Tài liệu

Bài tiểu luận "Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế"

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 495     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 34
Tài liệu Bài tiểu luận "Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế" - tài liệu, sách iDoc.VnBài tiểu luận "Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế",Bài tiểu luận "Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế"Trong xu thế toàn cầu hoá quốc…
L I GI I THI U
Trong xu th toàn c u hoá qu c t hoá hi n nay, các qu c gia trên thế ế ế
gi i m c đ này hay m c đ khác đ u tuỳ thu c l n nhau, quan hớ ở
qua l i v i nhau.th n c nào đóng c a v i th gi i đi ng c l i xu ế ướ ế ượ
th c a th i đ i khó tránh kh i b r i vào l c h u, trái l i m c a h iế ơ
nh p kinh t qu c t tuy ph i tr giá nh t đ nh song đó yêu c u t t ế ế
y u h ng t i s phát tri n c a m i n c, m i qu c gia. ế ướ ướ
Đ ng tr c yêu c u ngày càng c p bách đó, Đ i h i Đ ng IX đã đ a ướ ư
ra văn ki n v v n đ xây d ng n n kinh t đ c l p t ch v i h i nh p ế
kinh t qu c t . Trong b i c nh hi n nay đ t v n đ xây d ng n n kinh tế ế ế
đ c l p t ch ch đ ng h i nh p kinh t qu c t hoàn toàn đúng ế ế
đ n và chính xác. Hai m t đó có m i quan h bi n ch ng v i nhau, b sung
cho nhau nh m phát tri n n n kinh t n c ta ngày càng v ng m nh theo ế ướ
đ nh h ng xã h i ch nghĩa. ư
Trên c s phép bi n ch ng v m i liên h ph bi n tôi vi t bài ti uơ ế ế
lu n này v i mong mu n m i ng i có m t cách nhìn sâu s c h n, c n k ườ ơ
h n, toàn di n h n v nh ng nguy c thách th c cũng nh th i c khiơ ơ ơ ư ơ
chúng ta tham gia vào quá trình h i nh p k t h p v i xây d ng n n kinh t ế ế
đ c l p t ch , nh h ng qua l i gi a vi c xây d ng n n kinh t đ c ưở ế
l p t ch v i h i nh p kinh t qu c t . ế ế
Trong khuôn kh h n h p c a m t bài ti u lu n tôi không th trình
bày t t c các v n đ liên quan đ n vi c xây d ng n n kinh t đ c l p t ế ế
ch h i nh p kinh t qu c t ch th đi sâu vào nghiên c u phân ế ế
tích m i quan h gi a chúng đ ng th i đ a ra nh ng gi i pháp, nh ng ki n ư ế
ngh nh m góp ph n hoàn thi n đ ng l i xây d ng n n kinh t đ c l p t ư ế
ch k t h p v i ch đ ng h i nh p kinh t qu c t . ế ế ế
1
Bài tiểu luận "Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế"

Bài tiểu luận "Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế"Trong xu thế toàn cầu hoá quốc tế hoá hiện nay, các quốc gia trên thế giới ở mức độ này hay mức độ khác đều tuỳ thuộc lẫn nhau, có quan hệ qua lại với nhau. Vì thế nước nào đóng cửa với thế giới là đi ngược lại xu thế của thời đại và khó tránh khỏi bị rơi vào lạc hậu, trái lại mở cửa hội... Trong xu thế toàn cầu hoá quốc tế hoá hiện nay, các quốc gia trên thế giới ở mức độ này hay mức độ khác đều tuỳ thuộc lẫn nhau, có quan hệ qua lại với nhau. Vì thế nước nào đóng cửa với thế giới là đi ngược lại xu thế của thời đại và khó tránh khỏi bị rơi vào lạc hậu, trái lại mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế tuy có phải trả giá nhất định song đó là yêu cầu tất yếu hướng tới sự phát triển của mỗi nước, mỗi quốc gia.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
UCP 600 (Phiên bản tiếng việt) Lượt tải: 291 Lượt xem: 28931
UCP 600 ( Phòng thương mại quốc tế ) Lượt tải: 141 Lượt xem: 20060
Trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế Lượt tải: 152 Lượt xem: 18084
Có thể bạn quan tâm
Trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế Lượt tải: 152 Lượt xem: 18084
Bài giảng kinh tế quốc tế Lượt tải: 124 Lượt xem: 15157
Tổng quan về quỹ tiền tệ quốc tế IMF Lượt tải: 152 Lượt xem: 15084