Tài liệu

Bao cao kiem diem cua tap the Chi bo theo NQ TW4

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 60     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:      
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Bao cao kiem diem cua tap the Chi bo theo NQ TW4 - tài liệu, sách iDoc.VnBao cao kiem diem cua tap the Chi bo theo NQ TW4,ĐẢNG UỶ XÃ BẮC LƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌCSố: 01 - BC/CB Bắc Lương, ngày 17 tháng 01 năm 2013BÁO CÁOKIỂM ĐIỂM…
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Bao cao kiem diem cua tap the Chi bo theo NQ TW4

ĐẢNG UỶ XÃ BẮC LƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌCSố: 01 - BC/CB Bắc Lương, ngày 17 tháng 01 năm 2013BÁO CÁOKIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH TẬP THỂ CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC THEO NGHỊ QUYẾT TW 4 KHOÁ XI Thực hiện kế hoạch hướng dẫn số 15-KH/ĐU ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Đảng uỷ xã Bắc Lương về Kế hoạch và hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiênh nay”. Trên cơ sở gợi ý kiểm điểm của Đảng uỷ, các ý kiến của tập thể cho Chi bộ, Chi uỷ Chi bộ trường Tiểu học xin nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình cụ thể như sau:PHẦN THỨ NHẤTTÌNH HÌNH TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TW IVViệc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện:Sau khi được Đảng uỷ tổ chức triển khai việc học tập các nội dung của Nghị quyếtTW4, tất cả các Đảng viên trong Chi bộ đã tiếp thu nghiêm túc các nội dung đã được Đảng bộ triển khai trong tháng 5/2012. Hàng tháng trong sinh hoạt thường kì Chi bộ tiếp tục triển khai tất cả các nội dung của Nghị quyết TW4 đến toàn thể Đảng viên trong Chi bộ và đã được các Đảng viên trong Chi bộ tiếp thu Nghị quyết một các nghiêm túc.Việc ban hành các văn bản để triển khai thực hiện Nghị quyết TW4:Chi bộ đã được Đảng uỷ tổ chức triển khai các nội dung của Nghị quyết và phát tài liệu trong tháng 5/2012 gồm.- Kế hoạch triển khai quán triệt Nghị quyết của Đảng uỷ.- Nghị quyết số 12 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.- Chỉ thị số 15 của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết- Nghị quyết số 13 về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiênh đại vào năm 2020.- Nghị quyết số 40 của tỉnh uỷ Thanh Hoá- Nghị quyết số 03 của BCH Đảng bộ huyện Thọ Xuân- Quy định 47 của BCHTW về những điều Đảng viên không được làm- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộTrên cơ sở đó Chi bộ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết trên trong các đợt sinh hoạt định kì hàng tháng của Chi bộ một cách nghiêm túc và đạt hiệu quả.3.Tổ chức lấy ý kiến góp ý, tổng hợp ý kiến góp ý: Cho bộ đã tổ chức lấy kiến góp ý, tổng hợp ý kiến góp ý và tiếp thu ý kiến góp nghiêm túc, công khai, khách quan. 4. Chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân: Công tác chuẩn bị báo cáo của tập thể Chi bộ phân công cho cấp uỷ chuẩn bị công phu, tỉ mĩ và chu đáo. Việc chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của cá nhân đã được chuẩn bị chu đáo thể hiện đầy đủ nội dung đạt yêu cầu. PHẦN THỨ HAIKIỂM ĐIỂM THEO 03 NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT TW IVI. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình về tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ. 1. Về ưu điểm: Tất cả các cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ luôn thể hiện tính tiền phong gương mẫu về đạođức, lối sống, tác phong lề lối làm việc. Giữ gìn kỉ luật, kỉ cương trong việc chấp hành các chủ trương Chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; chấp hành nghiêm quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Chi bộ thường xuyên quan tâm cao độ công tác Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan đơn vị, tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh; làm trung tâm đoàn kết thống nhất nội bộ, giữ gìn nghiêm ý thức tổ chức kỉ luật, kỉ cương của Đảng, thực hiện tốt công tác bảo vệ Chính trị nội bộ. Trong lãnh đạo, chỉ đạo đã xá định rõ nhiệm vụ bằng kế hoạch, chương trình và phát huy tính năng động,sáng tạo của từng cán bộ, Đảng viên đã tạo được sự thống nhất cao trong Chi bộ và sự đồng thuận của tập thể cán bộ, giáo viên trong nhà trường.Thiếu sót, khuyết điểm:Một số cán bộ, Đảng viên còn nể nang, né tránh trong công tác đấu tranh phê và tự phê.II. Kiểm điểm về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 60     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:      
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 53 Lượt xem: 151675
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 212 Lượt xem: 102907
Tiết 43 - Bài 38: Thực hành: So sánh ...… Lượt tải: 89 Lượt xem: 55760
Có thể bạn quan tâm