Tài liệu

Bài tập tình huống dành cho giáo viên mầm non

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 10806     Tải về: 158     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 34
Tài liệu Bài tập tình huống dành cho giáo viên mầm non - tài liệu, sách iDoc.VnBài tập tình huống dành cho giáo viên mầm non,Bài tập tình huống dành cho giáo viên mầm non LỜI MỞ ĐẦU Đứng trước yêu cầu mới về con người trong thời kì công nghiệp hoá hiện…
background image

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài tập tình huống dành 

cho giáo viên mầm non 

 

 

 

background image

Bài tập tình huống dành cho giáo viên mầm non 

LỜI MỞ ĐẦU 

Đứng trước yêu cầu mới về con người trong thời kì công nghiệp hoá hiện đại hoá 

đất nước; xuất phát từ những quan điểm của Đảng, nhà nước về đổi mới giáo dục 

đào tạo nói chung trong các nghị quyết của Đảng và chiến lược phát triển giáo dục 

2001-2010. Nhiệm vụ đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo là xu thế chung của đổi mới giáo dục. Giáo 

dục mầm non cũng nằm trong xu thế đó. 

Trước mẫu thuẫn giữa yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn chăm sóc - giáo dục trẻ 

0 - 6 tuổi và yêu cầu chất lượng đội ngũ giáo giáo viên mầm non trong quá trình tổ 

chức các hoạt động giáo dục, nhằm phát huy tính tích cực, tạo cơ hội cho trẻ tham 

gia các hoạt động thông qua trải nghiệm của bản thân đứa trẻ, khơi gợi ở trẻ những 

tiềm năng vốn có, đòi hỏi người giáo viên mầm non biết tận dụng tình huống, khéo 

léo giải quyết các tình huống trong quá trình tổ chức các hoạt động để nâng cao 

hiệu quả giáo dục khi tổ chức các hoạt động cho trẻ.  

Trong giáo dục mầm non, tình huống thường xuyên sảy ra và muôn màu, muôn vẻ: 

Khi thì do mẫu thuẫn giữa trẻ và điều kiện sống, khi thì do mâu thuẫn giữa đòi hỏi 

của người lớn xung quanh với khả năng và tính nết của trẻ, có khi lại do mẫu thuẫn 

giữa chính trẻ em với nhau trong hoạt động. 

Tình huống là hoàn cảnh có vấn đề nảy sinh ra khi có mâu thuẫn giữa điều kiện 

khách quan với đồ hỏi của con người, cần được giải quyết để tồn tại và hoạt động.  

Biết lợi dụng tình huống để giáo dục, có thể coi là phương pháp đặc trưng của của 

giáo dục mầm non. Vì trẻ trước tuổi đến trường chưa thể tiếp thu những điều kiện 

răn dạy theo bài bản của người lớn. chính trong hoàn cảnh tự nhiên trẻ lại càng dễ 

dàng tiếp nhận tác dụng giáo dục của người lớn và việc càng diễn ra tự nhiên bao 

nhiêu thì hiệu quả giáo dục càng cao bấy nhiêu. Do đó người lớn không chỉ dừng 

background image

lại ở chỗ biết tận dụng các tình huống xảy ra hàng ngày mà còn cần phải biết tạo ra 

tình huống để giáo dục trẻ em. 

Trong muôn vàn tình huống xảy ra hàng ngày, không phải tình huống nào cũng dễ 

giải quyết. Đã có không ít tình huống phức tạp, gây cấn xảy ra khiến chính người 

lớn nhiều lúc phải lúng túng, dễ dẫn đến những giải pháp sai lầm, ảnh hưởng trực 

tiếp đến sự phát triển của trẻ. Ngược lại, nếu người lớn tìm được giải pháp tốt thì 

sẽ gợi cho trẻ hứng thú hoạt động, lòng tự tin và nhiều đức tính tốt đẹp khác. 

Tình huống trong giáo dục mầm non vô cùng phong phú và đa dạng bởi sự phát 

triển của trẻ rất khác nhau. Mỗi cháu một tính nết riêng, một khả năng riêng, tình 

huống lại xảy ra trong những thời điểm và không gian khác nhau. Không thể có 

một giải pháp nào chung chung cho mọi đứa trẻ vì mỗi em bé là một con người 

riêng biệt. 

Tình huống thường gặp trong đời sống của trẻ hết sức sinh động cho nên cách giải 

quết cũng phải thật linh hoạt, tuỳ cơ ứng biến, không thể rập theo một cái khuôn 

định sẵn, cứng nhắc. Cũng vị vậy trên cơ sở trách nhiệm và tình yêu thương với 

trẻ, mỗi khi gặp tình huống xảy ra, người lớn cần: 

- Xem xét cẩn thận xem tình huống xảy ra như thế nào, đặc biệt là cần phân tích 

diễn biến tâm lí của trẻ trong tình huống đó. 

- Tìm những nguyên nhân trực tiếp hoặc sâu xa đã gây ra tình huống: Có thể là 

nguyên nhân khách quan từ hoàn cảnh sinh hoạt hay từ phía người lớn, cũng có khi 

từ bản thân mỗi đứa trẻ. 

- Bình tĩnh, không vội vã, cố gắng suy tính và tìm giải pháp tối ưu sao cho phù hợp 

với điều kiện sống, với khả năng và tính nết của từng đứa trẻ. 

Để giúp cho cô giáo mầm non đỡ lúng túng khi tìm các giải pháp cho các tình 

huống có thể xảy ra khi tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ, chúng tôi thiết kế một 

số tình huống điển hình thường xảy ra ở trường cũng có khi ở gia đình, đồng thời 

gợi ý, lựa chọn các giải pháp phù hợp, nhằm đạt hiệu quả tích cực nhất, trên cơ sở 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Bài tập tình huống dành cho giáo viên mầm non

Bài tập tình huống dành cho giáo viên mầm non
LỜI MỞ ĐẦU Đứng trước yêu cầu mới về con người trong thời kì công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước; xuất phát từ những quan điểm của Đảng, nhà nước về đổi mới giáo dục đào tạo nói chung trong các nghị quyết của Đảng và chiến lược phát triển giáo dục...
 

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 188 Lượt xem: 61063
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 565 Lượt xem: 54012
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 30 Lượt xem: 53780
Có thể bạn quan tâm