Thành viên idoc2012

BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH SỐ 1 (2 TIẾT) TÌM HIỂU HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

- 10/06/2012
Chia sẻ
/3 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (3 trang)
Thành viên idoc2012

BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH SỐ 1 (2 TIẾT) TÌM HIỂU HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

- 10/06/2012
8,237
Báo lỗi

I. Mục đích, yêu cầu: Học sinh nắm các khái niệm đã học: - Biết xác định những việc cần làm trong hoạt động quản lí một công việc đơn giản. - Biết một số công việc cơ bản khi xây dựng một CSDL đơn giản.

Nội dung
Ngày soạn giáo án: 18/08/2008

Giáo án tin 12 Trường THPT Tây Giang

Ngày soạn giáo án: 18/08/2008

BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH SỐ 1 (2 TIẾT)

TÌM HIỂU HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

I. Mục đích, yêu cầu: Học sinh nắm các khái niệm đã học:

- Biết xác định những việc cần làm trong hoạt động quản lí một công việc đơn giản.

- Biết một số công việc cơ bản khi xây dựng một CSDL đơn giản.

II Chuẩn bị :

1. Giáo viên: Sách GK tin 12, Sách GV tin 12, đĩa chứa các chương trình minh họa (quản lý học sinh:gv biên soạn), máy chiếu.

2. Học sinh: Tự tìm hiểu về nội quy thư viện một số thẻ/phiếu, sổ sách theo dõi quá trình quản lý sách và mượn/ trả sách của thư viện của trường mình.

III. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, hỏi đáp, đặt vấn đề, so sánh

IV.Các bước lên lớp

1.Ổn định tổ chức:

2.Kiểm tra bài cũ:

3. Tiến trình giảng dạy:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Ghi bảng

-Chia từng đối tượng cho các nhóm tìm hiểu các thuộc tính của đối tượng

-Chia từng đối tượng cho các nhóm tìm hiểu các thuộc tính của đối tượng

-Từng nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.

-Gọi các nhóm khác cho ý kiến đóng góp.

-Đưa ra kết luận:(chiếu các bảng đã chuẩn bị lên máy chiếu).

- Từng nhóm thảo luận nội dung đã được GV phân công.

-Từng nhóm cử đại diện trình bày các nội dung đã thảo luận.

-Từng nhóm góp ý kiến cho các nhóm khác.

-Quan sát và ghi chép.

- Từng nhóm thảo luận nội dung đã được GV phân công.

-Từng nhóm cử đại diện trình bày các nội dung chi tiết về hoạt động mượn/ trả sách.

-Các nhóm trao đổi bổ sung lẫn nhau.

-Quan sát và ghi chép.

-Các nhóm tìm các đối tượng đã tham gia vào quá trình quản lý sách và mượn/ trả sách.

-Từng nhóm nêu các đối tượng đã tìm ra

-Các nhóm thảo luận và thống nhất các thông tin chi tiết, cần thiết của đối tượng.

-Từng nhóm cử đại diện trình bày các nội dung đã thảo luận.

-Từng nhóm góp ý kiến cho các nhóm khác.

-Quan sát và ghi chép

-Các nhóm tiếp tục phát triển công việc: từ việc kiệt kê các thông tin về một đối tượng đến chuyeenrt thành thiết kế một bảng dữ liệu về đối tượng này.

-Các nhóm trình bày bảng của mình. Sau đó thống nhất hơn về các thuộc tính trong mỗi bảng.

- Ghi chép nội dung các bảng được chiếu trên bảng.

Bài:

TÌM HIỂU HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bài1: Tìm hiểu nội qui thư viện, thẻ thư viện, phiếu mượn-trả sách, sổ quản lý sách…của thư viện trường THPT

Bài 2: Kể tên các hoạt động chính của thư viện

- Các họat động chính của thư viện gồm:

+ Quản lí sách: gồm các hoạt động:

Nhập/xuất sách vào/ra

Thanh lí sách

Đền bù sách hoặc tiền

+ Mượn/trả sách: gồm các hoạt động:

Cho mượn

Nhận trả sách

Tổ chức thông tin về sách và tác giả

Bài 3: Liệt kê các đối tượng cần quản lý khi xây dựng CSDL THUVIEN.

Bài 4: Theo em, CSDL THU VIEN của thư viện trường em cần những bản nào? Mỗi bảng cần những cột nào?

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang