Tài liệu

BÁO CÁO MÔN THỰC TẬP THỰC TẾ TẠI NHÀ THUỐC THIÊN ÂN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 109668     Tải về: 1234     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 60
Tài liệu BÁO CÁO MÔN THỰC TẬP THỰC TẾ TẠI NHÀ THUỐC THIÊN ÂN - tài liệu, sách iDoc.VnBÁO CÁO MÔN THỰC TẬP THỰC TẾ TẠI NHÀ THUỐC THIÊN ÂN,Qua 2 năm học tập ở trường TCTH Đông Nam Á, được sự giúp đỡ của nhà trường, em đã trải qua 3 đợt thực tế ở 3 cơ sở đó là Trạm…
background image

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

       TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP ĐÔNG NAM Á

KHOA DƯỢC



  BÁO CÁO

   MÔN THỰC TẬP THỰC TẾ

   TẠI NHÀ THUỐC THIÊN ÂN

                                     

  

       Người thực hiện: TRẦN THỊ LÀNH

           Lớp: 10TP03

                                                    Khóa III

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Năm 2012                                                    

background image

MỤC LỤC

Nội dung báo cáo

Trang

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP.........................8

1.

Tên và địa chỉ đơn vị thực tập.................................................................8

2.

Nhiệm vụ và quy mô của tổ chức............................................................8

3.

Chức năng và nhiệm vụ của Dược sĩ trung cấp tại cơ sở.........................10

PHẦN II: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP – THỰC TẾ.........................11

1.

Các hình thức bán lẻ thuốc......................................................................11

2.

Điều kiện kinh doanh thuốc....................................................................11

3.

So sánh điều kiện của cơ sở thực tập với.................................................12

4.

Các hoạt động chủ yếu của một cơ sở bán lẻ thuốc.................................13

5.

Yêu cầu đối với người bán lẻ thuốc........................................................15

6.

Danh mục thuốc được phép kinh doanh tại Nhà thuốc............................16

7.

Hoạt động hướng dẫn sử dụng thuốc.......................................................22

8.

Một số nhãn thuốc của Nhà thuốc...........................................................26

PHẦN III: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

57

2

background image

LỜI MỞ ĐẦU

Qua 2 năm học tập ở trường TCTH Đông Nam Á, được sự giúp đỡ của nhà 

trường, em đã trải qua 3 đợt thực tế ở 3 cơ sở đó là Trạm y tế, Bệnh viện và nhà thuốc. 

Trong đó Nhà thuốc là nơi thực tập vô cùng quan trọng, bởi vì Nhà thuốc là nơi giúp em 

có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với thuốc, trực tiếp tư vấn và bán thuốc cho bệnh nhân. 

Vì thế, Nhà thuốc là nơi tạo điều kiện thuận lợi, quan trọng để em sau này tốt nghiệp ra 

trường làm việc trong chuyên ngành của mình, đặc biệt là Nhà thuốc.

Thuốc là một sản phẩm cần thiết ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. 

Một người Dược sĩ biết cách bán thuốc, biết cách phối hợp thuốc và biết cách tư vấn sử 

dụng thuốc cho bệnh nhân thì bệnh nhân sẽ khỏi bệnh. Ngược lại, nếu người Dược sĩ 

bán thuốc không đúng cách thì bệnh nhân sẽ không khỏi bệnh. Có thể nói vai trò của 

người Dược sĩ trong Nhà thuốc là rất quan trọng, quyết định sinh mạng con người, cho 

nên người Dược sĩ cần phải nắm vững những kiến thức cần thiết về thuốc cho chuyên 

ngành của mình. Vì vậy, trước khi tốt nghiệp ra trường, chúng ta cần phải trải qua các 

đợt thực tập ở các cơ sở khác nhau, đặc biệt là Nhà thuốc.

Bài Báo Cáo Thực Tập ở Nhà thuốc là một quyển tóm tắt lại quá trình học tập ở 

nhà trường và ở Nhà thuốc. Với những kiến thức còn hạn chế nên bài Báo Cáo không 

thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự thông cảm và đóng góp ý 

kiến của các quý thầy cô.

   

3

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

BÁO CÁO MÔN THỰC TẬP THỰC TẾ TẠI NHÀ THUỐC THIÊN ÂN

Qua 2 năm học tập ở trường TCTH Đông Nam Á, được sự giúp đỡ của nhà trường, em đã trải qua 3 đợt thực tế ở 3 cơ sở đó là Trạm y tế, Bệnh viện và nhà thuốc. Trong đó Nhà thuốc là nơi thực tập vô cùng quan trọng, bởi vì Nhà thuốc là nơi giúp em có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với thuốc, trực tiếp tư vấn và bán thuốc cho bệnh nhân. Vì thế, Nhà thuốc là nơi tạo điều kiện thuận lợi, quan trọng để em sau này tốt nghiệp ra trường làm việc trong chuyên ngành của mình, đặc biệt là Nhà thuốc.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Có thể bạn quan tâm