Tài liệu

Bài tiểu luận môn Triết học Mac-Lenin

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 760     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 18
Tài liệu Bài tiểu luận môn Triết học Mac-Lenin - tài liệu, sách iDoc.Vn
Bài tiểu luận môn Triết học Mac-Lenin
Vấn đề con người luôn là chủ đề trung tâm của lịch sử triết học từ cổ đại đến hiện đại. Triết học Mác - Lênin nhằm giải quyết những nội dung liên quan đến con người như bản chất con người là gì? Vị trí, vai trò của con người đối với thế giới như thế nào? Mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội trong đời sống con người ... Tất cả những vấn đề trên, về thực chất là học thuyết giải phóng con người, hướng tới mục đích vì con người - chủ thể của lịch sử, xã hội, thể hiện bản chất cách mạng và khoa học của triết học Mác - Lênin
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm