Thành viên anhquyet

Bàn về Thể thức văn bản

- 11/17/2011
Chia sẻ
/20 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (20 trang)
Thành viên anhquyet

Bàn về Thể thức văn bản

- 11/17/2011
8,457
Báo lỗi

2.1. Khái niệm văn bản.
2.1.1 Khái niệm thể thức văn bản.
Thể thức văn bản là tập hợp các thành phần cấu thành văn bản, bao gồm những thành phần chung áp dụng đối với các loại văn bản và các thành phần bổ sung trong những trường hợp cụ thể hoặc đối với một số loại văn bản nhất định theo quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và hướng dẫn tại Thông tư này.
2.1.2.Ý nghĩa của việc qui định thể thức văn bản.
Việc quy định thể thức văn bản có ý nghĩa rất lớn trong việc đảm bảo cho văn bản có hiệu lực pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng văn bản trong quá trình hoạt động của cơ quan. Cụ thể là :
- Việc qui định thể thức văn bản đảm bảo nguyên tắc tổ chức thống nhất của nhà nước, tính chính xác, bí mật và giá trị pháp lý cho văn bản.
- Quy định thể thức văn bản để đảm bảo quyền hạn của người ban hành văn bản và quyền lực của văn bản.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang