Tài liệu

BÀI TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1408     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu BÀI TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU - tài liệu, sách iDoc.Vn
BÀI TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU
MỤC TIÊU 1. Kiến thức Nắm được các công thức trong chuyển động thẳng biến đổi đều. - Nắm được phương pháp giải bài tập về động học chất điểm. Biết cách vận dụng giải được bài tập trong chương trình. -
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - 13.doc

BÀI TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

A. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Nắm được các công thức trong chuyển động thẳng biến đổi đều.

- Nắm được phương pháp giải bài tập về động học chất điểm.

- Biết cách vận dụng giải được bài tập trong chương trình.

2. Kỹ năng

- Rèn luyện óc phân tích, tổng hợp và tư duy logic.

- Biết cách trình bày giải bài tập.

B. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

- Các đề bài tập trong SGK.

- Biên soạn câu hỏi kiểm tra các công thức của chuyển động thẳng biến đổi

đều dưới dạng trắc nghiệm.

- Biên soạn sơ đồ các bước cơ bản để giải một bài tập.

2. Học sinh

- Tìm hiểu cách chọn hệ quy chiếu.

- Xem lại kiến thức toán học giải phương trình bậc hai.

3. Gợi ý ứng dụng CNTT

- GV có thể soạn các câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra bài cũ.

- Mô phỏng các bước cơ bản để giải một bài tập, ví dụ minh họa.

- Biên soạn các câu hỏi, bài tập để củng cố bài giảng.

- Mô phỏng chuyển động và đồ thị của vật.

B. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1 (.....phút): Kiểm tra bài cũ.

Hướng dẫn của GV Hoạt động của HS

-Đặt câu hỏi cho HS.

-Yêu cầu 1 HS lên bảng vẽ dạng đồ thị.

-Nhận xét các câu trả lời. Làm rõ cách

chọn trục tọa độ, gốc thời gian.

-Viết phương trình của chuyển động

thẳng biến đổi đều? Công thức tính vận

tốc?

-Dạng đồ thị của phương trình tọa độ

theo thời gian? vận tốc theo thời gian?

-Nhận xét câu trả lời của bạn.

Hoạt động 2 (.......phút):Tìm hiểu các thông tin đề bài 1 SGK, đưa ra phương

pháp giải một bài tập.

Hướng dẫn của GV Hoạt động của HS

-Cho 1 HS đọc bài toán SGK. -Đọc đề bài trong SGK.

-Gợi ý, đặt câu hỏi cho HS làm việc cá

nhân thảo luận theo nhóm.

-Nhận xét đáp án, đưa ra các bước giải

bài toán.

-Làm việc cá nhân:

Tóm tắt các thông tin từ bài toán.

Tìm hiểu các kiến thức, các kĩ năng

liên quan đến bài toán yêu cầu.

-Thảo luận nêu các bước giải bài toán.

Hoạt động 3 (.....phút): Giải bài toán trình bày kết quả.

Hướng dẫn của GV Hoạt động của HS

-Hướng dẫn HS, cùng HS chọn hệ quy

chiếu, lập phương trình và vẽ đồ thị.

-Đặt các câu hỏi cho HS tính toán và lập

bảng biến thiên.

Yêu cầu HS trình bày kết quả dạng đồ

thị của nhóm.

-Gợi ý cho HS phân tích kết quả rút ra

kết luận.

-Chọn hệ quy chiếu.

-Lập phương trình chuyển động, công

thức tính vận tốc theo hệ quy chiếu đã

chọn.

-Lập bảng biến thiên (chú ý các vị trí

cắt trục tung và trục hoành); vẽ đồ thị

tọa độ, đồ thị vận tốc (H 7.1).

-Hoạt động nhóm: căn cứ vào đồ thị,

-Mô phỏng chuyển động của vật. mô tả chuyển động của vật: Từ đó ném

đến khi vật đến độ cao nhất và rơi

xuống.

Hoạt động 4 (......phút): Tìm hiểu đề bài 2 SGK.

Hướng dẫn của GV Hoạt động của HS

-Cho HS đề bài 2 SGK, xem H 6.4.

-Hướng dẫn HS cách tính.

-Nêu ý nghĩa của cách đo gia tốc. Cho

HS về nhà giải bài tập này.

-Đọc đề bài 2 SGK, xem H 6.4 SGK.

-Xem nhanh lời giải, trình bày cách

tính hiệu các độ dời?

- Cách đo gia tốc theo H 6.4 như thế

nào?

Hoạt động 5 (.....phút): củng cố bài giảng.

Hướng dẫn của GV Hoạt động của HS

-Nêu câu hỏi. Nhận xét câu trả lời của

các nhóm.

-Yêu cầu: HS xem đồ thị, trình bày đáp

án.

-Đành giá nhận xét kết quả giờ dạy.

-Thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi

trắc nghiệm nội dung đã chuẩn bị.

-Trình bày các bước cơ bản để giải một

bài toán?

Mô phỏng lại chuyển động của vật

trong bài?

Ghi nhận: Các bước giải, cách khảo sát

một chuyển động thẳng biến đổi đều.

Hoạt động 6 (......phút): Hướng dẫn về nhà.

Hướng dẫn của GV Hoạt động của HS

-Nêu câu hỏi và bài tập về nhà.

-Yêu cầu:HS chuẩn bị bài sau.

-Ghi câu hỏi và bài tập về nhà.

-Những chuẩn bị bài sau.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập môn XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ Lượt tải: 583 Lượt xem: 24684
GIÁO TRÌNH VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - TẬP 2 -… Lượt tải: 572 Lượt xem: 23214
Công thức vật lý lớp 10 Lượt tải: 183 Lượt xem: 21562