Tài liệu

BẢNG QUY ĐỔI THU NHẬP SAU THUẾ RA THU NHẬP TRƯỚC THUẾ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 667     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu BẢNG QUY ĐỔI  THU NHẬP SAU THUẾ RA THU NHẬP TRƯỚC THUẾ - tài liệu, sách iDoc.VnBẢNG QUY ĐỔI THU NHẬP SAU THUẾ RA THU NHẬP TRƯỚC THUẾ,BẢNG QUY ĐỔI THU NHẬP SAU THUẾ RA THU NHẬP TRƯỚC THUẾ
Ph l c
B NG QUY Đ I
THU NH P SAU THU RA THU NH P TR C THU ƯỚ
Đ n v : tri u đ ng Vi t Namơ
STT
Thu nh p sau thu ế
Thu nh p tr c thu ướ ế
Thu nh p năm Thu nh p tháng
1 Đ n 57ế Đ n 4,75ế NET/0,95
2 Tn 57 đ n 111ế Trên 4,75 đ n 9,25 ế (NET-0,25)/0,9
3 Tn 111 đ n 192,6ế Trên 9,25 đ n 16,05ế (NET-0,75)/0,85
4 Tn 192,6 đ n 327ế Trên 16,05 đ n 27,25 ế (NET-1,65)/0,8
5 Tn 327 đ n 507ế Trên 27,25 đ n 42,25ế (NET-3,25)/0,75
6 Tn 507 đ n 742,2ế Trên 42,25 đ n 61,85ế (NET-5,85)/0,7
7 Tn 742,2 Trên 61,85 (NET-9,85)/0,65
Ghi chú: NET là thu nh p/tháng c a cá nhân th c nh n theo h p đ ng ch a ư
thu thu nh p cá nhân.ế
45
Ph l c: 01/PL-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông t sư
84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008
c a B Tài chính)
BẢNG QUY ĐỔI THU NHẬP SAU THUẾ RA THU NHẬP TRƯỚC THUẾ

BẢNG QUY ĐỔI
THU NHẬP SAU THUẾ RA THU NHẬP TRƯỚC THUẾ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 667     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Đơn xin cứu xét Lượt tải: 28 Lượt xem: 18473
27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch Lượt tải: 32 Lượt xem: 11770
Có thể bạn quan tâm
Đơn xin chứng nhận độc thân Lượt tải: 16 Lượt xem: 8857
Đơn xin chuyển công tác Lượt tải: 3 Lượt xem: 8425
Kinh Nghiệm Học Môn Vẽ Kỹ Thuật Lượt tải: 12 Lượt xem: 6866
Đơn xác nhận tình trạng hôn nhân Lượt tải: 22 Lượt xem: 6411