Tài liệu

BÀI THỰC HÀNH 1 TÍNH AXIT - BAZƠ - PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7588     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu BÀI THỰC HÀNH 1 TÍNH AXIT - BAZƠ - PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI - tài liệu, sách iDoc.VnBÀI THỰC HÀNH 1 TÍNH AXIT - BAZƠ - PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI,Củng cố các kiến thức về axit - bazơ và điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi trong dung dịch các chất điện li. 2. Kỹ năng: Rèn luyện…
background image

§ BÀI THỰC HÀNH 1  

TÍNH AXIT - BAZƠ - PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI  

ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI 

 

I. Mục tiêu bài học 

1.  Kiến thức:  Học sinh biết : 

-  Củng cố các kiến thức về axit - bazơ và điều kiện xảy ra phản ứng trao 

đổi trong dung dịch các chất điện li. 

2.  Kỹ năng:  Rèn luyện kỹ năng: 

-  Thao tác thực hành an toàn, chính xác. 

-  Kỹ năng quan sát và giải thích hiện tượng 

II. Phương pháp giảng dạy 

-  Sử dụng phương pháp đàm thoại kết hợp với phương tiện trực quan. 

III. Chuẩn bị 

1.  Giáo viên:  

-  Dụng cụ: 

  Đĩa thuỷ tinh. 

 

 

- Đèn cồn. 

  Ống hút. 

 

 

 

- Cốc thuỷ tinh 250ml 

  Kẹp hoá chất. 

 

 

- Bộ giá thí nghiệm. 

-  Hoá chất: 

background image

  Dung dịch HCl 0,1M. 

 

- Giấy đo pH. 

  Dung dịch Na2CO3. 

 

 

- Dung dịch CaCl2. 

  Dung dịch NH3.   

 

- Dung dịch phenolphtalein. 

  Dung dịch CH3COOH. 

2.  Học sinh 

-  Cần chuẩn bị trước nội dung tường trình học ở nhà. 

IV. Tiến trình lên lớp 

1.  Ổn định lớp 

2.  Nội dung thực hành 

Hoạt động của giáo viên 

Nội dung  

Hoạt động 1 Giáo viên giới thiệu 

nội dung yêu cầu của buổi thực 

hành - Kiểm tra chuẩn bị của học 

sinh. 

GV hướng dẫn học sinh lắp ráp 

dụng cụ, cách đun để tránh vỡ ống 

nghiệm. Chú ý các hoá chất độc 

hại. 

Hoạt động 2 Thí nghiệm 1: Tính 

I. Nội dung thí nghiệm và cách tiến 

hành 

Thí nghiệm 1 Tính axit - bazơ 

a. Đặt một mẫu chỉ thị pH lên mặt 

kính đồng hồ. Nhỏ lên mẩu giấy đó 

một giọt dung dịch HCl 0,10M. So 

sánh với mẩu giấy chuẩn đê biết giá trị 

pH. 

b. Làm tương tự như trên nhưng thay 

background image

axit - bazơ. 

 

Hoạt động 3 Thí nghiệm 2: Phản 

ứng trao đổi ion trong dung dịch 

các chất điện li. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 4 Viết tường trình. 

 

Hoạt động 5  Giáo viên nhận xét 

dung dịch HCl lần lượt bằng dung dịch 

CH3COOH 0,1M, NaOH 0,1M, NH3 

0,1M. 

Thí nghiệm 2 Phản ứng trao đổi ion 

trong dung dịch các chất điện li. 

a. Cho khoảng 2ml dung dịch Na2CO3 

đặc vào ống nghiệm đựng khoảng 2ml 

dung dịch CaCl2 đặc. Nhận xét hiện 

tượng xảy ra. 

b. Hoà tan kết tủa thu được ở thí 

nghiệm 2a bằng dung dịch HCl loãng. 

Nhận xét các hiện tượng xảy ra. 

c. Một ống nghiệm đựng khoảng 2ml 

dung dịch NaOH loãng. Nhỏ vào đó 

vài giọt dung dịch phenolphtalein. 

Nhận xét màu của dung dịch. Nhỏ từ 

từ dung dịch HCl loãng vào ống 

nghiệm trên, vừa nhỏ vừa lắc cho đến 

khi mất màu. Giải thích hiện tượng 

xảy ra. 

Liên hệ quảng cáo

BÀI THỰC HÀNH 1 TÍNH AXIT - BAZƠ - PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI

Củng cố các kiến thức về axit - bazơ và điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi trong dung dịch các chất điện li. 2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng: - Thao tác thực hành an toàn, chính xác. - Kỹ năng quan sát và giải thích hiện tượng II. Phương pháp giảng dạy - Sử dụng phương pháp đàm thoại kết hợp với phương tiện trực quan.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
200 bài tập hóa lớp 8 chọn loc Lượt tải: 630 Lượt xem: 47873
Kiến thức hóa hữu cơ lớp 11 Lượt tải: 380 Lượt xem: 24803
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG Lượt tải: 248 Lượt xem: 22635
báo cáo thực hành hóa đại cương Lượt tải: 16 Lượt xem: 17723
Có thể bạn quan tâm