Tài liệu

BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH SỐ 1 (2 TIẾT) TÌM HIỂU HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4586     Tải về: 7     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH SỐ 1 (2 TIẾT) TÌM HIỂU HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU - tài liệu, sách iDoc.Vn
BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH SỐ 1 (2 TIẾT) TÌM HIỂU HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU
I. Mục đích, yêu cầu: Học sinh nắm các khái niệm đã học: - Biết xác định những việc cần làm trong hoạt động quản lí một công việc đơn giản. - Biết một số công việc cơ bản khi xây dựng một CSDL đơn giản.
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Ngày soạn giáo án: 18/08/2008

Giáo án tin 12 Trường THPT Tây Giang

Ngày soạn giáo án: 18/08/2008

BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH SỐ 1 (2 TIẾT)

TÌM HIỂU HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

I. Mục đích, yêu cầu: Học sinh nắm các khái niệm đã học:

- Biết xác định những việc cần làm trong hoạt động quản lí một công việc đơn giản.

- Biết một số công việc cơ bản khi xây dựng một CSDL đơn giản.

II Chuẩn bị :

1. Giáo viên: Sách GK tin 12, Sách GV tin 12, đĩa chứa các chương trình minh họa (quản lý học sinh:gv biên soạn), máy chiếu.

2. Học sinh: Tự tìm hiểu về nội quy thư viện một số thẻ/phiếu, sổ sách theo dõi quá trình quản lý sách và mượn/ trả sách của thư viện của trường mình.

III. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, hỏi đáp, đặt vấn đề, so sánh

IV.Các bước lên lớp

1.Ổn định tổ chức:

2.Kiểm tra bài cũ:

3. Tiến trình giảng dạy:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Ghi bảng

-Chia từng đối tượng cho các nhóm tìm hiểu các thuộc tính của đối tượng

-Chia từng đối tượng cho các nhóm tìm hiểu các thuộc tính của đối tượng

-Từng nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.

-Gọi các nhóm khác cho ý kiến đóng góp.

-Đưa ra kết luận:(chiếu các bảng đã chuẩn bị lên máy chiếu).

- Từng nhóm thảo luận nội dung đã được GV phân công.

-Từng nhóm cử đại diện trình bày các nội dung đã thảo luận.

-Từng nhóm góp ý kiến cho các nhóm khác.

-Quan sát và ghi chép.

- Từng nhóm thảo luận nội dung đã được GV phân công.

-Từng nhóm cử đại diện trình bày các nội dung chi tiết về hoạt động mượn/ trả sách.

-Các nhóm trao đổi bổ sung lẫn nhau.

-Quan sát và ghi chép.

-Các nhóm tìm các đối tượng đã tham gia vào quá trình quản lý sách và mượn/ trả sách.

-Từng nhóm nêu các đối tượng đã tìm ra

-Các nhóm thảo luận và thống nhất các thông tin chi tiết, cần thiết của đối tượng.

-Từng nhóm cử đại diện trình bày các nội dung đã thảo luận.

-Từng nhóm góp ý kiến cho các nhóm khác.

-Quan sát và ghi chép

-Các nhóm tiếp tục phát triển công việc: từ việc kiệt kê các thông tin về một đối tượng đến chuyeenrt thành thiết kế một bảng dữ liệu về đối tượng này.

-Các nhóm trình bày bảng của mình. Sau đó thống nhất hơn về các thuộc tính trong mỗi bảng.

- Ghi chép nội dung các bảng được chiếu trên bảng.

Bài:

TÌM HIỂU HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bài1: Tìm hiểu nội qui thư viện, thẻ thư viện, phiếu mượn-trả sách, sổ quản lý sách…của thư viện trường THPT

Bài 2: Kể tên các hoạt động chính của thư viện

- Các họat động chính của thư viện gồm:

+ Quản lí sách: gồm các hoạt động:

Nhập/xuất sách vào/ra

Thanh lí sách

Đền bù sách hoặc tiền

+ Mượn/trả sách: gồm các hoạt động:

Cho mượn

Nhận trả sách

Tổ chức thông tin về sách và tác giả

Bài 3: Liệt kê các đối tượng cần quản lý khi xây dựng CSDL THUVIEN.

Bài 4: Theo em, CSDL THU VIEN của thư viện trường em cần những bản nào? Mỗi bảng cần những cột nào?

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
hệ hỗ trợ ra quyết định Lượt tải: 94 Lượt xem: 8035
BÀI 30: TRUYỀN TIN QUA XINAP Lượt tải: 5 Lượt xem: 6733
Giáo trình Microsoft Access 2007 Lượt tải: 59 Lượt xem: 5175