Tài liệu

Bài tập tính tỷ giá chéo

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5520     Tải về: 27     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 18
Tài liệu Bài tập tính tỷ giá chéo - tài liệu, sách iDoc.VnBài tập tính tỷ giá chéoNội dung: Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng dựa vào một đồng tiền yết giá; Tỷ giá ché
Dạng bài tập thứ nhất
TÍNH TỶ GIÁ CHÉO
1.1 Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng dựa vào
một đồng tiền yết g
1.2 Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng dựa vào
một đồng tiền định giá
1.3 Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền dựa vào đồng
thứ ba mà đồng thứ ba là định giá với đồng tiền
này nhưng lại là yết giá với đồng tiền kia
1.1 Tính tỷ giá giữa hai đồng tiền cùng
dựa vào một đồng tiền yết giá
Công thức tổng quát về tỷ giá nghịch đảo
X/Y = a-b vậy Y/X = ?
-
Ngân hàng mua Y bằng đồng X với giá a và mua Y chính là bán đồng
X, do vậy giá bán đồng X bằng đồng Y sẽ là 1/a
-
Ngân hàng bán Y bằng đồng X với giá b và bán một đồng tiền chính là
mua đồng tiền kia, nên giá mua đồng X bằng đồng Y sẽ là 1/b.
Vậy nếu X/Y = a-b thì tỷ giá nghịch đảo Y/X sẽ là Y/X = 1/b-1/a
1.1 Tính tỷ giá giữa hai đồng tiền cùng
dựa vào một đồng tiền yết giá
Thị trường thông báo:
X/Y = a/b
X/Z = c/d
Tính tỷ giá chéo: Y/Z và Z/Y
Bài tập tính tỷ giá chéo
Bài tập tính tỷ giá chéoNội dung: Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng dựa vào một đồng tiền yết giá; Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng dựa vào đồng tiền định giá; Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng dựa vào đồng thứ ba mà đồng thứ ba là định giá đối với đồng này nhưng lại là yết giá đối với đồng tiền kia.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5520     Tải về: 27     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm