Thành viên idoc2012

Bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn + đáp án

- 04/28/2013
Chia sẻ
/3 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (3 trang)
Thành viên idoc2012

Bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn + đáp án

- 04/28/2013
1,954
Báo lỗi

Tài liệu luyện thi đại học dành cho học sinh hệ Trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi Đại học - Cao đẳng tham khảo ôn tập và củng cố lại kiến thức.

Nội dung

Câu 35

Một con lắc đơn dao động với li giác rất bé θ. Tính cường độ lực hồi phục khi quả nặng có

khối lượng 10kg. Cho g =9,8 m/s2.

A. F = 98θ N B. F = 98 N C. F = 98θ2 N D. F = 98sinθ N

Câu 36

Chuyển động tròn đều có thể xem như tổng hợp của hai giao động điều hòa: một theo phương

x, và một theo phương y. Nếu bán kính quỹ đạo của chuyển động tròn đều bằng 1m, và thành phần

theo y của chuyển động được cho bởi y = sin (5t), tìm dạng chuyển động của thành phần theo x.

A. x = 5cos(5t) B. x = 5cos(5t + pi/2) C. x = cos(5t) D. x = sin(5t)

Câu 37

Một vật có khối lượng 5kg, chuyển động tròn đều với bán kính quỹ đạo bằng 2m, và chu kỳ

bằng 10s. Phương trình nào sau đây mô tả đúng chuyển động của vật?

A. x = 2cos(pit/5); y = sin(pit/5) B. x = 2cos(10t); y = 2sin(10t)

C. x = 2cos(pit/5); y = 2cos(pit/5 + pi/2) D. x = 2cos(pit/5) ; y = 2cos(pit/5)

Câu 38

Một con lắc đơn gồm một dây treo dài 1,2m, mang một vật nặng khối lượng m = 0,2 kg, dao

động ở nơi gia tố trọng lực g = 10 m/s2 . Tính chu kỳ dao động của con lắc khi biên độ nhỏ.

A. 0,7s B. 1,5s C. 2,1s D. 2,2s

Câu 40

Một con lắc đơn có độ dài bằng 1. Trong khoảng thời gian Δt nó thực hiện 12 dao động. Khi

giảm độ dài của nó bớt 16cm, trong cùng khoảng thời gian Δt như trên, con lắc thực hiện 20 dao

động. Cho biết g = 9,8 m/s2 . Tính độ dài ban đầu của con lắc.

A. 60cm B. 50cm C. 40cm D. 25cm

Câu 41

Một con lắc đồng hồ chạy đúng trên mặt đất, có chu kỳ T = 2s. Đưa đồng hồ lên đỉnh một

ngọn núi cao 800m thì trong mỗi ngày nó chạy nhanh hơn hay chậm hơn bao nhiêu? Cho biết bán

kính Trái Đất R = 6400km, và con lắc được chế tạo sao cho nhiệt độ không ảnh hưởng đến chu kỳ.

A. Nhanh 10,8s B. Chậm 10,8s C. Nhanh 5,4s D. Chậm 5,4s

Câu 42

Một con lắc đơn có chu kỳ T = 2,4s khi ở trên mặt đất. Hỏi chu kỳ con lắc sẽ bằng bao nhiêu

khi đem lên mặt trăng, biết rằng khối lượng trái đất lớn hơn khối lượng mặt trăng 81 lần, và bán kính

trái đất lớn hơn bán kính mặt trăng 3,7 lần. Xem như ảnh hưởng của nhiệt độ không đáng kể.

A. T' = 2,0s B. T' = 2,4s C. T' = 4,8s D. T' = 5,8s

Câu 43

Hai con lắc đơn có chu kỳ T1 = 2,0s và T2 = 3,0s. Tính chu kỳ con lắc đơn có độ dài bằng

tổng độ dài bằng tổng chiều dài hai con lắc nói trên.

A. T = 2,5s B. T = 3,6s C. T = 4,0s D. T = 5,0s

Câu 44

Người ta đưa một con lắc đơn từ mặt đất lên một nơi có độ cao 5km. Hỏi độ dài của nó phải

thay đổi thế nào để chu kỳ dao động không thay đổi.

A. l' = 0,997l B. l' = 0,998l C. l' = 0,999l D. l' = 1,001l

Câu 45

Một đồng hồ con lắc đếm giây (T = 2s) mỗi ngày chạy nhanh 120s. Hỏi chiều dài con lắc

phải được điều chỉnh như thế nào để đồng hồ chạy đúng.

A. Tăng 0,3% B. Giảm 0,3% C. Tăng 0,2% D. Giảm 0,2%

Câu 46

Một con lắc đơn chu kỳ T = 2s khi treo vào một thang máy đứng yên. Tính chu kỳ T' của con

lắc khi thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc 0,1m/s2. Cho g = 10m/s2.

A. 2,02s B. 2,01s C. 1,99s D. 1,87s

Câu 47

Một con lắc đơn có chu kỳ T = 2s khi đặt trong chân không. Quả lắc làm bằng một hợp kim

khối lượng riêng D = 8,67g/cm3. Tính chu kỳ T' của con lắc khi đặt con lắc trong không khí; sức cản

của không khí xem như không đáng kể, quả lắc chịu tác dụng của sức đẩy Archimède, khối lượng

riêng của không khí là d = 1,3g/lít.

A. T' = 2,00024s B. T' = 2,00015s C. T' = 1,99993s D. T' = 1,99985s

Câu 48

Một con lắc đơn có chu kỳ T = 1s trong vùng không có điện trường, quả lắc có khối lượng m =

10g bằng kim loại mang điện tích q = 10-5C. Con lắc được đem treo trong điện trường đều giữa hai

bản kim loại phẳng song song mang điện tích trái dấu , đặt thẳng đứng, hiệu điện thế giữa hai bản

bằng 400V. Kích thước các bản kim loại rất lớn so với khoảng cách d = 10cm gữa chúng. Gọi α là

góc hợp bởi con lắc với mặt phẳng thẳng đứng khi con lắc ở vị trí cân bằng. hãy xác định α:

A. α = 26034' B. α = 21048' C. α = 16042' D. α = 11019'

Câu 49

Một con lắc đơn có chu kỳ T = 1s trong vùng không có điện trường, quả lắc có khối lượng m =

10g bằng kim loại mang điện tích q = 10-5C. Con lắc được đem treo trong điện trường đều giữa hai

bản kim loại phẳng song song mang điện tích trái dấu , đặt thẳng đứng, hiệu điện thế giữa hai bản

bằng 400V. Kích thước các bản kim loại rất lớn so với khoảng cách d = 10cm gữa chúng. Tìm chu kì

co lắc khi dao động trong điện trường giữa hai bản kim loại.

A. 0,964 B. 0,928s C. 0,631s D. 0,580s

Câu 23. Hòn bi ve lăn trên máng cong là một cung tròn nhỏ rất nhẵn bán kính R. Máng đặt sao

cho tâm máng ở trên cao và rơI vào trung điểm của máng. Bỏ qua mọi cản trở thì :

A .Hai hòn bi dao động điều hoà. B. Hai hòn bi dao động tự do.

C. Hai hòn bi dao động tắt dần. D. Không phảI các dao động trên.

Câu 24. Con lắc đơn được coi là dao động điều hoà nếu :

A. Dây treo rất dài so với kích thước vật. B. Góc lệch cực đại nhỏ hơn

100.

C. Bỏ qua ma sát và cản trở của môi trường. D. Các ý trên.

Câu 35. Con lắc đơn có chiều dài l dao động với chu kì T trong trọng trường trái đất g. Nếu

cho con lắc này vào trong thang máy chuyển động để trọng lượng giảm 2 lần thì chu kì dao động của

con lắc lúc này sẽ :

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang