Tài liệu

“Bài tập và hướng dẫn giải bài tập Tài chính doanh nghiệp”.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 40458     Tải về: 327     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 17
Tài liệu “Bài  tập và hướng dẫn giải bài tập Tài chính doanh nghiệp”. - tài liệu, sách iDoc.Vn
“Bài tập và hướng dẫn giải bài tập Tài chính doanh nghiệp”.
“Bài tập và hướng dẫn giải bài tập Tài chính doanh nghiệp”.Lời  nói đầu Tài chính doanh nghiệp là một trong những công cụ quản lý kinh tế tài chính quan trọng có vai trò tích cực trong quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế, tài chính của doanh nghiệp. Trong những năm qua cùng với sự thay đổi của nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, nhiều chính sách tài chính đã thay đổi cho phù hợp với cơ chế quản lý kinh tế hiện hành. Để phục vụ cho quá trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu của giáo viên, học sinh, sinh viên  ngành kinh tế, tác giả biên soạn quyển sách: “Bài tập và hướng dẫn giải bài tập Tài chính doanh nghiệp”. “Bài tập và huớng dẫn giải bài tập Tài chính  doanh nghiệp” được  biên soạn phù hợp với chế  độ Quản lý tài chính của Nhà nước mới ban hành như: Quyết  định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chế độ trích và sử dụng khấu hao tài sản cố định trong Công ty Nhà nước;  Công ty cổ phần Nhà nước…, Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày huớng dẫn Nghị định 199/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính  phủ về việc ban hành quy chế quản lý tài chính trong doanh nghiệp Nhà nuớc; Công ty cổ phần Nhà 
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm