bán chịu sản phẩm ,hàng hoá . - Để đảm bảo có vốn hoạt động trong công ty cần thiết phải đôn đốc việc thu hồi nợ và vận dụng phương pháp quản lý đơn giản hợp lý.

* Sổ chi tiết công nợ TK331 - Sổ này theo dõi từng khoản nợ phát sinh và tình hình chi trả của công ty kế toán phản ánh và hạch toán và sổ chi tiết công nợ TK 331. Mỗi đơn vị cá nhân công ty được theo dõi trên một số trang đến cuối tháng kế toán công nợ cộng tổng số phát sinh, lên nhật kí chứng từ và vào sổ cái . - Các khoản phải trả cho người bán là những khoản giá trị hàng hoá, sản phẩm , lao vu, dịch vụ công ty mua nhưng chưa trả tiền cho người bán. - Sổ này chỉ hạch toán khi chấp nhận thanh toán với hàng vật tư đã mua

* Trên sổ chi tiết được kẻ thành các cột - Hàng trên góc bên phải số dư nợ đầu kỳ - Cột 1:Ghi ngày tháng vào sổ chứng từ kế toán ghi sổ - Cột 2:Nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh. - Cột 3:Số hiệu tài khoản đối ứng. - Cột 4,5:Ghi số phát sinh bên Nơ (Có) của tài khoản. - Những hàng bên dưới ghi cộng số phát sinh nợ, số phát sinh có, dự nợ cuối kỳ.

* Nhật ký chứng từ số5 - Dùng để tổng hợp hình thành thanh toán và công nợ với người cung ứng vật tư hàng hoá lao vụ, dịch vụ cho doanh nghiệp (TK 331 ’’Phải trả cho người bán’’. Nhật ký chứng từ số 5 gồm có 2 phần: phần một phản ánh số phát sinh bên Có TK 331 đối ứng Nợ với các tài khoản có liên quan và phần theo dõi thanh toán ( ghi Nợ TK 331 đối ứng với các tài khoản có liên quan) - Kết cấu và phương pháp ghi sổ :

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Văn Bình

HSTH: Nguyễn Lê Hồng Uyên

. Nhật ký chứng từ số 5 gồm có các cột số thứ tự , tên đơn vị, người bán , số dư đầu tháng , các cột phản ánh số phát sinh bên có của TK 331 đối ứng nợ với các tài khoán có liên quan và các cột phản ánh số phát sinh bên Nợ của TK 331 đối ứng Có với các tài khoản có liên quan. . Cơ sở để ghi vào nhật kí chứng từ số 5 là sổ theo dõi thanh toán ( TK 331 ” phải trả cho người bán” ). Cuối mỗi tháng sau khi đã hoàn thành việc ghi sổ chi tiết TK 331, kế toán lấy số liệu cộng cuối tháng cuả từng sổ chi tiết được mở cho từng đối tượng để ghi vào nhật kí chứng từ số 5 (số liệu tổng cộng của mỗi sổ chi tiết được ghi vào nhật kí chứng từ số 5 một dòng). Cuối tháng hoặc cuối quí khoá sổ nhật kí chứng từ số 5, xác định tổng số phát sinh bên Có của TK 331 đối ứng Nợ các tài khoản có liên quan và lấy số liệu tổng cộng của nhật kí chứng từ số 5 để ghi vào số cái ( Có TK 331, Nợ các tài khoản liên quan).

* Bảng kê số 11 - Dùng để phản ánh tình hình thanh toán tiền hàng với người mua và người đặt hàng ( TK 131). - Kết cấu và phương pháp ghi: bảng số 11 gồm có các cột số thứ tự, tên người mua , số dư các cột phản ánh số phát sinh bên Nợ, bên có của TK 13, Có hoặc Nợ với các tài khoản liên quan. - Cơ sở để ghi bảng kê số 11: căn cứ vào số liệu tổng cộng cuối tháng của sổ theo dõi thanh toán ( TK 131- phải thu khách hàng) mở cho từng người mua và ghi 1 lần vào 1 dòng cuả bảng kê và lấy tổng cộng của bảng kê số 11 để ghi nhật kí chứng từ số 8 ( ghi Có TK 131, Nợ các tài khoản liên quan). * Sổ Cái:

Sổ cái là sổ tổng hợp dùng mở cho cả năm, mỗi tờ sổ dùng cho 1 tài khoản, trong đó số phát sinh Nợ, số phát sinh Có của mỗi tài khoản được phản ánh trên sổ Cái theo tổng số lấy từ nhật kí chứng từ ghi Có tài khoản nào đó, số phát sinh Nợ được phản ảnh chi tiết theo từng tài khoản đối ứng Có lấy từ các nhật kí chứng từ có liên quan.

Sổ Cái chỉ ghi 1 lần vào ngày cuối tháng hoặc cuối quí sau khi đã khoá sổ và kiểm tra, đối chiếu số liệu trên các nhật kí chứng từ. 3. Sơ đồ hạch toán trên sổ

* Trình tự hạch toán đối với phải thu khách hàng Chứng từ gốc (hoá đơn GTGT, phiếu thu, phiếu nhập kho) số chi tiết công nợ TK 131 bảng kê số 11 nhật kí chứng từ số 8 số cái TK 131 báo cáo kế toán. * Trình tự hạch toán đối với phải trả cho người bán Chứng từ gốc( phiếu chi,uỷ nhiệm chi, phiếu xuất kho) số chi tiết công nợ TK331 nhật kí chứng từ số5 số cái TK 331 báo cáo kế toán.

