Thành viên docx2013

Bảng đơn vị đo độ dài.

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống
Thành viên docx2013

Bảng đơn vị đo độ dài.

- 12 tháng trước
3,032
Báo lỗi

A- Mục tiêu:
- HS làm quen với bảng đơn vị đo độ dài. Thuộc bảng đơn vị đo
độ dài theo thứ tự từ lớn đến bé, từ bé đến lớn. Thực hiện các phép nhân,
chia với đơn vị đo độ dài.
- Rèn Kn ghi nhớ và tính toán cho HS.
- GD HS chăm học để ứng dụng vào thực tế.
B- Đồ dùng:
GV : Bảng phụ - Phiếu HT
HS : SGK
C- Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động dạy
1/ Tổ chức:
2/ Kiểm tra:
1hm = .....dam
1dam = ....m
- 3 HS àm trên bảng
- HS khác nhận xét. - Rèn Kn
- Hát
Hoạt động học

Nội dung

Bảng đơn vị đo độ dài.

A- Mục tiêu:

- HS làm quen với bảng đơn vị đo độ dài. Thuộc bảng đơn vị đo

độ dài theo thứ tự từ lớn đến bé, từ bé đến lớn. Thực hiện các phép nhân,

chia với đơn vị đo độ dài.

- Rèn Kn ghi nhớ và tính toán cho HS.

- GD HS chăm học để ứng dụng vào thực tế.

B- Đồ dùng:

GV : Bảng phụ - Phiếu HT

HS : SGK

C- Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động dạy Hoạt động học

1/ Tổ chức:

2/ Kiểm tra:

1hm = .....dam

1dam = ....m

- Hát

- 3 HS àm trên bảng

- HS khác nhận xét. - Rèn Kn

1hm = ....m

- Nhận xét, cho điểm.

3/ Bài mới:

a) HĐ 1: GT bảng đơn vị đo độ dài.

- Vẽ bảng đơn vị đo độ dài như

SGK( chưa điền thông tin)

- Em hãy điền các đơn vị đo độ dài

đã học?

+ GV nêu: Trong các đơn vị đo độ

dài thì mét được coi là đơn vị cơ

bản.

- Lớn hơn mét có những đơn vị đo

nào?

+ Ta viết những đơn vị này vào bên

trái của cột mét.

- đơn vị nào gấp mét 10 lần?

+ GV ghi: 1dam = 10m

ghi nhớ và tính toán cho HS.

- GD HS chăm học để ứng

dụng vào thực tế.

- HS điền

- Là : km, hm, dam.

- Là : dam

- Đơn vị nào gấp mét 100 lần?

- 1hm bằng bao nhiêu dam?

+ GV ghi: 1hm = 10dam = 100 m.

+ Tương tự với các đơn vị còn lại.

b) HĐ 2: Thực hành.

* Bài 1; 2: Làm miệng

- Chữa bài, cho điểm.

* Bài 3:

- Muốn tính 32dam x 3 ta làm ntn?

- Chấm bài, nhận xét.

4/ Củng cố:

- Đọc bảng đơn vị đo độ dài?

* Dặn dò: Ôn lại bài.

- HS đọc

- Là hm

- 1hm = 10dam

- HS đọc

- HS đọc bảng đơn vị đo độ dài.

- HS tự làm bài- 2 HS làm trên

bảng

- Đổi vở- Kiểm tra

+ Làm vở

- Ta lấy 32 x 3 được 96 rồi viết tên

đơn vị vào

25 m x 2 = 50m 15km x 4 =

60km

36hm : 3 = 12hm 70km : 7 =

10km

34cm x 6 = 204cm 55dm : 5 =

11dm

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang