Tài liệu

BẢNG QUY ĐỔI THU NHẬP SAU THUẾ RA THU NHẬP TRƯỚC THUẾ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 748     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu BẢNG QUY ĐỔI  THU NHẬP SAU THUẾ RA THU NHẬP TRƯỚC THUẾ - tài liệu, sách iDoc.Vn[b]BẢNG QUY ĐỔI [/b] [b]THU NHẬP SAU THUẾ RA THU NHẬP TRƯỚC THUẾ[/b]
Ph l c
B NG QUY Đ I
THU NH P SAU THU RA THU NH P TR C THU ƯỚ
Đ n v : tri u đ ng Vi t Namơ
STT
Thu nh p sau thu ế
Thu nh p tr c thu ướ ế
Thu nh p năm Thu nh p tháng
1 Đ n 57ế Đ n 4,75ế NET/0,95
2 Tn 57 đ n 111ế Trên 4,75 đ n 9,25 ế (NET-0,25)/0,9
3 Tn 111 đ n 192,6ế Trên 9,25 đ n 16,05ế (NET-0,75)/0,85
4 Tn 192,6 đ n 327ế Trên 16,05 đ n 27,25 ế (NET-1,65)/0,8
5 Tn 327 đ n 507ế Trên 27,25 đ n 42,25ế (NET-3,25)/0,75
6 Tn 507 đ n 742,2ế Trên 42,25 đ n 61,85ế (NET-5,85)/0,7
7 Tn 742,2 Trên 61,85 (NET-9,85)/0,65
Ghi chú: NET là thu nh p/tháng c a cá nhân th c nh n theo h p đ ng ch a ư
thu thu nh p cá nhân.ế
45
Ph l c: 01/PL-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông t sư
84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008
c a B Tài chính)
BẢNG QUY ĐỔI THU NHẬP SAU THUẾ RA THU NHẬP TRƯỚC THUẾ
[b]BẢNG QUY ĐỔI [/b] [b]THU NHẬP SAU THUẾ RA THU NHẬP TRƯỚC THUẾ[/b]
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 748     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đơn xin cứu xét Lượt tải: 28 Lượt xem: 21277
27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch Lượt tải: 50 Lượt xem: 15644
Có thể bạn quan tâm
Kinh Nghiệm Học Môn Vẽ Kỹ Thuật Lượt tải: 29 Lượt xem: 10192
Đơn xin việc + CV Lượt tải: 44 Lượt xem: 9756
Đơn xin chứng nhận độc thân Lượt tải: 17 Lượt xem: 9624
Đơn xin chuyển công tác Lượt tải: 3 Lượt xem: 9004