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Văn Bình

HSTH: Nguyễn Lê Hồng Uyên

PHẦN III ĐÁNH GÍA CÁC CHỈ TIÊU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I. Báo cáo tài chính Bao gồm: ( có kèm theo ở phụ lục) - Bảng cân đối kế toán - Báo cáo kết quả kinh doanh II. Tính toán cac chỉ tiêu và phân tích 1. Kết cấu vốn kinh doanh 1.1. Vốn lưu động VLĐ

Kết cấu VLĐ = x 100% Tổng số vốn

- Năm 2002: 358.743.340.587 Kết cấu VLĐ = x 100 % = 94,84%

378.271.162.634 - Năm 2003: 412.507.799.481 Kết cấu VLĐ = x 100% = 96,24% 428.632.898.000 1.2. Vốn cố định Vốn cố định Kết cấu VCĐ = x 100% Tổng số vốn - Năm 2002: 19.527.822.047 Kết cấu VCĐ = x100% = 5,16% 378.271.162.643 - Năm 2003: 16.125.098.519 Kết cấu VCĐ = x100% = 3,76% 428.632.898.000 Nhận xét: Qua phân tích kết cấu vốn giữa 2 năm cho thấy tổng giá trị tài sản năm 2003 so với năm 2002 tăng 50.361.735.366 đ ( = 428.632.898.000 - 378.271.162.634), trong đó:

Kết cấu VLĐ năm 2003 /2002 tăng 1,4 % ( = 96,24%-94,84%) Kết cấu VCĐ năm 2003/2002 giảm 1,4%( = 3,76%-5,15%)

2.Kết cấu nguồn vốn 2.1.Kết cấu nợ phải trả Nợ phải trả Kết cấu NPT = x 100% Tổng nguồn vốn - Năm 2002: 329.549.734.519 Kết cấu NPT = x100% = 87,12%

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Văn Bình

HSTH: Nguyễn Lê Hồng Uyên

378.271.162.634 - Năm 2003: 379.035.951.943 Kết cấu NPT = x100% = 88,43% 428.632.898.000 2.2.Nguồn vốn chủ sở hữu Nguồn vốn CSH Kết cấu NVCSH = x100% Tổng số vốn - Năm2002: 48.721.428.115 Kết cấu NVCSH = x 100% = 12,88% 378.271.162.634 - Năm 2003: 49.596.946.057 Kết cấu NVCSH = x 100% =11,57% 428.632.898.000 Nhận xét: từ kết quả phân tích cho thấy tổng số vốn năm 2003 nhiều hơn năm 2002 là: 50.361.735.366 đ ( = 428.632.898.000-378.271.162.634) . Nợ phải trả năm 2003/2002 tăng 1,31% ( = 88,43%-88,12%) về tuyệt đối tăng 49.486.217.424 đ nhưng NVCSH lại giảm 1,31 % ( = 11,57% - 12,88%). 3. Hiệu quả về sử dụng vốn 3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu Lợi nhuận sau thuế Tỷ suất LN trên DT = Doanh thu thuần - Năm 2002: 6.412.838.184 Tỷ suất LN trên DT = = 0.0052 1.245.150.847.721 Cứ 100đ doanh thu thuần bỏ ra thì thu được 0,0052đ lợi nhuận.

- Năm 2003: 4.239.120.394 Tỷ suất LN trên DT = = 0,0036 1.165.680.517.930 Cứ 100đ doanh thu thuần bỏ ra thì thu được 0,0036đ lợi nhuận. Nhìn chung, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2003 đạt kết quả thấp hơn năm 2002. Như vậy công ty cần áp dụng các biện pháp tiêu thụ hàng tốt để tăng lợi nhuận . 3.2. Tỷ suất lơi nhuận trên vốn Lợi nhuận sau thuế Tỷ suất LN trên vốn = Tổng số vốn bình quân - Năm 2002: 6.412.838.184 Tỷ suất LN trên vốn = = 0,02 262.629.985.364+378.271.162.634 2

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Văn Bình

HSTH: Nguyễn Lê Hồng Uyên

Cứ 100đ vốn bình quân bỏ ra thì thu được 0,02đ lợi nhuận. - Năm 2003: 4.239.120.394 Tỷ suất LN trên vốn = = 0,01 378.271.162.634+428.632.898.000 2 Cứ 100đ vốn bình quân bỏ ra thì thu được 0,01đ lợi nhuận. Hiệu quả sử dụng vốn năm 2002 là 0,02đ , năm 2003 là 0,01 đ như vậy so với năm 2002 thì năm 2003 công ty sử dụng vốn kém hiệu quả hơn 0,01đ. Vì thế công ty cần áp dụng các biện pháp để quay vòng vốn và tăng cường khả năng thu hồi công nợ.

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Văn Bình

HSTH: Nguyễn Lê Hồng Uyên

PHẦN IV NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT

I. Đối với đợn vị thực tập 1. Về công tác hạch toán

Bộ máy kế toán, với mô hình được tổ chức vừa tập trung vừa phân tán mà công ty đang áp dụng rất phù hợp với qui mô, phạm vi hoạt động của công ty. Cùng với việc áp dụng vi tính vào công tác kế toán đã giúp chi việc ghi sổ được gọn nhẹ hơn. Tuy nhiên phạm vi hoạt động của công ty rộng khắp, trải dài từ miền trung ra miền bắc nên công tác quản lý còn bất cập.

