Tài liệu

Báo cáo nghiên cứu khoa học " NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SÂU RĂNG SỮA VÀ NHU CẦU ĐIỀU TRỊ CỦA TRẺ 3 - 5 TUỔI Ở TRƯỜNG MẪU GIÁO TẠI THÀNH PHỐ HUẾ "

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1394     Tải về: 6     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 16
Tài liệu Báo cáo nghiên cứu khoa học " NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SÂU RĂNG SỮA VÀ NHU CẦU ĐIỀU TRỊ CỦA TRẺ 3 - 5 TUỔI Ở TRƯỜNG MẪU GIÁO TẠI THÀNH PHỐ HUẾ  " - tài liệu, sách iDoc.VnBáo cáo nghiên cứu khoa học " NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SÂU RĂNG SỮA VÀ NHU CẦU ĐIỀU TRỊ CỦA TRẺ 3 - 5 TUỔI Ở TRƯỜNG MẪU GIÁO TẠI THÀNH PHỐ HUẾ ",Sâu răng sữa là bệnh phổ biến ở trẻ em chiếm tỉ lệ khá cao ở các nước đang phát triển. Tại Huế, tỉ lệ sâu răng sữa của trẻ…
91
NHN XÉT TÌNH HÌNH SÂU RĂNG SA
VÀ NHU CU ĐIU TR CA TR 3 - 5 TUI
TRƯỜNG MU GIÁO TI THÀNH PH HU
Nguyn Thúc Qunh Hoa
Trường Đại hc Y khoa, Đại hc Huế
ĐẶT VN ĐỀ
Sâu răng sa là bnh ph biến tr em chiếm t l khá cao các nước đang
phát trin. Ti Huế, t l sâu răng sa ca tr 6 - 10 tui 78,75%. Răng sa
đóng vai trò quan trng đối vi s phát trin ca tr, khi răng sa b sâu, tr
th đau đớn, nhai kém, biếng ăn, mt ng nh hưởng đến s phát trin th cht
ca tr, nh hưởng đến v trí mc răng vĩnh vin sai khp cn. Vit Nam,
vic điu tr bo tn răng sa chưa được quan tâm, ch yếu nh. Chúng i
thc hin đề tài này để m hiu tình trng sâu răng sa và tình hình điu tr tr
t 3 đến 5 tui.
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CU
1. Đối tượng nghiên cu:
941 tr t 3-5 tui 7 trường mu giáo ca thành ph Huế năm hc 2002-
2003
2. Phương pháp nghiên cu:
92
2.1. Thiết kế nghiên cu: điu tra ct ngang trên mu chn t các trường
mu giáo trung tâm và ngoi vi thành ph Huế năm hc 2002-2003.
2.2. Cách chn mu: chn mu chùm, dùng bng s ngu nhiên để chn
cho đủ 220 phn t mi la tui.
2.3. C mu: Được tính theo công thc:
2
2
2/
d
)p1(p
Zn
Vi p = 70% (t l theo điu tra năm 1986 ti Huế)
d = 0,05 (sai s d kiến)
= 0,5 (độ tin cy 95%), vy: 96,1Z
2/
n = (1,96)
2
2
)05,0(
)7,01(7,0
= 322,56
2.4. Biến s nghn cu:
* Tui
* Gii tính
* Tình trng răng, tình hình và nhu cu điu tr
- Răng sâu, mc độ sâu: sâu ngà (cn trám), viêm ty, viêm quanh chóp
(cn cha ty hoc nh).
- Răng mt: Nh do sâu hay do chn thương (cn làm b gi khong).
- Răng trám: Răng trám tt bng Amalgame, GIC, hoc trám tm Eugenate
Liên hệ quảng cáo

93
* Ch s sâu mt trám răng (smtr)
Ch s này nói lên s trung bình răng sâu, mt, trám ca tr, nhm c
định và đánh gtình trng sâu răng sa hin có trong ming. Ch s này được
đánh giá trên 20 răng sa.
2.5. Tiêu chun chn đoán sâu răng:
- Thân răng sâu: khi phát hin mt sang thương h rãnh, hay mt láng,
đáy và thành mm.
+ Sâu ngà: khi thành và đáy có ngà mm, đau khi chm vào.
+ Viêm ty cp: nhc d di, đau v đêm, có th l ty,đau.
+ Viêm quanh chóp: không đau khi chm, có l nướu.
- Thân răng đã trám và không sâu: khi trên thân răng mt hay nhiu
miếng trám vĩnh vin và không sâu th phát hay không có bt k ch nào trên
thân răng b sâu nguyên phát.
- Răng mt do sâu khi răng này có ch định nhđã nh do sâu.
2.6. Phương tin nghiên cu:
* Nhân lc: T bn thân đi điu tra các cháu sinh viên RHM
4
ghi
chép.
* Dng cuü: Dng c chuyên khoa và hóa cht phc v cho vic km.
* Phiếu điu tra in sn theo biến nghiên cu.
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Báo cáo nghiên cứu khoa học " NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SÂU RĂNG SỮA VÀ NHU CẦU ĐIỀU TRỊ CỦA TRẺ 3 - 5 TUỔI Ở TRƯỜNG MẪU GIÁO TẠI THÀNH PHỐ HUẾ "

Sâu răng sữa là bệnh phổ biến ở trẻ em chiếm tỉ lệ khá cao ở các nước đang phát triển. Tại Huế, tỉ lệ sâu răng sữa của trẻ 6 - 10 tuổi là 78,75%. Răng sữa đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của trẻ, khi răng sữa bị sâu, trẻ có thể đau đớn, nhai kém, biếng ăn, mất ngủ ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất của trẻ, ảnh hưởng đến vị trí mọc răng vĩnh viễn và sai khớp cắn. Ở Việt Nam, việc điều trị bảo tồn răng sữa chưa được quan tâm, chủ yếu là nhổ.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan