Tài liệu

Bảng Chữ Cái Tiếng Thái Lan ( Đơn Giản Dễ Học)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 48247     Tải về: 4     Lượt mua: 1    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Bảng Chữ Cái Tiếng Thái Lan ( Đơn Giản Dễ Học) - tài liệu, sách iDoc.VnBảng chữ cái tiếng thái, đơn giảin , dễ học
Thai alphabet (อักษรไทย)
Created by Simon Ager, Omniglot.comthe guide to writing systems and languages
Consonants (พย ชนะ)
กไก ขไข ฃขวด ค ควาย ฅ คน ฆ ระฆัง ง ง จ จาน
ko kai kho khai kho khuat kho khwai kho khon
kho ra-
khang
ngo ngu cho chan
(chicken) (egg) (bottle)*
(water
buffalo)
(person)* (bell) (snake) (plate)
k/k kh/k kh/k kh/k kh/k kh/k ng/ng ch/t
[ k/k ] [ kʰ/k ] [ kʰ/k ] [ kʰ/k ] [ kʰ/k ]
[ kʰ/k ] [ ŋ/ŋ ] [ ʨ/t ]
low high high low low low low mid
ฉ ฉิ ช ช าง ซ โซ ฌ เฌอ
หญ
ฎ ชฏา ฏ ปฏัก ฐ ฐาน
cho ching cho chang so so cho choe yo ying do cha-da to pa-tak tho than
(cymbals) (elephant) (chain) (tree) (woman) (headdress) (goad) (base)
ch/- ch/t s/t ch/- y/n d/t t/t th/t
[ ʨ/- ] [ ʨ/t ] [ s/t ] [ tɕʰ/- ] [ j/n ] [ d/t ] [ t/t ] [ tʰ/t ]
high low low low low mid mid high
ฑ มณโฑ ฒ ผ เฒ ณ เณร เด็
ทหาร
ธ ธง
tho montho
tho phu-
thao
no nen do dek to tao tho thung
tho
thahan
tho thong
(Mandodari) (elder)
(novice
monk)
(child) (turtle) (sack) (soldier) (flag)
th/t th/t n/n d/t t/t th/t th/t th/t
[ tʰ/t ] [ tʰ/t ] [ n/n ] [ d/t ] [ t/t ] [ tʰ/t ] [ tʰ/t ] [ tʰ/t ]
low low low mid mid high low low
Notes
The sounds represented by some consonants change when they are used at the end of a
syllable (indicated by the letters on the right of the slash). Some consonants can only be used
at the beginning of a syllable.
Duplicate consonants represent different Sanskrit and Pali consonants sounds which are
pronounced identically in Thai.
Bảng Chữ Cái Tiếng Thái Lan ( Đơn Giản Dễ Học)
Bảng chữ cái tiếng thái, đơn giảin , dễ học
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 48247     Tải về: 4     Lượt mua: 1    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập môn Tài chính doanh nghiệp Lượt tải: 131 Lượt xem: 33264
Mẫu viết lời cảm ơn trong báo cáo Lượt tải: 23 Lượt xem: 20929
tai lieu Lượt tải: 0 Lượt xem: 17497
GIÁO TRÌNH MARKETING NGÂN HÀNG Lượt tải: 82 Lượt xem: 10645