Chia sẻ Download
Tài liệu BÀI TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU
/6 trang
Thành viên idoc2012

BÀI TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

- 12 tháng trước
1,493
Báo lỗi

MỤC TIÊU 1. Kiến thức Nắm được các công thức trong chuyển động thẳng biến đổi đều. - Nắm được phương pháp giải bài tập về động học chất điểm. Biết cách vận dụng giải được bài tập trong chương trình. -

Nội dung
Microsoft Word - 13.doc

BÀI TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

A. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Nắm được các công thức trong chuyển động thẳng biến đổi đều.

- Nắm được phương pháp giải bài tập về động học chất điểm.

- Biết cách vận dụng giải được bài tập trong chương trình.

2. Kỹ năng

- Rèn luyện óc phân tích, tổng hợp và tư duy logic.

- Biết cách trình bày giải bài tập.

B. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

- Các đề bài tập trong SGK.

- Biên soạn câu hỏi kiểm tra các công thức của chuyển động thẳng biến đổi

đều dưới dạng trắc nghiệm.

- Biên soạn sơ đồ các bước cơ bản để giải một bài tập.

2. Học sinh

- Tìm hiểu cách chọn hệ quy chiếu.

- Xem lại kiến thức toán học giải phương trình bậc hai.

3. Gợi ý ứng dụng CNTT

- GV có thể soạn các câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra bài cũ.

- Mô phỏng các bước cơ bản để giải một bài tập, ví dụ minh họa.

- Biên soạn các câu hỏi, bài tập để củng cố bài giảng.

- Mô phỏng chuyển động và đồ thị của vật.

B. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1 (.....phút): Kiểm tra bài cũ.

Hướng dẫn của GV Hoạt động của HS

-Đặt câu hỏi cho HS.

-Yêu cầu 1 HS lên bảng vẽ dạng đồ thị.

-Nhận xét các câu trả lời. Làm rõ cách

chọn trục tọa độ, gốc thời gian.

-Viết phương trình của chuyển động

thẳng biến đổi đều? Công thức tính vận

tốc?

-Dạng đồ thị của phương trình tọa độ

theo thời gian? vận tốc theo thời gian?

-Nhận xét câu trả lời của bạn.

Hoạt động 2 (.......phút):Tìm hiểu các thông tin đề bài 1 SGK, đưa ra phương

pháp giải một bài tập.

Hướng dẫn của GV Hoạt động của HS

-Cho 1 HS đọc bài toán SGK. -Đọc đề bài trong SGK.

-Gợi ý, đặt câu hỏi cho HS làm việc cá

nhân thảo luận theo nhóm.

-Nhận xét đáp án, đưa ra các bước giải

bài toán.

-Làm việc cá nhân:

Tóm tắt các thông tin từ bài toán.

Tìm hiểu các kiến thức, các kĩ năng

liên quan đến bài toán yêu cầu.

-Thảo luận nêu các bước giải bài toán.

Hoạt động 3 (.....phút): Giải bài toán trình bày kết quả.

Hướng dẫn của GV Hoạt động của HS

-Hướng dẫn HS, cùng HS chọn hệ quy

chiếu, lập phương trình và vẽ đồ thị.

-Đặt các câu hỏi cho HS tính toán và lập

bảng biến thiên.

Yêu cầu HS trình bày kết quả dạng đồ

thị của nhóm.

-Gợi ý cho HS phân tích kết quả rút ra

kết luận.

-Chọn hệ quy chiếu.

-Lập phương trình chuyển động, công

thức tính vận tốc theo hệ quy chiếu đã

chọn.

-Lập bảng biến thiên (chú ý các vị trí

cắt trục tung và trục hoành); vẽ đồ thị

tọa độ, đồ thị vận tốc (H 7.1).

-Hoạt động nhóm: căn cứ vào đồ thị,

-Mô phỏng chuyển động của vật. mô tả chuyển động của vật: Từ đó ném

đến khi vật đến độ cao nhất và rơi

xuống.

Hoạt động 4 (......phút): Tìm hiểu đề bài 2 SGK.

Hướng dẫn của GV Hoạt động của HS

-Cho HS đề bài 2 SGK, xem H 6.4.

-Hướng dẫn HS cách tính.

-Nêu ý nghĩa của cách đo gia tốc. Cho

HS về nhà giải bài tập này.

-Đọc đề bài 2 SGK, xem H 6.4 SGK.

-Xem nhanh lời giải, trình bày cách

tính hiệu các độ dời?

- Cách đo gia tốc theo H 6.4 như thế

nào?

Hoạt động 5 (.....phút): củng cố bài giảng.

Hướng dẫn của GV Hoạt động của HS

-Nêu câu hỏi. Nhận xét câu trả lời của

các nhóm.

-Yêu cầu: HS xem đồ thị, trình bày đáp

án.

-Đành giá nhận xét kết quả giờ dạy.

-Thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi

trắc nghiệm nội dung đã chuẩn bị.

-Trình bày các bước cơ bản để giải một

bài toán?

Mô phỏng lại chuyển động của vật

trong bài?

Ghi nhận: Các bước giải, cách khảo sát

một chuyển động thẳng biến đổi đều.

Hoạt động 6 (......phút): Hướng dẫn về nhà.

Hướng dẫn của GV Hoạt động của HS

-Nêu câu hỏi và bài tập về nhà.

-Yêu cầu:HS chuẩn bị bài sau.

-Ghi câu hỏi và bài tập về nhà.

-Những chuẩn bị bài sau.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT