Thành viên idoc2012

BÀI THỰC HÀNH 1 TÍNH AXIT - BAZƠ - PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI

- 10/16/2012
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (4 trang)
Thành viên idoc2012

BÀI THỰC HÀNH 1 TÍNH AXIT - BAZƠ - PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI

- 10/16/2012
12,019
Báo lỗi

Củng cố các kiến thức về axit - bazơ và điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi trong dung dịch các chất điện li. 2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng: - Thao tác thực hành an toàn, chính xác. - Kỹ năng quan sát và giải thích hiện tượng II. Phương pháp giảng dạy - Sử dụng phương pháp đàm thoại kết hợp với phương tiện trực quan.

Nội dung
Microsoft Word - BÀI THỰC HÀNH 1.doc

§ BÀI THỰC HÀNH 1

TÍNH AXIT - BAZƠ - PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI

ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức: Học sinh biết :

- Củng cố các kiến thức về axit - bazơ và điều kiện xảy ra phản ứng trao

đổi trong dung dịch các chất điện li.

2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng:

- Thao tác thực hành an toàn, chính xác.

- Kỹ năng quan sát và giải thích hiện tượng

II. Phương pháp giảng dạy

- Sử dụng phương pháp đàm thoại kết hợp với phương tiện trực quan.

III. Chuẩn bị

1. Giáo viên:

- Dụng cụ:

 Đĩa thuỷ tinh. - Đèn cồn.

 Ống hút. - Cốc thuỷ tinh 250ml

 Kẹp hoá chất. - Bộ giá thí nghiệm.

- Hoá chất:

 Dung dịch HCl 0,1M. - Giấy đo pH.

 Dung dịch Na2CO3. - Dung dịch CaCl2.

 Dung dịch NH3. - Dung dịch phenolphtalein.

 Dung dịch CH3COOH.

2. Học sinh

- Cần chuẩn bị trước nội dung tường trình học ở nhà.

IV. Tiến trình lên lớp

1. Ổn định lớp

2. Nội dung thực hành

Hoạt động của giáo viên Nội dung

Hoạt động 1 Giáo viên giới thiệu

nội dung yêu cầu của buổi thực

hành - Kiểm tra chuẩn bị của học

sinh.

GV hướng dẫn học sinh lắp ráp

dụng cụ, cách đun để tránh vỡ ống

nghiệm. Chú ý các hoá chất độc

hại.

Hoạt động 2 Thí nghiệm 1: Tính

I. Nội dung thí nghiệm và cách tiến

hành

Thí nghiệm 1 Tính axit - bazơ

a. Đặt một mẫu chỉ thị pH lên mặt

kính đồng hồ. Nhỏ lên mẩu giấy đó

một giọt dung dịch HCl 0,10M. So

sánh với mẩu giấy chuẩn đê biết giá trị

pH.

b. Làm tương tự như trên nhưng thay

axit - bazơ.

Hoạt động 3 Thí nghiệm 2: Phản

ứng trao đổi ion trong dung dịch

các chất điện li.

Hoạt động 4 Viết tường trình.

Hoạt động 5 Giáo viên nhận xét

dung dịch HCl lần lượt bằng dung dịch

CH3COOH 0,1M, NaOH 0,1M, NH3

0,1M.

Thí nghiệm 2 Phản ứng trao đổi ion

trong dung dịch các chất điện li.

a. Cho khoảng 2ml dung dịch Na2CO3

đặc vào ống nghiệm đựng khoảng 2ml

dung dịch CaCl2 đặc. Nhận xét hiện

tượng xảy ra.

b. Hoà tan kết tủa thu được ở thí

nghiệm 2a bằng dung dịch HCl loãng.

Nhận xét các hiện tượng xảy ra.

c. Một ống nghiệm đựng khoảng 2ml

dung dịch NaOH loãng. Nhỏ vào đó

vài giọt dung dịch phenolphtalein.

Nhận xét màu của dung dịch. Nhỏ từ

từ dung dịch HCl loãng vào ống

nghiệm trên, vừa nhỏ vừa lắc cho đến

khi mất màu. Giải thích hiện tượng

xảy ra.

buổi thí nghiệm. II. Viết tường trình

Nội dung thí nghiệm và cách tiến

hành.Viết phương trình dạng phân tử,

ion và ion rút gọn.

3. Dặn dò

- Chuẩn bị nội dung để ôn tập chương I.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang