Tài liệu

Bài toán về tìm hai số khi biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của hai số đó.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2355     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Bài toán về tìm hai số khi biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của hai số đó. - tài liệu, sách iDoc.VnBài toán về tìm hai số khi biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của hai số đó.,Bài toán về tìm hai số khi biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của hai số đó. 1- Tổng hai số bằng 1480. Số lớn gấp 4 lần số bé. Tìm…
background image

Bài toán về tìm hai số khi biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của hai số đó. 

1- Tổng hai số bằng 1480. Số lớn gấp 4 lần số bé. Tìm hai số đó. 

2- Một cửa hàng bán vải hai ngày bán được 540m vải. Ngày thứ nhất bán 

gấp rưỡi ngày thứ hai. Hỏi mỗi ngày bán được bao nhiêu m vải? 

3- Tìm hai số có tổng bằng tích của số bé nhất có hai chữ số với số lớn nhất 

có hai chữ số. Số bé bằng 2/3 số lớn. 

4- Tìm hai số có hiệu bằng tổng của số bé nhất có ba chữ số với số bé nhất 

có hai chữ số. Số bé bằng 3/5 số lớn. 

5- Một cửa hàng ngaỳ thứ nhất nhập 78 bao gạo, ngày thứ hai nhập 91 bao 

gạo. Biết ngày thứ hai nhập hơn ngày thứ nhất 591,5 kg gạo. Hỏi mỗi ngày 

nhập bao nhiêu kg gạo? 

6- Hai lớp 5A và 5B mua chung 616 quyển vở. Lớp 5A có 45 học sinh, lớp 

5B có 43 học sinh. Biết mỗi học sinh mua số vở như nhau và giá mỗi quyển 

vở là 2200 đồng. Tính số tiền mỗi lớp phải trả. 

7- Hiệu của hai số là 20,01. Biết số thứ nhất bằng 5/8 số thứ hai. Tìm hai số 

đó. 

8- Một trường có 1370 học sinh. Cứ có 3 nam sinh thì có 2 nữ sinh. Tính số 

nam sinh và nữ sinh của trường đó. 

9- Một trường tiểu học có 1470 học sinh. Biết số nam sinh bằng 75% số nữ 

sinh. Tính số nam sinh và nữ sinh của trường đó. 

background image

10- Một phép trừ có hiệu số bằng 4 lần số trừ và tổng các số: số bị trừ, số trừ 

và hiệu số bằng 630. Tìm phép trừ đó. 

11- Một phép cộng có hai số hạng. Biết số hạng thứ nhất bằng 4 lần số hạng 

thứ hai và tổng các số: số hạng thứ nhất, số hạng thứ hai và tổng bằng 480. 

Tìm phép cộng đó. 

12- Cho hai số lẻ mà số lớn gấp 3 lần số bé. Biết giữa chúng có 13 số chẵn. 

Tìm hai số lẻ đó. 

13- Tổng của tử số và mẫu số của một phân số bằng 88. Sau khi rút gọn 

phân số đó ta được phân số 5/6. Hãy tìm phân số chưa rút gọn. 

14- Trung bình cộng của hai số bằng 2/3. Số bé bằng 2/3 số lớn. Tìm hai số 

đó. 

15- Một hình chữ nhật có chu vi 24cm, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Tìm 

diện tích HCN đó. 

16-Chu vi một miếng đất HCN là 294m và chiều dài bằng 5/2 chiều 

rộng.Tính diện tích HCN đó bằng a. 

17- Một cái sân HCN có chiều dài hơn chiều rộng 56m, chiều dài gấp 1,5 lần 

chiều rộng. Tính diện tích cái sân đó. 

18- Tìm hai số có tổng bằng 0,25 và thương của chúng cũng bằng 0,25. 

19- Tìm hai số có hiệu bằng 0,6 và thương của chúng cũng bằng 0,6. 

20- Thương của hai số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số. Hiệu của hai số đó thì bằng 

số lượng số có 3 chữ số. Tìm tích của hai số đó. 

background image

21- Hãy chia số 1998 thành ba số tỉ lệ thuận với 2; 3 và 4. 

22- Tìm ba số A, B, C tỉ lệ thuận với 3; 5; 7, biết hiệu của số lớn nhất và số 

bé nhất là 16. 

23- Cả ba ngày cửa hàng bán được 3780 kg gạo. Ngày thứ nhất bán được 

gấp đôi ngày thứ hai. Ngày thứ hai bán được gấp 3 lần ngày thứ ba. Hỏi mỗi 

ngày cửa hàng bán được bao nhiêu kg gạo? 

24- Một nhà máy có ba tổ công nhân gồm tất cả 108 người. Tổ một có số 

người gấp đôi tổ hai. Tổ ba có số người gấp ba tổ một. Hỏi mỗi tổ có bao 

nhiêu người? 

25- Bạn An có số tiền gấp đôi bạn Bình và bằng 1/3 bạn Châu. Hỏi mỗi 

người có bao nhiêu tiền biết Châu có hơn Bình 50 000 đồng. 

26-  Có ba ô tô chở hàng, ô tô thứ nhất chở bằng 3/4 ô tô thứ hai, ô tô thứ hai 

chở bằng 4/7 ô tô thứ ba. Hỏi mỗi ô tô chở được bao nhiêu tấn hàng, biết ô 

tô thứ ba chở nhiều hơn ô tô thứ hai 6,3 tấn hàng? 

27- Dựa vào sơ đồ tóm tắt sau, em hãy đặt một đề toán rồi giải: 

Đội thứ nhất: 

Đội thứ hai: 

Đội thứ ba: 

Đội thứ tư: 

Đội thứ năm: 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Bài toán về tìm hai số khi biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của hai số đó.

Bài toán về tìm hai số khi biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của hai số đó. 1- Tổng hai số bằng 1480. Số lớn gấp 4 lần số bé. Tìm hai số đó. 2- Một cửa hàng bán vải hai ngày bán được 540m vải. Ngày thứ nhất bán gấp rưỡi ngày thứ hai. Hỏi mỗi ngày bán được bao...

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2355     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 189 Lượt xem: 61543
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 30 Lượt xem: 54434
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 565 Lượt xem: 54282
Có thể bạn quan tâm