Tài liệu

BẢNG CỘNG VÀ TRỪ TRONG PHẠM VI 10

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2052     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 10
Tài liệu BẢNG CỘNG VÀ TRỪ  TRONG PHẠM VI 10 - tài liệu, sách iDoc.VnBẢNG CỘNG VÀ TRỪ TRONG PHẠM VI 10,. MỤC TIÊU :     + Giúp học sinh :   -Củng cố bảng cộng trừ trong phạm vi 10 .Biết vận dụng để làm toán     - Củng cố nhận biết…
background image

Tên Bài Dạy : BẢNG CỘNG VÀ TRỪ 

TRONG PHẠM VI 10 

 

I. MỤC TIÊU :  

  +  Giúp  học  sinh  :    -Củng  cố  bảng  cộng  trừ  trong  phạm  vi  10  .Biết  vận 

dụng để làm toán  

                                - Củng cố nhận biết về mối quan hệ giữa phép cộng và 

phép trừ   

                                - Tiếp tục củng cố và phát triển kỹ năng xem tranh vẽ, 

đọc và giải bài toán tương ứng . 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 

 +Vẽ trên bảng phụ bài tập 2 / 87  - 3 / 87  ( phần b) – Tranh bài tập 3a) / 87  

 + Bộ thực hành toán . 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 

1.Ổn Định : 

+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập  

2.Kiểm tra bài cũ : 

background image

+ Gọi 2 em học sinh đọc lại bảng trừ  trong phạm vi 10 – 2 học sinh 

đọc phép cộng phạm vi 10  

+ 3 học sinh lên bảng :  

8   +  = 10        3 + 7  10        10 – 1     9  + 1      

10 -   = 2         4 + 3   8             8 – 3   7 – 3  

10 -   = 8         10 - 4  5             5 + 5   10 – 0  

 

+Nhận xét, sửa bài chung nhắc nhở cách làm từng loại bài  

+ Nhận xét bài cũ - Ktcb bài mới  

    3.   Bài mới :   

TG 

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC 

SINH 

 

Hoạt động 1 :  Củng cố bảng cộng trừ 

trong phạm vi 10.  

Mt :On bảng cộng và bảng trừ đã học  

-Yêu cầu học sinh đọc thuộc lòng các 

bảng cộng bảng trừ phạm vi 10 đã học  

-Hỏi  miệng  –  gọi  học  sinh  trả  lời 

 

 

-8 em đọc thuộc  

 

8 + 2 =   , 3 + 7 =   , 10  - 2  =   

background image

nhanh một số phép tính  

-Nhận  xét,  tuyên  dương  học  sinh  học 

thuộc các bảng cộng trừ  

 

Hoạt  động  2  :    Củng cố  mối  quan  hệ 

giữa phép cộng và trừ. 

Mt : Thành lập và ghi nhớ bảng cộng, 

trừ phạm vi 10  

-Giáo viên yêu cầu học sinh mở SGK 

làm các phép tính, tự điền số vào chỗ chấm  

-Giáo  viên  hướng  dẫn  cho  học  sinh 

biết  cách  sắp  xếp  các  công  thức  tính  trên 

bảng vừa thành lập và nhận biết quan hệ giữa 

các phép tính cộng trừ  

Hoạt động 3 :   Thực hành  

Mt :Biết làm tính cộng trừ phạm vi 10, 

phát triển kỹ năng xem tranh, đọc và giải bài 

toán tương ứng. 

-Giáo  viên  hướng  dẫn  học  sinh  lần 

lượt làm các bài tập  

 

, 10  -  7 =  

9-  3  =  ,  - 3 = 7  ,    - 5 = 5  

 

 

 

 

-Học  sinh  điền  số  vào  bảng 

cộng,trừ 10 bằng bút chì  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Học sinh tự làm bài vào vở Btt  

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

BẢNG CỘNG VÀ TRỪ TRONG PHẠM VI 10

. MỤC TIÊU :  
  + Giúp học sinh :  
-Củng cố bảng cộng trừ trong phạm vi 10 .Biết vận dụng để làm toán  
  - Củng cố nhận biết về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ   
- Tiếp tục củng cố và phát triển kỹ năng xem tranh vẽ, đọc và giải bài toán tương ứng .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 +Vẽ trên bảng phụ
 + Bộ thực hành toán

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2052     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 188 Lượt xem: 61063
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 565 Lượt xem: 54012
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 30 Lượt xem: 53780
Có thể bạn quan tâm