Chia sẻ 1,000 VNĐ
Tài liệu Bài tập và lời giải môn Xác suất có điều kiện
Tài liệu này có phí 1,000 VNĐ

bạn cần mua tài liệu để được xem đầy đủ nội dung

Tài liệu này có thể xem trước 1 trang

/2 trang
Thành viên idoc2012

Bài tập và lời giải môn Xác suất có điều kiện

- 12 tháng trước
4,395
Báo lỗi

Tài liệu tham khảo về một số Bài tập có kèm theo lời giải môn Xác suất có điều kiện dành cho sinh viên khối ngành kinh tế rèn luyện và củng cố kiến thức đã học.

Nội dung
Xác suất có điều kiện

Xác suất có điều kiện

Bài tập :Một lớp có 60 em học sinh, 40 em có y phục màu xanh, 10 em có y phục có cả màu xanh và màu trắng. Chọn ngẫu nhiên một em. Tính xác suất để em đó y phục có màu trắng với điều kiện y phục của em đó có màu xanh.

Giải: Gọi A là biến cố chọn được em y phục có màu trắng.

Gọi B là biến cố chọn được em y phục có màu xanh.

Ta phải tính . Mà ta có:

Vây: .

Quy tắc nhân:

Bài tập: Từ một lô sản phẩm có 20 sản phẩm. Trong đó có 5 phế phẩm. Lấy liên tiếp 2 sản phẩm. Tính xác suất để cả hai đều hỏng.

Giải: Đặt A1 và A2 lần lượt là sản phẩm thứ nhất và thứ hai hỏng.

Ta phải tính: .

Mà: .

là xác suất để lấy sản phẩm thứ hai xấu với điều kiện đã lấy ra một sản phẩm thứ nhất xấu nên: .

Vậy:

Bài tập: Trong một lô hàng có 100 sản phẩm, trong đó có 20 sản phẩm loại I. Lấy ngẫu nhiên ba sản phẩm (liên tiếp từng sản phẩm một). Tính xác suất để cả 3 sản phẩm đều là loại I.

Giải: Đặt A1 là biến cố sản phẩm thứ j là loại I .

Đặt A là biến cố cả ba sản phẩm là loại I. Ta phải tính P(A)

Ta thấy

Nên:

Bài tập: Có 5 linh kiện điện tử, xác suất để mỗi linh kiện hỏng trong 1 thời điểm bất kỳ lần lượt là: 0,01; 0,02; 0,02; 0,01; 0,04. 5 linh kiện đó được lắp vào một mạch điện theo sơ đồ. Trong mỗi trường hợp hảy tính xác suất để trong mạch điện có dòng điện chạy qua.

Đặt Aj là biến cố linh kiện thứ j tốt trong thời điểm được xét

Đặt A là biến cố trong mạch có dòng điện chạy qua, ta phải tính P(A) trong mỗi trường hợp khác nhau.

Ta thấy mạch nối tiếp, muốn mạch có dòng điện thì mọi linh kiện đều phải tốt.

Trong trường hợp này: , cho nên:

Ở đây mắc song song.

Muốn mạch không có dòng điện thì mọi linh kiện đều phải hỏng nên:

. Do đó:

.

Ở đây muốn mạch chính có điện chỉ cần 1 nhánh có điện.

Ở đây Bj là biến cố nhánh thứ j có điện

Vậy P(A)=1 - 0,0298.0,02.0,05 0,99997.

Bài tập đè nghị:

Bài tập: Một sinh viên phải thi liên tiếp 2 môn là triết và toán. Xác suất qua triết là 0,6 và qua môn toán la 0,7. Nếu trước đó đã thi qua môn triết, thì xác suất môn toán là 0,8. Tính xác suất:

quả cả 2 môn ?

qua ít nhất 1 môn ?

Đáp số:

P(A) = 0,48

P(B) = 0,82

Bài tập: Trong bộ bài có 52 lá, trong đó có 4 lá Át. Lấy ngẫu nhiên 3 lá. Tính xác suất để có:

1 hoặc 2 lá Át ?

Ít nhất 1 lá Át ?

Đáp số:

a) 0,217

b) 0,2174

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

2

5

4

3

1

c

b

a

_1335972788.unknown _1335977453.unknown _1335978530.unknown _1335978711.unknown _1335978733.unknown _1335978861.unknown _1335978685.unknown _1335977801.unknown _1335978326.unknown _1335977587.unknown _1335976830.unknown _1335977305.unknown _1335977341.unknown _1335977096.unknown _1335973416.unknown _1335973450.unknown _1335973321.unknown _1335972264.unknown _1335972500.unknown _1335972680.unknown _1335972434.unknown _1335971738.unknown _1335971800.unknown _1335971658.unknown
Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT