Tài liệu

Bảng mô tả công việc của trưởng phòng hành chính

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5339     Tải về: 6     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Bảng mô tả công việc của trưởng phòng hành chính - tài liệu, sách iDoc.VnCác biểu mẫu văn bản hành chính nhân sự - Biểu mẫu quy chế tổ chức phòng hành chính - Bảng mô tả công v
BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG
PHÒNG HÀNH CNH
tài liệu: 6.04.2
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban nh: 15/02/08
Bộ phận Phòng Hành chánh
Chức danh Trưởng phòng Hành chánh
ng việc HR - HRM
n bộ quản lý trực tiếp Giám đốc công ty
1. Trách nhiệm:
- Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụtheo yêu cầu của Ban
Giám đốc.
- y dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của
công ty.
- y dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ
sinh lao động và png chống cy nổ.
- Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử các vấn đề thuộc lãnh vực Hành cnh
- Tham mưu cho BGĐ về côngc hành chánh của công ty.
- Hỗ trợ các bộ phận liên quan về côngc hành chánh.
2. Quyền hạn:
- Quản lý toàn bộ nhân viên trong Png HC
- Sắp xếp kế hoạch, lịch làm việc, phânng công việc toàn bộ nhân viên trong phòng.
- Giám sát việc thực hiện công việc, tiến độ của nhân viên trong phòng, đánh giá việc thực hiện
công việc của nhân viên trực thuộc.
- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, thuyên chuyển….đối với nhân viên trong phòng.
- Giải quyết hoặc không giải quyết c đề xuất của c nhân hay bộ phận khác dựa trên nội
qui, qui định Công ty và pháp luật hiệnnh.
- Được quyền kiểm tra chất vấn các Trưởng bộ phận liên quan nếu phát sinh ra những vấn đề có
liên quan đến sự thiệt hại của ng ty.
- Thừa uỷ nhiệm của BGĐ truyền đạt những chủ trương, chỉ thị của BGĐ, nhà nước để CNV am
hiểu thực hiện.
- u cầu mọi bộ phận trong Công ty báo o, thuyết minh, cung cấp dữ liệu chính thức để
Phòng hoàn tnh nhiệm vụ do BGĐ giao.
- Ap dụng các biện pháp tức thời để đề phòng và ngăn chận ngay các vụ việc có thể y ra hậu
quả nghiêm trọng làm thiệt hại đến lợi ích của Công ty hoặc của người lao động.
- , sao y một số giấy tờ hành chánh được BGĐ uỷ quyền.
- c thông báo thực hiệnc nhiệm vụ chuyên môn của Phòng HC.
BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG
PHÒNG HÀNH CNH
tài liệu: 6.04.2
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban nh: 15/02/08
- Thừa ủy nhiệm của BGĐ truyền đạt c chỉ đạo, chỉ thị đến các bộ phận, tổ chức phối hợp
điều khiểnc bộ phận thực hiện theo đúng nội dung chỉ đạo, chỉ thị BGĐ.
3. o cáo và uỷ quyền:
- o cáo cho Ban Giám đốc về công tác hành cnh theo nhiệm vụ được giao định kỳ tuần,
tháng, quí, 6 tháng, năm và báoo các trường hợp đột xuất hoặc các nhiệm vụ do Ban Gm
đốc giao.
- Khi vắng mặt thì uỷ quyền lại cho một nhân viên trong Png thực hiện.
4. Tu chuẩn:
4.1 Trình độ học vấn/chuyên môn:
- Tốt nghiệp đại học kinh tế, quản trị, hành chánh, luật trở lên.
- Vi tính văn phòng tương đương B trở lên.
4.2 Kỹ năng:
- Kỹ năngnh đạo nhân viên.
- Kỹ năng lập kế hoạch.
- Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc.
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
4.3 Kinh nghiệm:
- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong côngc quản trị hành chánh.
- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
4.4 Phẩm chất cá nn:
- khả năng chịu áp lực cao trong công việc.
- Trung thực, dũng cảm, nhiệt tình côngc.
- ng tạo trong công việc.
Bảng mô tả công việc của trưởng phòng hành chính
Các biểu mẫu văn bản hành chính nhân sự - Biểu mẫu quy chế tổ chức phòng hành chính - Bảng mô tả công việc của trưởng phòng hành chính
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1087 Lượt xem: 170555
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 204 Lượt xem: 115581
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 74 Lượt xem: 81551
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 327 Lượt xem: 71506
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 53737
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 45 Lượt xem: 47700
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 60 Lượt xem: 44756