Thành viên idoc2012

BÀI TẬP VỀ PHÓNG XẠ VÀ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/3 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

BÀI TẬP VỀ PHÓNG XẠ VÀ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

- 12 tháng trước
2,707
Báo lỗi

Hệ thống kiến thức và phương pháp giải Bài tập về PHÓNG xạ v phản ứng hạt NHÂN. 2. Rèn luyện kĩ năng phân tích bài toán dựa vào đề ra, các hiện tượng vật lí và các định luật bảo toàn (bảo toàn điện tích, bảo toàn số khối…) để giải các bài toán về phóng xạ và phản ứng hạt nhân. II.CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp giải bài tập 2. Lựa chọn bài tập đặc trưng

Nội dung

BÀI TẬP VỀ PHÓNG XẠ VÀ PHẢN ỨNG HẠT

NHÂN

I.MỤC TIÊU:

1. Hệ thống kiến thức và phương pháp giải Bài tập về PHÓNG xạ v phản ứng hạt NHÂN.

2. Rèn luyện kĩ năng phân tích bài toán dựa vào đề ra, các hiện tượng vật lí và các định

luật bảo toàn (bảo toàn điện tích, bảo toàn số khối…) để giải các bài toán về phóng xạ và

phản ứng hạt nhân.

II.CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp giải bài tập

2. Lựa chọn bài tập đặc trưng

3. Cc phiếu học tập

III.GỢI Ý PHƯƠNG PHÁP:

Tiết 1.

1) Bài toán về phương trình phản ứng hạt NHÂN, thực chất l Bài tốn p dụng cc định luật bảo

toàn (bảo toàn điện tích và bảo toàn số khối) để xác định khối lượng, hoặc số hạt nhân đ phn r,

hoặc chưa phân r tại một thời điểm nào đó; thông qua phương trình phản ứng hạt NHÂN. Để giải

được các bài toán như vậy, sự cần thiết đầu tiên là hoàn thiện phương trình phản ứng hạt NHÂN,

trn cơ sở các điều kiện của đề ra và các định luật bảo toàn.

+ Giáo viên lưu ý học sinh khi giải cc Bài tập về PHÓNG xạ v phản ứng hạt NHÂN cần lưu ý

một số điểm sau:

Các kiến thức cần để giải nhanh các bài toán này là:

+ Phương trình phản ứng hạt NHÂN:

+ Định luật bảo toàn điện tích: Z1 + Z2 = Z3 + Z4

+ Bảo tồn nuclơn (số A): A1+ A2 = A3 + A4

+ Từ cơng thức số mol: n = A

m Nn M N

   số hạt NHÂN N = n.NA

+ Số hạt NHÂN phn r trong thời gian t1 t2 l:

N = N1 - N2 = No(et1 - et2)

nếu t1 = 0  N = No(1 - et2).

2) Phóng xạ là hiện tượng Bàiến đổi hạt nhân, tự phát, ngẫu nhiên. Số hạt nhân phân r của một

nguồn giảm theo hm số mũ: 0 0 2 t

t T tN N e N

  (trong đó  là hằng số phóng xạ). Hoạt độ

phóng xạ có giá trị bằng số hạt nhân phân r trong 1s. 0 0 2 t

t TH N H e H    (với Ho = No).

Bài toán về độ phóng xạ thực chất là bài toán áp dụng công thức trên, cùng với một số cống thức

liên quan; để xác định các đai lượng trong công thức như: số hạt N tại một thời điểm t, hoặc độ

phóng xạ H và chu kì bn r T… Muốn giải nhanh Bài tốn loại ny, ngồi việc cần nắm vững cc cơng

thức của định luật phóng xạ, cịn cần nắm thm:

+ Khi cĩ cn bằng PHÓNG xạ: H1 = H2  1N1 = 2N2

+ Chu kì bn r: T1/2 = ln2 = 0,693 (sau một chu kì bn r T số hạt NHÂN PHÓNG xạ cịn lại 1/2

số ban đầu No)  T = 0,693/

Cc dạng PHÓNG xạ chính (quy luật dịch chuyển PHÓNG xạ)

IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1) Kiểm tra Bài cũ:

Viết các phương trình mơ tả phản ứng hạt NHÂN tổng qut p dụng cc định luật bảo toàn

diện tích và bảo toàn số khối cho phản ứng đó:

2) Bài mới:

Hoạt động 1: Cc Bài tập trắc nghiệm:

Tổ chức cho HS trả lờỉ các bài tập trắc nghiệm một số bài chọn câu đúng từ các công

thức đ được tóm tắt ở phạm đầu, các bài tập trắc nghiệm cho các tổ phải được đổi vị trí

các đại lượng mà GV đ chuẩn bị.

HS trong từng tồ trao đổi để trả lời theo yêu cầu của từng bài rồi nộp lại cho GV. Có thể

yêu cầu đại diện của từng tổ trình by phương án chọn của tổ mình cĩ giải thích. GV cng

cả lớp nhận xt v cho điểm từng tổ.

Hoạt động 2. Cc dạng tốn cụ thể:

GV có thể dùng các bài toán VD trong SGK để hướng dẫn cho cả lớp cùng làm. Trong khi đó

mọi 2 HS lên bảng giải dưới sự hướng dẫn của GV.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

1. Bài tập về phương trình phản ứng hạt

NHÂN:

+ GV đưa ra các bước giải bài toán về

phương trình phản ứng.

- Viết phương trình phản ứng p dụng cc

định luật bảo toàn.

- Tính toán các đại lượng

+ Học sinh linh hội kiến thức v ghi chp vo vở.

+ Trả lời cc Câu hỏi của GV

+ Phương trình phản ứng hạt NHÂN:

A1 A2 A3 A4 1 2 3 4Z Z Z ZX Y C D  

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang