Tài liệu

Báo cáo thực tập trắc địa

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 48216     Tải về: 254     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 15
Tài liệu Báo cáo thực tập trắc địa - tài liệu, sách iDoc.VnTrắc địa là một ngành khoa học ra đời từ rất sớm khoảng 3000 năm trước công nguyên. Trong quá trình hình thành và ph
Người viết: Huỳnh Văn Sơn
1
TRƯỜNG ðẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA XÂY DỰNG VÀ CƠ HỌC ỨNG DỤNG
GVHD: GVC.TSKH TRẦN QUANG HẠ
SVTT: NHÓM 4
HUỲNH VĂN SƠN MSSV : 07114080
TRẦN VĂN TÂM MSSV : 07114083
TRẦN VĂN TÂM MSSV : 07114082
NGUYỄN VĂN SANG MSSV : 07114076
TRƯƠNG VĂN QUÂN MSSV : 07114074
TP.HỒ CHÍ MINH 05/2009
Người viết: Huỳnh Văn Sơn
2
Chương I
:
GIỚI THIỆU MÔN HỌC
Trắc ñịa một ngành khoa học ra ñời từ rất sớm khoảng 3000 năm trước công
nguyên. Trong quá trình hình thành phát triển góp phần ñáng kể vào ñáng kể
việc xây dựng tất cc công trình cho nhân loại từ trước ñến nay.Ngoài ra trắc ñịa
còn ñóng góp không nhỏ vào các lĩnh vực khác như quốc phòng an ninh, ño vẽ bản
ñồ, bình ñồ …Ngày nay trắc ñịa là một nghành khoa học không thể thiếu trong công
cuộc xây dựng ñất nước ở bất cứ một quốc gia nào.
ðối với việc xây dựng công trình thì không thể thiếu kiến thức của trắc ñịa.Nó
xuyên suốt trong quá trình từ thiết kế ñến thi công và quản sử dụng công
trình.Trong giai ñoạn qui hoạch tùy theo qui hoạch tổng thể hay qui hoạch cụ th
người ta sử dụng bản ñồ ñịa hình tlệ thích hợp nhằm vạch các phương án qui
hoạch cụ thể nhằm khai thác sdụng công trình;Trong giai ñoạn khảo sát thiết
kế , trắc ñịa tiến hành lập lưới khống chế trắc ñịa, ño vẽ bản ñồ, bình ñmặt cắt
ñịa hình phục vụ việc chọn vị trí, lập các phương án xây dựng thiết kế công
trình.;Trong giai ñoạn thi công, trắc ñịa tiến nh xây dựng lưới trắc ñịa công trình
ñể bố tcông trình theo ñúng thiết kế , kiểm tra theo dõi quá trình thi công ño biến
dạng ño vẽ công trình ;Trong quá trình quản khai thác công trình, trắc ñịa
tiến hành ño các thông số biến dạng của công trình như ñ n, ñộ nghiêng, ñộ
chuyển vị công trình. Từ c thông sñó kiểm tra công tác khảo sát thiết kế, ñánh
giá mức ñộ ổn ñịnh của công trình và chất lượng thi công công trình.
ðối với sinh viên thì môn trắc ñịa môn học sở cung cấp những kiến thức
cơ bản về trắc ñịa như:mặt thủy chuẩn, hệ tọa ñộ ñịa lí, các phương pháp ño các yếu
bản trong trắc ñịa….Với các kiến thức này sẽ phục vụ ñắc cho sinh viên trong
suốt quá trình học tập cũng như công tác sau này.
Bên cạnh học thuyết trên lớp thì ñi ñôi với ñó ng tác thực tập.Thực tập
giúp cho sinh viên nắm thuyết hơn qua ñó nâng cao ng làm việc khi
Liên hệ quảng cáo

Người viết: Huỳnh Văn Sơn
3
tiếp cận thực tế.ðối với thực tập trắc ñịa giúp chúng ta biết cách ño ñạc các yếu tố
trắc ñịa cơ bản như ño góc, ño cạnh,ño cao thiết lập lưới khống chế trắc ñịa.Qua
ñó giúp sinh viên củng cố thuyết ng cao thực hành trong quá trình tiếp cận
thực tế.
ðối với sinh viên trường phạm thuật công tác thực hành ñược nhà trường
chú trọng.Dưới shướng dẫn của thầy Trần Quang Hạ ñã chia lớp thành nhiều
nhóm tiến hành ño ñạc các yếu tố trắc ñịa cơ bản. Khu vực ño ñạc tại trường ñại học
phạm thuật bao gồm khu vực giữa trạm y tế và khu B,và ới mặt bằng bao
quanh khoa kinh tế.Các nhóm thực hiện công tác ngoại nghiệp bao gồm ño các yếu
tố trắc ñịa bản như ño các góc bằng, ño cao, ño dài. Sau ñó tiến hành công tác
nội nghiệp bao gồm nh sai ñường chuyền, bình sai ñộ cao, vẽ lưới khống chế trắc
ñịa.Sau khi thực hiện hai giai ñoạn trên sinh viên tiến hành báo cáo thực tập trước
lớp những công tác ñã làm ñược.Qua những giai ñoạn ñó sinh viên ñược m quen
với công tác của người sau này.qua ñó cũng giúp cho sinh viên nâng cao
kiến thức ñã ñược học và tiếp thu kĩ năng thực hành trong công tác ño ñạc trắc ñịa.
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Báo cáo thực tập trắc địa
Trắc địa là một ngành khoa học ra đời từ rất sớm khoảng 3000 năm trước công nguyên. Trong quá trình hình thành và phát triển nó góp phần đáng kể vào việc xây dựng tất cả các công trình cho nhân loại từ trước đến nay.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 48216     Tải về: 254     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Architecture Ebook Lượt tải: 40 Lượt xem: 293124
Giáo trình Vật Liệu Xây Dựng Lượt tải: 760 Lượt xem: 61344
GIÁO TRÌNH CƠ HỌC KẾT CẤU I Lượt tải: 776 Lượt xem: 59451
Có thể bạn quan tâm
Báo cáo thực tập trắc địa Lượt tải: 254 Lượt xem: 48208
Bài tập lớn - Sức bền vật liệu Lượt tải: 177 Lượt xem: 43052
Giáo trình Autocad 3D tiếng Việt Lượt tải: 226 Lượt xem: 42104