Tài liệu

BẢNG QUY ĐỔI THU NHẬP SAU THUẾ RA THU NHẬP TRƯỚC THUẾ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 738     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu BẢNG QUY ĐỔI  THU NHẬP SAU THUẾ RA THU NHẬP TRƯỚC THUẾ - tài liệu, sách iDoc.VnBẢNG QUY ĐỔI THU NHẬP SAU THUẾ RA THU NHẬP TRƯỚC THUẾ,BẢNG QUY ĐỔI THU NHẬP SAU THUẾ RA THU NHẬP TRƯỚC THUẾ
Ph l c
B NG QUY Đ I
THU NH P SAU THU RA THU NH P TR C THU ƯỚ
Đ n v : tri u đ ng Vi t Namơ
STT
Thu nh p sau thu ế
Thu nh p tr c thu ướ ế
Thu nh p năm Thu nh p tháng
1 Đ n 57ế Đ n 4,75ế NET/0,95
2 Tn 57 đ n 111ế Trên 4,75 đ n 9,25 ế (NET-0,25)/0,9
3 Tn 111 đ n 192,6ế Trên 9,25 đ n 16,05ế (NET-0,75)/0,85
4 Tn 192,6 đ n 327ế Trên 16,05 đ n 27,25 ế (NET-1,65)/0,8
5 Tn 327 đ n 507ế Trên 27,25 đ n 42,25ế (NET-3,25)/0,75
6 Tn 507 đ n 742,2ế Trên 42,25 đ n 61,85ế (NET-5,85)/0,7
7 Tn 742,2 Trên 61,85 (NET-9,85)/0,65
Ghi chú: NET là thu nh p/tháng c a cá nhân th c nh n theo h p đ ng ch a ư
thu thu nh p cá nhân.ế
45
Ph l c: 01/PL-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông t sư
84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008
c a B Tài chính)
BẢNG QUY ĐỔI THU NHẬP SAU THUẾ RA THU NHẬP TRƯỚC THUẾ

BẢNG QUY ĐỔI
THU NHẬP SAU THUẾ RA THU NHẬP TRƯỚC THUẾ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 738     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đơn xin cứu xét Lượt tải: 28 Lượt xem: 20996
27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch Lượt tải: 39 Lượt xem: 15301
Có thể bạn quan tâm
Kinh Nghiệm Học Môn Vẽ Kỹ Thuật Lượt tải: 22 Lượt xem: 9968
Đơn xin chứng nhận độc thân Lượt tải: 17 Lượt xem: 9535
Đơn xin việc + CV Lượt tải: 32 Lượt xem: 9158
Đơn xin chuyển công tác Lượt tải: 3 Lượt xem: 8950