Hình thức kế toán tại công ty, hiện nay công ty đang sử dụng hình thức nhật kí chứng từ, cùng với áp dụng chương trình kế toán máy vào công tác kế toán. Vì vậy công tác kế toán được tiến hành đơn giản, nhanh chóng, đảm bảo thông tin chính xác, thuận tiện trong việc kiểm tra đối chiếu số liệu và cung cấp số liệu kịp thời khi có yêu cầu. Bên cạnh đó với hình thức này đòi hỏi nhân viên phải có trình độ cao.

Hạch toán công nợ phải thu, công ty là doanh nghiệp thương mại kinh doanh là các loại thép, bán hàng với số lượng lớn và công ty áp dụng các loại sổ liên quan nên dễ theo dõi. Nhưng việc thu tiền khách hàng lại khó khăn, hầu hết đều bị khách hàng chiếm dụng vốn, tình trạng nợ kéo dài, nợ quá hạn tăng cao. Tuy nhiên công ty vẫn chưa đưa ra những giải pháp kịp thời, những biện pháp ngăn chặn hữu hiệu để giải quyết những nảy sinh phức tạp trong công nợ. Việc tìm ra giải pháp hợp lí cho công tác quản lí và thu hồi công nợ là điều không dễ dàng, em xin đưa ra một biện pháp là áp dụng chính sách tín dụng.

Hạch toán công nợ phải trả: - Do vòng quay công nợ phải thu chậm, vì vậy khi cần vốn để phục vụ cho nhu cầu kinh doanh đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn công ty phải đi vay ngắn hạn ngân hàng. - Do công ty mở rộng quy mô mạng lưới hoạt động kinh doanh do đó cần phải có vốn để cho các đơn vị trực thuộc hoạt động ban đầu cũng như tạo vốn để hoạt động kinh doanh lâu dài. Tuy nhiên đối với công ty nhà nước thì tỉ lệ nợ cao khoảng 80-90% được xem là yếu tố khách quan. 2. Về công tác quản lý Việc quản lý của công ty về mọi mặt rất chặt chẽ, kể cả hoạt động sản xuất và nhân sự. Các nhân viên kết hợp với nhau làm việc, công việc tổ chức giữa các phòng ban rất tốt . II. Đối với nhà trường. Nội dung thực tập, với kiến thức được đào tạo tại trường và thời gian thực hành đã giúp em khi đi thực tế tại công ty làm quen với việc hạch toán theo dõi sổ sách chứng từ được dễ dàng. Thời gian thực tập, tuy chưa tìm hiểu hết về phần hạch toán của công ty nhưng với một phần chuyên đề, em thấy có đủ điều kiện để tìm hiểu về tình hình hạch toán. Về giáo viên hường dẫn, tuy thầy cô hay đi công tác nhưng em rất mong nhà trường sắp xếp thời gian để chúng em có thể được sự hướng dẫn của thầy cô nhiều hơn. Về chứng từ sử dụng, trong lý thuyết được học, phần sổ nhật ký chứng từ chỉ học sơ qua nên khi đi thực tế thì công ty đã áp dụng hình thức nhật ký chứng từ vì thế mà việc ghi sổ có phần lúng túng. Để rút kinh nghiệm cho những khoá sau, em mong nhà trường dạy kỹ tất cả các loại sổ kế toán.

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Văn Bình

HSTH: Nguyễn Lê Hồng Uyên

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Văn Bình

HSTH: Nguyễn Lê Hồng Uyên

KẾT LUẬN Trên đây là toàn bộ nội dung về công tác hạch toán kế toán phải thu khách hàng, phải trả người bán tại Công ty Kim Khí Miền Trung . Là lần đầu tiên đi vào thực tiễn, tìm hiểu về một đề tài trong chương trình học mà đề tài này được kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn của Công ty Kim Khí Miền Trung . Qua phần trình bày trên, em thấy được tình hình thanh toán công nợ của công ty còn những mặt hạn chế nên công ty cần có những giải pháp có hiệu quả hơn để ngăn chặn những tổn thất có thể xảy ra nhằm giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty ngày càng được đẩy mạnh và chiếm ưu thế trên thị trường. Được sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty và sự giúp đỡ tận tình của các cô, chú, anh chị phòng kế toán, em đã được cung cấp các số liệu kế toán của công ty, được hường dẫn và giải đáp những vướng mắc mà bản thân còn bỡ ngỡ giữa lý thuyết và thực tế. Vì vậy em đã hoàn thành đề tài đúng thời hạn. Qua thời gian thực tập, với trình độ có hạn cùng với thời gian ngắn nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô, các anh chị ở công ty để đề tài được hoàn chỉnh hơn. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô khoa kế toán, đặc biệt thầy Huỳnh Văn Bình cùng toàn thể ban lãnh đạo, anh chị cô chú trong công ty đã giúp em hoàn thành đề tài này.

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Văn Bình

HSTH: Nguyễn Lê Hồng Uyên

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... ....................................................................................................................

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Văn Bình

HSTH: Nguyễn Lê Hồng Uyên

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... ....................................................................................................................

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Văn Bình

HSTH: Nguyễn Lê Hồng Uyên

Công ty Kim Khí Miền Trung KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 16 Thái Phiên- ĐN Phần 1: Lỗ, lãi Năm 2003

ĐVT: đồng Chỉ tiêu Mã

số Số đầu năm Số cuối năm

Tổng doanh thu Trong đó: Doanh thu bán nội bộ Các khoản giảmtrừ (03=05+06+07) + chiết khấu + giảm giá hàng bán + hàng bán bị trả lại + thuế TTĐB, XK phải nộp 1. Doanh thu thuần(10=01-03) 2. Giá vốn hành bán 3. Lợi tức gộp(20=10-11) 4. Doanh thu hoạt động tài chính 5. Chi phí tài chính Trong đó, lãi vay phải trả 6. Chi phí bán hàng 7.Chi phí QLDN 8. Lợi nhuận thuần từ HĐKD 9. Thu nhập khác 10. Chi phí khác 11. Lợi nhuận khác 12. Tổng lợi nhuận trước thuế 13. Thuế thu nhập doanh nghiệp 14. Lợi nhuận sau thuế

01

02 03

04 05 06 07 10 11 20 21 22 23 24 25 30 31 32 40 50 51 60

1.245.450.847.721

1.245.150.847.721 1.189.550.520.885

55.600.326.836 3.419.810.578

13.191.421.745 11.923.513.364 26.050.840.493 13.771.140.799 6.006.734.377 3.733.171.879

309.261.868 3.423.910.011 9.430.644.388 3.017.806.204 6.412.838.184

1.167.075.272.694

1.394.754.764

1.000.000 0

1.393.754.764 0

1.165.680.517.930 1.100.002.418.060

65.678.099.870 3.414.448.197

17.967.666.974 17.702.453.724 27.612.042.809 17.654.752.876

5.858.085.408 438.612.668

62.697.497 375.915.171

6.234.000.579 1.994.880.185 4.239.120.394

Công ty Kim Khí Miền Trung BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 16 Thái Phiên Năm 2002

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Văn Bình

HSTH: Nguyễn Lê Hồng Uyên

ĐVT: đồng TÀI SẢN Mã

số Số đầu năm Số cuối năm

1 2 3 4 A. Tài Sản Lưu Động & ĐTNH I. Tiền 1. Tiền mặt tại quỹ(gồm cả ngân phiếu) 2. Tiền gởi ngân hàng 3. Tiền đang chuyển II. Các khoản đầu tư TC ngắn hạn III. Các khoản phải thu 1. Phải thu của khách hàng 2. Trả trước cho người bán 3. Thuế GTGT được khấu trừ 4. Phải thu nội bộ 5. Các khoản phải thu khác 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi. IV. Hàng tồn kho 1. Hàng mua đang đi trên đường 2. Nguyên liệu, vật liệu tồn kho 3. Công cụ, dụng cụ trong kho 4.Chi phí SXKD dở dang 5. Thành phẩm tồn kho 6. Hàng tồn kho 7. Hàng gửi đi bán V. Tài sản lưu động khác 1. Tạm ứng 2. Chi phí trả trước 3. Tài sản thiếu chờ xử lý 4. Các khoản thế chấp ký cược, ký gửi ngắn hạn. B. Tài sản cố định & ĐTDH I.Tài sản cố định 1. Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế 2. Tài sản cố định thuê tài chính 3. Tài sản cố định vô hình -Nguyên giá -Giá trị hao mòn luỹ kế II. Các khoản ĐTTC dài hạn 1. Đầu tư chứng khoán dài hạn 2. Góp vốn liên doanh III. Chi phí XDCB dở dang IV. Các khoản ký cựơc, ký quỹ dài hạn

100 110 111 112 120 130 131 132 133 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 150 151 152 154 155 200 210 211 212 213 214 217 218 219 220 221 222 230 240

246.086.215.273 26.596.588.732 3.109.756.329.

23.486.832.403

153.922.331.384 141.882.981.213

1.913.484.814 2.249.905.717

8.351.765.130 (475.805.490)

48.340.080.068

3.913.553.360 57.815.476

487.883.084 628.800.184 695.606.685

42.124.457.687 431.963.592

17.227.215.089 1.808.806.201

389.896.168 115.094.439

14.913.418.281

16.543.770.091 15.890.770.091 15.890.770.091

26.232.018.757. (10.341.248.666)

0 0

653.000.000 583.000.000

70.000.000

358.743.340.587 6.353.944.723 1.114.786.623

5.239.158.100

208.066.483.943 188.754.620.858

4.127.359.551 5.865.062.684.

9.319.440.850

141.514.609.141

27.138.004.167 344.826.879 568.470.976

27.175.286.073 86.288.021.046

2.808.302.780 1.511.655.435

0 109.385.557

1.187.261.788

19.527.822.047 18.168.777.846 17.096.518.246 30.810.879.130

(13.714.360.884)

1.072.259.600 1.072.259.600

0 759.000.000 689.000.000 70.000.000

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Văn Bình

HSTH: Nguyễn Lê Hồng Uyên

V. Chi phí trả trước dài hạn 0 600.044.201 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 250 262.629.895.364 378.271.162.634 NGUỒN VỐN Mã

số Số đầu năm Số cuối năm

A. NỢ PHẢI TRẢ I. Nợ ngắn hạn 1. Vay ngắn hạn 2. Phaỉ trả cho người bán 3. Người mua trả tiền trước 4. Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước 5. Phải trả công nhân viên 6. Phải trả cho các đơn vị nội bộ 7. Các khoản phải trả, phải nộp khác II. Nợ dài hạn III. Nợ khác 1.Chi phí phải trả 2.Tài sản thừa chờ xử lý B. NGUỒN VỐN CHỦ SỠ HỮU I. Nguồn vốn quỹ 1. Nguồn vốn kinh doanh 2. Chênh lệch tỷ giá 3. Quỹ phát triển kinh doanh 4. Quỹ dự phòng tài chính 5. Lợi nhuận chưa phân phối II. Nguồn kinh phí, quỹ khác. 1. Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm 2. Quỹ khen thưởng và phúc lợi 3. Quỹ quản lý của cấp trên 4. Nguồn kinh phí sự nghiệp 5. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

