Tài liệu

Bài tập Thủy lực công trình

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2846     Tải về: 21     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 113
Tài liệu Bài tập Thủy lực công trình - tài liệu, sách iDoc.Vn Thủy lực công trình là môn học được giảng dạy cho nhiều ngành học: Thuỷ công, Xây dựng, Công thôn, Kỹ thuật môi
TRƯỜNG ĐẠI HC CN THƠ
KHOA CÔNG NGH
----------*******---------
GIÁO TRÌNH
THU LC CÔNG TRÌNH
Ths TRN VĂN HNG
2005
LI NÓI ĐẦU
Thy lc công trình là môn hc được ging dy cho nhiu ngành hc:
Thu công, Xây dng, Công thôn, K thut môi trường…được biên son trên cơ
s tng hp nhiu tài liu ca các tác gi.
Các bài toán v thu lc thường phi tra bng rt mt thi gian và công
sc, vi s phát trin nhanh ca tin hc, trong giáo trình gii thiu cho sinh
viên cách vn dng kiến thc để tính toán không ph thuc vào b
ng tra nhm
mc đích d ng dng lp trình.
Giáo trình gm có 7 chương v dòng chy đều; không đều n định, không
n định trong lòng dn h và thm. Cui các chương có câu hi gi ý nhng
kiến thc cơ bn cn nm, theo cách hc mi sinh viên da trên cơ s đó để
tho lun. Ngoài ra, các bài tp được biên son la chn ch yếu t sách “Bài
tp Thu lc-tp 2” ca tác gi Nguyn Cnh Cm, nhm giúp sinh viên nm
bt kiến thc cơ bn có th ng dng phù hp tình hình vùng Đồng Bng Sông
Cu Long.
Trong quá trình biên son, mc dù đã có nhiu c gng, song không th
tránh khi nhng sai sót. Tác gi rt mong nhn được s góp ý phê bình ca
cán b, đặc bit sinh viên hc tp môn hc này.
Cn Thơ, tháng 12-2005
Tác gi
TRN VĂN HNG
Chương I Dòng chy đều không áp trong kênh THY LC CÔNG TRÌNH
CHƯƠNG I
DÒNG CHY N ĐỊNH ĐỀU KHÔNG ÁP
(steady uniform flow in an open channels)
Đây là chương quan trng làm cơ s tính toán dòng chy n định không đều
và không n định.
Trong thc tế, chúng ta thường gp các bài toán thiết kế mt ct lòng dn như
kênh, đường ng, cng ngm … các ngành k thut Thu li, môi trường,
cu đường, thoát nước đô th . . .
C s tính toán là công thc Chezy (1769). Tính toán ch yếu là hình thang
theo 2 cách là gii tích và tra bng ca Agơ
rôtskin. Ngoài ra tính mt ct hình
tròn.
1.1 KHÁI NIM
Dòng chy n định đều là vn tc không ph thuc thi gian và không đổi t
mt ct này sang mt ct khác.
Điu kin để dòng chy đều không áp:
1. Lưu lượng không đổi theo thi gian và dc theo dòng chy, Q(t,l)=Const.
2. Hình dng mt ct, chu vi và din tích mt ct ướt không đổi dc theo dòng
chy. Nên độ sâu mc nước trong kênh không đổi; h(l)=const hay
0=
dl
dh
.
3. Độ dc đáy không đổi, i=const.
4. H s nhám cũng không đổi, n=const.
5. S phân b lưu tc trên các mt ct là không đổi dc theo dòng chy.
Nếu mt trong các điu kin trên không tha thì dòng chy s không đều.
Dòng chy đều trong kênh h thường là dòng chy ri, đồng thi thường khu sc
cn bình phương, theo Chezy công thc tính vn tc (mean flow velocity) :
RJCv =
, m/s (1-1)
Trong đó:
J Độ dc thy lc (slope of energy grade line);
C H s Chezy (Chezy coefficent), được xác định theo mt trong các công
thc sau:
y
R
n
C
1
= , m
0,5
/s (1-2)
vi y xác định như sau:
¾ Theo công thc Poocơrâyme :
5
1
=y
(1-3)
¾ Theo công thc Manning:
6
1
=y
(1-4)
¾ Theo công thc Pavơlôpski :
Ths. Trn Văn Hng
3
Bài tập Thủy lực công trình
Thủy lực công trình là môn học được giảng dạy cho nhiều ngành học: Thuỷ công, Xây dựng, Công thôn, Kỹ thuật môi trường… được biên soạn trên cơ sở tổng hợp nhiều tài liệu của các tác giả. Các bài toán về thuỷ lực thường phải tra bảng rất mất thời gian và công sức, với sự phát triển nhanh của tin học, trong giáo trình giới thiệu cho sinh viên cách vận dụng kiến thức để tính toán không phụ thuộc vào bảng tra nhằm mục đích dễ ứng dụng lập trình.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2846     Tải về: 21     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 19 Lượt xem: 190319
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 62 Lượt xem: 163175
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1958 Lượt xem: 141761
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 832 Lượt xem: 133412
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 832 Lượt xem: 133412
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2510 Lượt xem: 131395
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 339 Lượt xem: 91945
tâm lý học đại cương Lượt tải: 483 Lượt xem: 80106
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 309 Lượt xem: 62963