Thành viên idoc2012

BÀI TẬP VỀ ĐỊNH LUẬT II NIUTƠN

- 05/02/2013
Chia sẻ
/3 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (3 trang)
Thành viên idoc2012

BÀI TẬP VỀ ĐỊNH LUẬT II NIUTƠN

- 05/02/2013
2,820
Báo lỗi

Tài liệu giảng dạy về vật lý đã được giảng dạy với mục đích cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất, có tính hệ thống liên quan tới vật lý. Thông qua tài liệu này giúp các bạn hệ thống lại kiến thức. Chúc các bạn thành công

Nội dung
Microsoft Word - BÀI TẬP VỀ ĐỊNH LUẬT II NIUTƠN.doc

BÀI TẬP VỀ ĐỊNH LUẬT II NIUTƠN

I. TÓM TẮT KIẾN THỨC:

Một vật chịu tác dụng của một lực sẽ thu gia tốc cùng hướng với lực,

tỉ lệ thuận với lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

Fa m

 

Trường hợp vật chịu nhiều lực tác dụng thì 1 2 ....F F F     

là hợp lực.

Đơn vị lực là Niutơn (N): F=ma

Tính a từ các công thức sau:

2 2 0 2asv v  ; 0v v at  ; 20 0

1 2

x x s v t at   

II. BÀI TẬP:

NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP

Bài 1 (10.12/tr33/SBT). Một

hợp lực 1N tác dụng vào một

vật có khối lượng 2kg lúc đầu

đứng yên, trong khoảng thời

gian 2s. Tính quãng đường mà

vật đi được trong khoảng thời

Theo định luật II Newton thì F=ma

Vậy 21 0,5( / ) 2

Fa m s m

  

Quãng đường mà vật đi được tính theo

công thức:

gian đó. 2 2 0

1 1 0,5.2 1( ) 2 2

s v t at m   

Bài 2 (10.13/tr33/SBT). Một

quả bóng có khối lượng 500g

đang nằm trên mặt đất thì bị đá

bằng một lực 250N. Nếu thời

gian quả bóng tiếp xúc với bàn

chân là 0,02s thì bóng sẽ bay đi

với tốc độ bằng bao nhiêu?

Gia tốc thu được của quả bóng là:

2250 500( / ) 0,5

Fa m s m

  

Tốc độ mà quả bóng bay đi là:

0 500.0,02 10( / )v v at m s   

Bài 3 (10.14/tr33/SBT). Một

vật có khối lượng 2kg chuyển

động thẳng nhanh dần đều từ

trạng thái nghỉ. Vật đi được

80cm trong 0,5s. Gia tốc của

vật và hợp lực tác dụng vào nó

bao nhiêu?

Vì vật chuyển động thẳng nhanh dần đều

nên:

2 2

0

2

1 1 .0,5 0,8( ) 2 2

6,4( / )

s v t at a m

a m s

   

 

Hợp lực tác dụng vào vật là:

F=ma=2.6,4=12,8(N)

Bài 4 (10.15/tr33/SBT). Một

lực không đổi tác dụng vào một

vật có khối lượng 5kg làm vận

tốc của nó tăng từ 2m/s đến

8m/s trong 3s. Hỏi lực tác dụng

Phương trình vận tốc của vật là:

0

2

2 .3 8( / ) 8 2 2( / )

3

v v at a m s

a m s

    

   

Lực tác dụng vào vật là: F=ma

vào vật là bao nhiêu? F=5.2=10(N)

Bài 5 (10.16/tr34/SBT). Một ô

tô đang chạy với tốc độ 60km/h

thì người lái xe hãm phanh, xe

đi tiếp được quãng đường 50m

thì dừng lại. Hỏi nếu ô tô chạy

với tốc độ 120km/h thì quãng

đường đi được từ lúc hãm

phanh đến khi dừng lại là bao

nhiêu? Giả sử lực hãm trong

hai trường hợp bằng nhau.

Với v01=60(km/h)=16,67(m/s), từ công

thức liên hệ ta suy ra gia tốc chuyển động:

2 2 0

2

2

2

0 16,67 2 .50 2,78( / )

v v as a

a m s

 

  

  

Với v02=120(km/h)=33,34(m/s),

2 2 02

2

2 '

0 33,34 2.( 2,78). ' ' 200( )

v v as s

s m

 

   

 

III. RÚT KINH NGHIỆM:

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang