Tài liệu

Bảng Chữ Cái Tiếng Thái Lan ( Đơn Giản Dễ Học)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 33508     Tải về: 2     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Bảng Chữ Cái Tiếng Thái Lan ( Đơn Giản Dễ Học) - tài liệu, sách iDoc.VnBảng Chữ Cái Tiếng Thái Lan ( Đơn Giản Dễ Học),Bảng chữ cái tiếng thái, đơn giảin , dễ học
Thai alphabet (อักษรไทย)
Created by Simon Ager, Omniglot.comthe guide to writing systems and languages
Consonants (พย ชนะ)
กไก ขไข ฃขวด ค ควาย ฅ คน ฆ ระฆัง ง ง จ จาน
ko kai kho khai kho khuat kho khwai kho khon
kho ra-
khang
ngo ngu cho chan
(chicken) (egg) (bottle)*
(water
buffalo)
(person)* (bell) (snake) (plate)
k/k kh/k kh/k kh/k kh/k kh/k ng/ng ch/t
[ k/k ] [ kʰ/k ] [ kʰ/k ] [ kʰ/k ] [ kʰ/k ]
[ kʰ/k ] [ ŋ/ŋ ] [ ʨ/t ]
low high high low low low low mid
ฉ ฉิ ช ช าง ซ โซ ฌ เฌอ
หญ
ฎ ชฏา ฏ ปฏัก ฐ ฐาน
cho ching cho chang so so cho choe yo ying do cha-da to pa-tak tho than
(cymbals) (elephant) (chain) (tree) (woman) (headdress) (goad) (base)
ch/- ch/t s/t ch/- y/n d/t t/t th/t
[ ʨ/- ] [ ʨ/t ] [ s/t ] [ tɕʰ/- ] [ j/n ] [ d/t ] [ t/t ] [ tʰ/t ]
high low low low low mid mid high
ฑ มณโฑ ฒ ผ เฒ ณ เณร เด็
ทหาร
ธ ธง
tho montho
tho phu-
thao
no nen do dek to tao tho thung
tho
thahan
tho thong
(Mandodari) (elder)
(novice
monk)
(child) (turtle) (sack) (soldier) (flag)
th/t th/t n/n d/t t/t th/t th/t th/t
[ tʰ/t ] [ tʰ/t ] [ n/n ] [ d/t ] [ t/t ] [ tʰ/t ] [ tʰ/t ] [ tʰ/t ]
low low low mid mid high low low
Notes
The sounds represented by some consonants change when they are used at the end of a
syllable (indicated by the letters on the right of the slash). Some consonants can only be used
at the beginning of a syllable.
Duplicate consonants represent different Sanskrit and Pali consonants sounds which are
pronounced identically in Thai.
Bảng Chữ Cái Tiếng Thái Lan ( Đơn Giản Dễ Học)

Bảng chữ cái tiếng thái, đơn giảin , dễ học

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 33508     Tải về: 2     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
luyện thi năng lực các cấp n1,n2,n3,n4 Lượt tải: 163 Lượt xem: 14203
Những câu Tiếng Nhật thông dụng! Lượt tải: 210 Lượt xem: 11544
1000 chữ Kanji Lượt tải: 191 Lượt xem: 11511
Có thể bạn quan tâm
1000 chữ Kanji Lượt tải: 191 Lượt xem: 11511
Luyện thi năng lực Nhật ngữ bunpou N3 Lượt tải: 67 Lượt xem: 8362
Luyện thi năng lực Nhật Ngữ kanji N3 Lượt tải: 64 Lượt xem: 7486
tài liệu tiếng nhật n1 và n2 Lượt tải: 43 Lượt xem: 6861
BẢNG CHIA ĐỘNG TỪ TIẾNG NHẬT Lượt tải: 60 Lượt xem: 6708