300 310 311 313 314 315 316 317 318 320 330 331 332 400 410 411 413 414 415 416 420 421 422 423 424 427

223.448.230.915 222.427.783.379 162.064.717.665

32.569.995.854 3.790.941.652 4.272.731.838

3.014.870.835 8.900.751.265 7.813.774.270

0

1.020.447.536 561.303.685 459.143.851

39.181.754.449 39.181.754.449 45.593.543.739

0

(6.411.789.290) 0

329.549.734.519 328.711.697.972 248.200.071.620

61.505.103.756 1.632.475.010

(38.470.672)

2.341.928.684 9.210.556.993 5.860.032.581

0

838.036.547 337.877.517 500.159.030

48.721.428.115 48.721.428.115 45.593.543.739

109.349.407

3.018.534.969 0

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 430 262.629.985.364 378.271.162.634 Ngày 31 tháng 12 năm 2002 Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Văn Bình

HSTH: Nguyễn Lê Hồng Uyên

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Văn Bình

HSTH: Nguyễn Lê Hồng Uyên

Công ty Kim Khí Miền Trung BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 16 Thái Phiên Năm 2003

ĐVT: đồng

TÀI SẢN

Mã số

Số đầu năm Số cuối năm

1 2 3 4 A. Tài Sản Lưu Động & ĐTNH I. Tiền 1. Tiền mặt tại quỹ(gồm cả ngân phiếu) 2. Tiền gởi ngân hàng 3. Tiền đang chuyển II. Các khoản đầu tư TC ngắn hạn III. Các khoản phải thu 1. Phải thu của khách hàng 2. Trả trước cho người bán 3. Thuế GTGT được khấu trừ 4. Phải thu nội bộ 5. Các khoản phải thu khác 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi. IV. Hàng tồn kho 1. Hàng mua đang đi trên đường 2. Nguyên liệu, vật liệu tồn kho 3. Công cụ, dụng cụ trong kho 4.Chi phí SXKD dở dang 5. Thành phẩm tồn kho 6. Hàng tồn kho 7. Hàng gửi đi bán V. Tài sản lưu động khác 1. Tạm ứng 2. Chi phí trả trước 3. Tài sản thiếu chờ xử lý 4. Các khoản thế chấp ký cược, ký gửi ngắn hạn. B. Tài sản cố định & ĐTDH I.Tài sản cố định 1. Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế 2. Tài sản cố định thuê tài chính 3. Tài sản cố định vô hình -Nguyên giá -Giá trị hao mòn luỹ kế II. Các khoản ĐTTC dài hạn 1. Đầu tư chứng khoán dài hạn 2. Góp vốn liên doanh

100 110 111 112 120 130 131 132 133 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 150 151 152 154 155 200 210 211 212 213 214 217 218 219 220 221 222

358.743.340.587 6.353.944.723 1.114.786.623

5.239.158.100

0

208.066.483.943 188.754.620.858

4.127.359.551 5.865.062.684

0 9.319.440.850

141.514.609.141

27.138.004.167 344.826.879 568.470.976

27.175.286.073 86.288.021.046

2.808.302.780 1.511.655.435

0 109.385.557

1.187.261.788

19.527.822.047 18.168.777.846 17.096.518.246 30.810.879.130

(13.714.360.884) 0

1.072.259.600 1.072.259.600

0 759.000.000 689.000.000

70.000.000

412.507.799.481 10.521.922.676 1.775.905.280

8.497.017.396

250.000.000 0

256.386.576.524 230.159.129.206

6.870.058.094 5.743.604.225

0 18.295.420.833 (4.681.635.834)

142.629.136.763

1.907.924.514 42.948.885

533.075.694 738.432.325

4.546.158.427 134.850.597.918

2.980.163.518 1.746.852.133

51.703.270 181.608.115

1.000.000.000

16.125.098.519 14.602.521.625 13.521.305.889 31.418.727.657

(17.897.421.768) 0

1.081.215.736 1.161.158.562

(79.972.826) 812.000.000 742.000.000 70.000.000

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Văn Bình

HSTH: Nguyễn Lê Hồng Uyên

III. Chi phí XDCB dở dang IV. Các khoản ký cựơc, ký quỹ dài hạn V. Chi phí trả trước dài hạn

230 240

600.044.201

710.576.894 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 250 378.271.162.634 428.632.898.000 NGUỒN VỐN Mã

số Số đầu năm Số cuối năm

B. NỢ PHẢI TRẢ I. Nợ ngắn hạn 1. Vay ngắn hạn 2. Phaỉ trả cho người bán 3. Người mua trả tiền trước 4. Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước 5. Phải trả công nhân viên 6. Phải trả cho các đơn vị nội bộ 7. Các khoản phải trả, phải nộp khác II. Nợ dài hạn III. Nợ khác 1.Chi phí phải trả 2.Tài sản thừa chờ xử lý B. NGUỒN VỐN CHỦ SỠ HỮU I. Nguồn vốn quỹ 1. Nguồn vốn kinh doanh 2. Chênh lệch tỷ giá 3. Quỹ phát triển kinh doanh 4. Quỹ dự phòng tài chính 5. Lợi nhuận chưa phân phối II. Nguồn kinh phí, quỹ khác. 1. Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm 2. Quỹ khen thưởng và phúc lợi 3. Quỹ quản lý của cấp trên 4. Nguồn kinh phí sự nghiệp 5. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

300 310 311 313 314 315 316 317 318 320 330 331 332 400 410 411 413 414 415 416 420 421 422 423 424 427

329.549.734.519 328.711.697.972 248.200.071.620

61.505.103.756 1.632.475.010

(38.470.672)

2.341.928.684 9.210.556.993 5.860.032.581

0

838.036.547 337.827.517 500.159.030

48.721.428.115 48.721.428.115 45.592.543.739

109.349.407

3.018.534.969 0

379.035.951.943 378.015.270.696 229.491.213.695 104.254.999.360

1.894.798.492 12.450.905.110

2.871.780.810 6.942.892.378

20.108.680.851

0 1.020.681.247

563.876.003 456.805.244

49.596.946.057 49.130.652.443 46.414.227.526

63.553.159 2.228.230.954

423.912.039 728.765

466.293.614 211.956.019

254.337.595

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 430 378.271.162.634 428.632.898.000 Ngày 31 tháng 12 năm 2003 Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Văn Bình

HSTH: Nguyễn Lê Hồng Uyên

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Văn Bình

HSTH: Nguyễn Lê Hồng Uyên

VSC HOÁ ĐƠN GTGT Mẫu số: 01 GTGT-3LL CEVIMETAL Liên 1 Kí hiệu: BB/03T ISO 9001:2000 Ngày 4/3/2004 No: 027910 Đơn vị bán hàng: Công ty Kim Khí và Vật Tư Tổng Hợp Miền Trung Địa chỉ: 16 Thái Phiên- Đà Nẵng Điện thoại: 822807- 891604 Họ và tên người mua hàng: Đơn vị: Công Ty Cổ Phần Phương Nam Địa chỉ: 32 Phan Đình Phùng- Đà Nẵng. Số tài khoản 711A-123-423-523 Hình thức thanh toán: chậm trả Mã số: 0101280012

STT Tên hàng hoá, dịch vụ

Đvt Số lượng Đơn giá Thành tiền

A B C 1 2 3=1x2 01 Thép tấm kg 18790 3380 63.510.200

Cộng thành tiền 63.510.200 Thuế GTGT 5% Tiền thuế GTGT 3.175.510 Tổng cộng tiền thanh toán 66.685.710

Số viết bằng chữ: sáu mươi sáu triệu sáu trăm tám mươi lăm nghìn bảy trăm mười nghìn đồng. Người mua hàng Người lập phiếu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Văn Bình

HSTH: Nguyễn Lê Hồng Uyên

Công ty Kim Khí Miền Trung PHIẾU THU Số phiếu: 132 16 Thái Phiên- ĐN Ngày 23/3/2004 TK ghi Nợ 111 Có 131 Người nộp: Lê Văn Quang Địa chỉ: Công Ty Xây Lắp Đà Nẵng- 37 Điện Biên Phủ Về khoản: Thu tiền hàng ứng trước Số tiền: 10.500.000 Bằng chữ: mười triệu năm trăm nghìn đồng y Kèm theo: 0 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Kế toán thanh toán (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ): mười triệu năm trăm nghìn đồng y Ngày23/3/2004 Người nộp Thủ quỹ (ký, họ tên) (ký, họ tên)

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Văn Bình

HSTH: Nguyễn Lê Hồng Uyên

SỔ CHI TIẾT CÔNG NỢ

Từ ngày:01/03/2004 đến ngày 31/03/2004 Tài khoản 131- phải thu khách hàng Mã khách: 131 CPPN- Công Ty Cổ Phần Phương Nam

Chứng từ Diễn giải TK Dư PS Nợ PS Có 04/03VB1 04/03VB1 12/03/BC1

27910 27910

Xuất bán Xuất bán Thu tiền hàng ngày 04/03/2004

3331 5111 111

3.175.510 63.510.206

66.685.710

Phát sinh nợ 66.685.710 Phát sinh có 66.685.710 Dư nợ cuối kì Ngày 31/03/2004

Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Văn Bình

HSTH: Nguyễn Lê Hồng Uyên

Công ty Kim Khí Miền Trung SỔ CÁI TK 131 16 Thái Phiên- ĐN Dư nợ đầu kì: 19.689.995.509 Dư có đầu kì:

TK ghi Có Tháng 1 Thang 2 Tháng 3 111 1.339.950 2.612.400 112 24.699.471 131 52.299 3331 5.579.852.494 771653377 100.826.060 511 111.572.486.262 15.373.364.422 126.521.200 642 104.171 PS Nợ 117.178.430.476 16.147.734.370 227.347.260 PS Có 60.135.902.263 20.538.184.874 198.198.210 Dư NỢ 105.266.383.712 100.875.933.208 100.905.082.258 Dư Có

Ngày 31/03/2004

Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên)

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Văn Bình

HSTH: Nguyễn Lê Hồng Uyên

Công ty Kim Khí Miền Trung SỔ CÁI TK 331 16 Thái Phiên- ĐN Dư Có đầu kì: 19.721.698.74

TK ghi Có T1 T2 T3 111 221.982.247 208.671.952 50.000.000 112 793.429.650 2.909.108.806 419.700.000 131 17.259.043 136 6.447.859.380 11.758.829.607 144 132.323.527.643 13.487.753.943 311 28.006.374.497 12.953.586.931 642 -10.637 PS Nợ 167.793.162.780 41.427.560.295 469.700.000 PS Có 152.678.134.470 61.315.574.426 847.423.636 Dư Nợ Dư Có 11.999.447.545 31.887.461.676 32.265.185.312

Ngày 31/03/2004

Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên)

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Văn Bình

HSTH: Nguyễn Lê Hồng Uyên

Công ty Kim Khí Miền Trung BẢNG KÊ SỐ 11 16 Thái Phiên- ĐN Phải thu của khách hàng Tháng 03/2004

Ghi Nợ TK 131, ghi Có các TK liên quan Ghi Có TK 131, ghi Nợ các TK liên quan Số dư nợ cuối tháng

Stt Tên người mua Số dư nợ đầu tháng

511 3331 Cộng Nợ TK 131

111 112 Cộng Có TK 131

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 CT cổ phần Phương Nam 63.510.200 3.175.510 66.685.710 66.685.710 66.685.710 02 CT XD đô thị Quảng

Nam 5.500.000 275.000 5.775.000 2.887.500 2.887.500

03 DNTN Thuý Hằng 45.000.000 2.250.000 47.250.000 23.625.000 23.625.000 04 CT xây lắp Đà Nẵng 10.000.000 500.000 105.000.000 105.000.000 105.000.000 05 CH kim khí Thanh Tâm 2.511.000 125.550 2.636.550 Cộng 126.521.200 100.826.060 227.347.260 174.573.210 23.625.000 198.198.210

Ngày 31/03/2004 Kế toán trưởng Kế toán ghi sổ (kí, họ tên) ( kí, họ tên)

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Văn Bình

HSTH: Nguyễn Lê Hồng Uyên

NHẬT KÍ CHỨNG TỪ SỐ 5 Tháng 03

Ghi Có TK 331, ghi Nợ các TK liên quan Theo dõi thanh toán (ghi Nợ TK 331) Tên đơn vị SD đầu

tháng 156 133 211 Cộng Có TK 331

111 112 Cộng Nợ TK 331

SD tháng

01 CT gang thép Thái Nguyên

100.000.000 5.000.000 105.000.000 105.000.000 105.000.000

02 CT TM Hải Phòng

400.000.000 20.000.000 420.000.000

03 CT TM Quảng Trị

20.000.000 20.000.000

04 DN Việt Hùng 20.000.000 200.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 05 XN Minh Hùng 30.000.000 30.000.000 06 CT Thép Hòa

Khánh 94.700.000 94.700.000

07 XN Minh Hùng 97.546.320 4.877.316 102.423.636 Cộng 847.423.636 50.000.000 419.700.000 469.700.000

Ngày 31/03/02004 Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng (kí, họ tên) (kí, họ tên)

Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Huyình Vàn Bçnh

HSTH: Nguyãùn Lã Häöng Uyãn

Công ty Kim Khí Miền Trung PHIẾU CHI Số phiếu: 98 16 Thái Phiên- ĐN TK ghi |Có 111 Nợ 331 Người nhận tiền: Nguyễn Minh Chiến Địa chỉ: Phòng vật tư Về khoản: Trả tiền mua hàng tháng trước Số tiền: 20.000.000 Bằng chữ: Hai mười triệu đồng y Kèm theo: chứng từ gốc Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Kế toán thanh toán (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ): mười triệu năm trăm nghìn đồng y Ngày 09/03/2004 Thủ quỹ Người nhận tiền (ký, họ tên) (ký, họ tên)

Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Huyình Vàn Bçnh

HSTH: Nguyãùn Lã Häöng Uyãn

SỔ CHI TIẾT CÔNG NỢ

Từ ngày:01/03/2004 đến ngày 31/03/2004 Tài khoản 331- phải trả cho người bán Mã khách: CTGTTN- Công ty Gang Thép Thái Nguyên

Chứng từ Diễn giải TK Dư PS Nợ PS Có 02/03 31/03

0052 0052 32

Mua thép nhập kho Mua thép nhập kho Chi trả tiền mua thép

156 133 112

105.000.000

100.000.000 5.000.000

Phát sinh Nợ: 105.000.000 Phát sinh Có: 105.000.000 Dư Nợ cuối kì: Ngày 31tháng 03 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập biểu

Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Huyình Vàn Bçnh

HSTH: Nguyãùn Lã Häöng Uyãn

CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN THƯ, ĐIỆN Số: 32 Lập ngày 02/03/2004 UỶ NHIỆM CHI Tên đơn vị trả tiền: Công ty Kim Khí Miền Trung Phần do NH ghi Số Tài khoản: 710A-00177 TK Nợ Tại: ngân hàng công thương TP Đà Nẵng 105.000.000 Tên đơn vị nhận tiền: Công ty thép Thái Nguyên TK Có Số Tài khoản: 710B-01246 Tại: Ngân hàng công thương TP Hà Nội Số tiền bằng chữ: Một trăm lẻ năm triệu đồng y Số tiền bằng số Nội dung thanh toán : Thanh toán tiền theo hoá đơn 52 105.000.000 đ

Đơn vị trả tiền Ngân hàng A Ngân hàng B Kế toán Chủ tài khoản Ghi sổ ngày Ghi sổ ngày (ký, họ tên) KT Trưởng phòng KT Trưởng phòng KT (ký, họ tên) (ký, họ tên)

Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Huyình Vàn Bçnh

HSTH: Nguyãùn Lã Häöng Uyãn

Công ty Kim Khí Miền Trung PHIẾU NHẬP KHO Số: 82 Định khoản 16 Thái Phiên- ĐN Ngày 06/03/2004 Nợ 156 Có 331 Tên và địa chỉ người nhập: Nguyễn Minh Chiến Nguồn nhập: mua từ Nhà máy thép Thái Nguyên Theo chứng từ giao hàng số 43 ngày 02/03/2004

Số lượng STT Tên hàng Đvt Theo chứng từ

Thực tế Đơn giá

Thành tiền

01 Phôi thép

kg 5.000 5.000 20.000 100.000.000

Cộng tiền hàng 100.000.000 Cộng tiền (bằng chữ): một trăm triệu đồng y Người nhập Thủ kho Kế toán Phụ trách đơn vị (kí, họ tên) (kí, họ tên) (kí, họ tên) (kí, họ tên)

Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Huyình Vàn Bçnh

HSTH: Nguyãùn Lã Häöng Uyãn

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU ....................................................................................................................... 1 PHẦN I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY KIM KHÍ MIỀN TRUNG ................... 2

I. Sự ra đời và phát triển của Công ty Kim Khí Miền Trung ............................................... 2 1. Sự ra đời của công ty .................................................................................................. 2 2. Quá trình phát triển của công ty.................................................................................. 2

II.Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Kim Khí Miền Trung............................................. 2 1. Chức năng của công ty ............................................................................................... 2 2. Nhiệm vụ ................................................................................................................... 2

III. Tổ chức bộ máy quản lý và công tác kế toán tại công ty ............................................... 2 1. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty........................................................................... 2 1.1. Sơ đồ ....................................................................................................................... 2 1.2.Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận................................................................. 3 2.Tổ chức công tác kế toán tại công ty ............................................................................ 3 2.1.Tố chức bộ máy kế toán............................................................................................ 3 2.2. Hình thức sổ kế toán ................................................................................................ 5

IV. Những thuận lợi và khó khăn của công ty Kim Khí Miền Trung ................................... 5 1. Thuận lợi.................................................................................................................... 5 2. Khó khăn.................................................................................................................... 6

V. Kết qủa hoạt động kinh doanh của công ty Kim Khí Miền Trung................................... 6 1. Biểu mẫu .................................................................................................................... 6

PHẦN HAI NỘI DUNG BÁO CÁO CÔNG TÁC HẠCH TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG- PHẢI TRẢ NGƯƠI BÁN TẠI CÔNG TY KIM KHÍ MIỀN TRUNG ...................... 7

I. Những vấn đề lí luận chung ............................................................................................ 7 1. khái niệm ................................................................................................................... 7 2.Đặc điểm ..................................................................................................................... 7 3. Nội dung các nghiệp vụ thanh toán công nợ mua và bán ............................................ 7

II. Tổ chức chứng từ kế toán............................................................................................... 8 1. Các chứng từ chủ yếu (có mẫu kèm theo ở phần phụ lục) ........................................... 8 2. Ý kiến về các chứng từ ............................................................................................... 9

III. Tổ chức hạch toán trên tài khoản kế toán ...................................................................... 9 1. Các tài khoản chủ yếu công ty sử dụng ....................................................................... 9 2. Hạch toán một số nghiệp vụ cụ thể phát sinh tại công ty ........................................... 10 2.1. Hạch toán các khoản phải thu khách hàng.............................................................. 10 2.2.Hạch toán các khoản phải trả người bán.................................................................. 12

III. Tổ chức hệ thống sổ kế toán. ...................................................................................... 16 1.Các loại sổ của công ty Kim Khí Miền Trung áp dụng ............................................... 16 1.1. Sổ chi tiết .............................................................................................................. 16 1.2. Sổ tổng hợp ........................................................................................................... 16 2. Giới thiệu phương pháp ghi sổ.................................................................................. 16 3. Sơ đồ hạch toán trên sổ............................................................................................. 17

PHẦN III ĐÁNH GÍA CÁC CHỈ TIÊU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ...................... 18

I. Báo cáo tài chính .......................................................................................................... 18 II. Tính toán cac chỉ tiêu và phân tích ............................................................................... 18

1. Kết cấu vốn kinh doanh ............................................................................................ 18 1.1. Vốn lưu động......................................................................................................... 18 1.2. Vốn cố định ........................................................................................................... 18 2.Kết cấu nguồn vốn..................................................................................................... 18 2.1.Kết cấu nợ phải trả ................................................................................................. 18

Baïo caïo thæûc táûp täút nghiãûp GVHD: Huyình Vàn Bçnh

HSTH: Nguyãùn Lã Häöng Uyãn

2.2.Nguồn vốn chủ sở hữu ............................................................................................ 19 3. Hiệu quả về sử dụng vốn .......................................................................................... 19 3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu............................................................................ 19 3.2. Tỷ suất lơi nhuận trên vốn ..................................................................................... 19

PHẦN IV NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT ................................................................. 21 I. Đối với đợn vị thực tập ................................................................................................. 21

1. Về công tác hạch toán............................................................................................... 21 2. Về công tác quản lý .................................................................................................. 21

II. Đối với nhà trường. ..................................................................................................... 21 KẾT LUẬN ......................................................................................................................... 23

Có thể bạn quan tâm
Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang