Thành viên idoc2012

Bài tập tích phân suy rộng

- 12/23/2012
Chia sẻ
/1 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (1 trang)
Thành viên idoc2012

Bài tập tích phân suy rộng

- 12/23/2012
3,412
Báo lỗi

Tài liệu toán tham khảo cho các bạn sinh viên chuyên ngành sư phạm vật lý và vật lý học có tư liệu học tập ôn thi tốt đạt kết quả cao

Nội dung
Bài tập: Giải tích 1 – Ngành: Sư phạm Vật lý và Vật lý học

Bài tập: Giải tích 1 – Ngành: Sư phạm Vật lý và Vật lý học

GV bộ môn: Nguyễn Vũ Thụ Nhân – Tổ bộ môn Toán – lý – Khoa Vật lý – ĐH Sư phạm TpHCM

BÀI TẬP TÍCH PHÂN SUY RỘNG Hãy xét sự hội tụ của các tích phân suy rộng sau:

1. 3

0 2

dx

x



 2. 1

0

dx

x x 3. 31 1 x

dx x

 

4. 2

3 0 1

x dx

x



 5. 1

0

ln xdx 6. 1

0 1 x

dx

e 

7. 2

0 2 2

dx

x x



  8. 3

4 1 sin

x dx

x x



 9. 1

0 1 cos

dx

x

10. 0

cosxe xdx 

 11. 2

2 0

xe dx

x

 

 12. 2

5 0

10

3 6 8

x dx

x x

   

13. 4

5 2 0

3 1

2 3

x x dx

x x

     14.

1

0

xe dx

x 15. 1

0

sin x dx

x

16. 1

3 0

dx

x x 17. 1

2/3

0

(1 )x dx 18.   2

3 3

2

4 4

1 . 1

x x dx

x x

    

19. 2

0

tan xdx

 20. 2 0

1

1

x

x

e dx

e

   21. 22

sin

1

x dx

x





22. 2

0 | 1 |

dx

x  23. 4 2/30 dx

x x



 24. 3

0

xx e dx 



25. 2

1

ln

1

x dx

x



 26. 21 ln dx

x x



 27. 2

0 sin

dx

x

28. 2

0

1 cos x dx

x

  29. 2

1

ln .cos

1

x x dx

x



 30.  20 1 x xe e dx

 

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang