Tài liệu

Bài tập vẽ sơ đồ PERT, xác định lộ trình

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 31346     Tải về: 386     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Bài tập vẽ sơ đồ PERT, xác định lộ trình - tài liệu, sách iDoc.VnBài tập vẽ sơ đồ PERT, xác định lộ trình,Bài tập vẽ sơ đồ PERT, xác định và tình thời gian cho mỗi lộ trình cho dự án. xác định chỉ tiệu thời gian của mỗi cong việc , kiểm…
Bài gi i:
Tên công
vi c
Th i gian
(tháng)
Th t th c
hi n
Công vi c
sau đó
M 4 Ngay t đ u O
N 5 Ngay t đ u P,Q
O 3 Sau M R,T
P 6 Sau N R,T
Q 2 Sau N U
Liên hệ quảng cáo

R 3 Sau O,P S
S 2 Sau R U
T 7 Sau O,P V
U 8 Sau Q,S V
V 5 Sau T,U K t thúcế
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Bài tập vẽ sơ đồ PERT, xác định lộ trình

Bài tập vẽ sơ đồ PERT, xác định và tình thời gian cho mỗi lộ trình cho dự án.
xác định chỉ tiệu thời gian của mỗi cong việc , kiểm tra đường găng của dự án....

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 31346     Tải về: 386     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm